Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
433 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-520-5 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000181503
2 Současné informační prostředí -- 2.1 Informační společnost -- 2.2 Informační prostředí -- 2.3 Informační věda -- 2.4 Normalizace a terminologie informační vědy -- 3 Informační proces -- 3.1 Data -- 3.2 Informace -- 3.3 Znalosti -- 3.4 Informační proces -- 3.5 Řízení informací -- 3.6 Řízení znalostí -- 3.7 Učící se organizace -- 4 Struktura informačních zdrojů -- 5 Primární informační zdroje -- 5.1 Články a časopisy -- 5.1.1 Zdroje informací -- 5.2 Dokumenty ochrany duševního vlastnictví -- 5.2.1 Ochrana průmyslových práv -- 5.2.1.1 Patenty -- 5.2.1.2 Mezinárodní patentové třídění -- 5.2.1.3 Užitné vzory -- 5.2.1.4 Průmyslové vzory -- 5.2.1.5 Topografie polovodičových výrobků -- 5.2.1.6 Podniková průmyslová práva -- 5.2.1.7 Odrůdy rostlin a plemena zvířat -- 5.2.1.8 Ochrana práv na označení -- 5.2.2 Autorské právo -- 5.2.3 Zdroje informací -- 5.3 Normy -- 5.3.1 Mezinárodní normy -- 5.3.2 Evropské a národní normy -- 5.3.3 České technické normy -- 5.3.4 Podnikové normy -- 5.3.5 Zdroj e informací -- 5.4 Informace z vědeckých a odborných setkání -- 5.4.1 Zdroje informací -- 5.5 Vědecko-kvalifikační práce -- 5.5.1 Zdroje informací -- 5.6 Výzkumné a technické zprávy -- 5.7 Interní firemní informace -- 5.7.1 Výroční zpráva a rozbor hospodaření podniku -- 5.7.2 Firemní literatura -- 5.8 Zákony a legislativní dokumenty -- 5.9 Tajné informace -- 6 Zásady přípravy některých
primárních zdrojů -- 6.1 Odborný článek publikace -- 6.1.1 Textové zpracování -- 6.1.2 Struktura -- 6.1.3 Grafická úprava -- 6.1.4 Citování literárních odkazů -- 6.1.5 Od rukopisu k vytištění publikace -- 6.1.6 Korektura a korekturní znaménka -- 6.1.7 Recenzní posudek -- 6.2 Ústní sdělení přednáška -- 6.2.1 Příprava přednášky -- 6.2.2 Přednesení a diskuze -- 6.2.3 Poster -- 6.2.4 Optimální využití účasti na konferenci -- 6.3 Výzkumné zprávy -- 6.3.1 Oponentní posudek a oponentura -- 6.4 Vědecko-kvalifikační práce a obhajoba -- 6.5 Patentová přihláška a řízení -- 7 Sekundární informační zdroje -- 7.1 Kompendia -- 7.2 Referátová literatura -- 7.3 Literatura citací -- 7.3.1 Web of Science -- 7.3.2 Journal of Citation Report -- 7.3.3 Current Contents Connect -- 7.3.4 Základní pojmy bibliometrie -- 7.4 Šedá literatura -- 7.5 Dokumenty ochrany průmyslových práv -- 7.5.1 Patentové věstníky -- 7.5.2 Referátové časopisy -- 7.5.3 Databáze DERWENT World Patent Index -- 7.5.4 Databáze INPADOC -- 7.5.5 Databáze esp@cenet -- 7.5.6 Ostatní databázové zdroje -- 7.6 Externí firemní informace -- 7.6.1 Zdroje informací -- 8 Terciární informační zdroje -- 8.1 Naučné slovníky -- 8.2 Encyklopedie -- 8.3 Monografie -- 8.4 Učebnice -- 8.5 Příručky -- 8.6 Numerické a faktografické zdroje -- 8.7 Účelové firemní publikace -- 9 Ostatní informační zdroje -- 10 Informační zdroje v elektronické formě
-- 10.1 Databáze -- 10.2 Databázová centra -- 10.3 Nakladatelství a vydavatelství -- 10.4 Nadstavbové nástroje pro e-zdroje -- 10.4.1 Nadstavbové nástroje -- 10.4.2 Informační brány, portály a konzorcia -- 11 Odborné knihovny a informační pracoviště -- 11.1 Možnosti vyhledávání v knihovním fondu -- 11.2 Národní technická knihovna v Praze -- 11.3 Informační pracoviště -- 12 Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování -- 12.1 Rešerše -- 12.2 Zpracování získaných informací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC