Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
576 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2126-9 (brož.)
Česko-anglický slovník
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000181592
ČÁST I -- Interaktivní režim -- Lekce 1 -- Předehra -- Použitá metodika Koncepce výkladu Jazyk programů Konference ke knize a OOP Doprovodné animace Co budeme potřebovat -- Správce souborů -- JDK a JRE -- Prostředí BlueJ -- Profesionální IDE Práce s BlueJ Opakování -- OOP seznamte se -- Objektově orientovaný svět -- Objekty -- Třídy -- Zprávy -- Klasický versus objektový program První projekt -- Grafický jazyk UML -- Třídy v projektu Překlad Opakování -- Posíláme první zprávy -- Instance a odkazy na ně Vytvoření nové instance -- Zásobník odkazů -- Zprávy posílané instancím -- Virtuální stroj Opakování -- Testovací třída -- Testovací přípravek Vytvoření nové třídy Vytvoření testovacího přípravku Vytvoření testu Metody a konstruktory Opakování -- 1 piffle K ---
Zprávy žádající hodnotu Typ návratové hodnoty Získání návratové hodnoty Primitivní a objektové typy Odkazy na objekty Zápis volání metody Zprávy/metody getXxx a setXxx Opakování -- Zprávy žádající objekt -- Pravidla pro tvorbu identifikátorů Získání odkazu na vrácený objekt Instance typu String Jak zapisovat „stringy" Správce paměti -- Použití metod vracejících hodnotu v testech Opakování -- Zprávy s parametry -- Význam parametrů -- Konstrukce objektu s použitím parametrů -- Struktura dialogového okna pro posílání zpráv s parametry -- Pokračování příkladu Ještě jednou objekt versus odkaz Parametry typu String -- Animace -- Cvičení -- Opakování -- Parametry objektových typů -- Význam uvozovek při zadávání řetězců Třída Object -- Parametry objektových typů -- Přímé předání návratové hodnoty zprávy -- Stručnější zápis zpráv -- Cvičení -- Opakování -- LEKCE 9 -- Výlet do nitra instancí ---
Atributy instancí a atributy třídy Práce s atributy -- Zprávy žádající hodnotu atributu Dostupnost atributů Rozšíření testovacího přípravku Sledování hodnot atributů Statické atributy atributy třídy Cvičení Opakování -- LEKCE 10 -- Rozhraní -- Motivace -- Interface versus implementace Interface jako datový typ -- Rozhraní versus interface Praktické využití -- Příprava nového projektu -- Import třídy z jiného projektu Implementace rozhraní třídou Cvičení Opakování -- Pokračujeme s rozhraním -- Připravenost pro budoucí rozšíření -- Příklad: Mnohotvar Testovací třída třídy Proměnný počet parametrů Návrhový vzor Prototyp Ověření funkce mnohotvaru Cvičení Opakování -- LEKCE 12 -- Úvod do návrhových vzorů Návrhové vzory Příklady návrhových vzorů -- Knihovní třída (Utility class) -- Jednoduchá tovární metoda (Simple factory method) -- Jedináček (Singleton) -- Výčtový typ ---
Služebník (Servant) Implementace více rozhraní Cvičení Opakování -- LEKCE 13 -- Dědičnost rozhraní -- Hierarchie typů -- Tři druhy dědění -- Jeden interface nám chybí -- Signatura versus kontrakt -- Definice nového rozhraní -- Nová hierarchie rozhraní -- Dědění rozhraní -- Úplná dokumentace projektu -- Cvičení -- Opakování -- LEKCE 14 -- Prostředník a Posluchač -- Pozorovatel, Posluchač, Předplatitel (Observer, Listener, Subscriber) Prostředník (Mediator) -- Vynucení závislosti (Dependency Injection) Jak zabránit odmazávání tvarů Správce plátna a jeho projekt -- Rekurze Cvičení Opakování -- ČÁST II -- Základy tvorby 00 programů -- Lekce 15 -- První kód -- Nová prázdná třída -- Soubory v projektech BlueJ -- Zdrojový kód prázdné třídy -- Konstruktor -- Nastavení předvoleb -- Cvičení -- Opakování -- LEKCE 16 -- První konstruktor -- Definice konstruktoru -- Jméno konstruktoru -- Pracující konstruktor ---
Grafická úprava zdrojového kódu -- Složitější příklad -- Cvičení -- Opakování -- LEKCE 17 -- Parametry -- Formální a skutečné parametry Přejmenování třídy Testovací třída třídy Světlo Cvičení Opakování -- Atributy a metody -- Světlo se musí učit Zavedení atributů -- Zapouzdření a skrývání implementace Přiřazení hodnoty atributu Definice metod Kvalifikace -- Konflikt jmen atributu a parametru -- Cvičení -- Opakování -- Implementace rozhraní -- Propojenost zdrojového kódu s diagramem tříd Abstraktní metody a třídy -- Implementace metody deklarované implementovaným rozhraním -- Anotace ©Override Interface a class-soubor Testovací třída Cvičení Opakování -- Komentáře -- Zakomentování části kódu Komentáře v Javě Dokumentační komentáře Dokumentace tříd a celého projektu Standardní prázdná třída Formátování dokumentačních komentářů Dokumentační značky ---
Komentáře označující sekce zdrojového kódu Šablona prázdné metody Cvičení Opakování -- Použití this -- Skrytý parametr this -- Nevhodnost kopírování kódu Podrobnosti o práci konstruktoru Úprava konstruktoru s využitím this Cvičení Opakování -- Lekce 22 -- Přetěžování -- Další konstruktory Přetěžování metod Identifikátory parametrů Identifikace volané metody Základní aritmetické operátory Cvičení Opakování -- Lekce 25 -- Lokální proměnné Pomocné metody Lokální proměnné -- Atributy * parametry * lokální proměnné -- Použitelnost (rozsah platnosti) Inicializace (přiřazení počáteční hodnoty) Délka života -- Nastavování pozice a modulu -- Konstanty a magické hodnoty -- Cvičení -- Opakování ---
Metody vracející hodnotu Atributy a vlastnosti Přístupové metody Vlastnosti uložené v atributech Vracení hodnot získaných výpočtem Test shodnosti objektů Test vrácení správné hodnoty Cvičení Opakování -- Přepravka -- Atributy představující celou sadu hodnot Předávání parametrů hodnotou a odkazem Přepravka Konstanty -- Metody pracující s přepravkou Cvičení -- 1. Zprovoznění projektu 125c_12_Správce -- 2. Import a zprovoznění tříd Světlo, Šipka, Semafor a Auto -- 3. Doplnění a otestování našich tříd Opakování -- Textové řetězce a práce s nimi Problémy s porovnáváním objektů Skládání textových řetězců Textová reprezentace (podpis) Znak pro ukončení řádku Escape sekvence Standardní výstup -- Okno terminálu Standardní chybový výstup Cvičení Opakování -- LEKCE 27 -- Trocha logiky ---
Problémy s porovnáváním objektů Operátor přetypování (Typ) Operátory porovnání <<===>=>! = Operátory a jejich arita Porovnávání objektů Operátor negace ! Operátory konjunkce && a & Operátory disjunkce 11 a | Operátor instanceof Kontrakt metody equal s(Object) Hodnotové a odkazové typy -- Odkazové typy -- Hodnotové typy -- Cvičení Opakování -- Metody a atributy třídy Počítané objekty Statické atributy Pořadí modifikátorů Úpravy programu Inovace metody toString() Město Zaclání Analýza Cvičení Opakování -- Refaktorace kódu -- Co je to refraktorování Jak řešit náš problém Rozhraní IModulový Třída služebníka -- Metoda pomProhoďPoziceSKontrolou -- Zobecnění metody -- Úprava pro šipky -- Úpravy testovacích tříd Testovací metoda testPoziceVelikost -- Zobecnění zkopírované metody -- Přizpůsobení metody lišícím se požadavkům Cvičení Opakování ---
Lekce 30 Statický konstruktor, konstruktor třídy Konstruktor třídy statický konstruktor Třída Voláni -- Zavedení a inicializace třídy -- Podrobnosti o inicializaci třídy Poučení z krizového vývoje Postup vytvoření instance -- Znovu podrobnosti o konstrukci objektu -- Instanční poučení -- Cvičení -- Opakování -- Ladicí program debugger -- Důležitost ladicího programu Spuštění ladicího programu Okno debuggeru Krokování programu Panel Pořadí volání Zásobník návratových adres Lokální proměnné metody Krokování testovacích metod Cvičení Opakování -- Vytvoření samostatné aplikace Zadání -- Třída Dispečer Rozhraní ITovárnaNaUFO Návrhový vzor Tovární metoda Rozhraní IUFO -- Metoda popojeď(int) -- Konstruktor -- Ovládání přímým zasíláním zpráv -- Ovládání z klávesnice Vytvoření samostatné aplikace Hlavní třída aplikace Vytvoření spustitelného archivu Cvičení Opakování -- ČÁST III ---
Pokročilejší tvorba 00 programů -- Balíčky -- Balíčky a složky -- Velké programy a jejich problémy Konvence pro názvy projektů Vytváření balíčků v BlueJ Příkaz package Strom balíčků Jednoduché a úplné názvy Balíček java.lang Příkaz import -- Konvence pro názvy balíčků Změna rozdělení balíčků Nevhodnost hvězdičkové konvence Cvičení Opakování -- Zřetězení instancí -- Podmínky, jimž musejí vyhovovat budoucí objekty Třída PoleCesty Třída Okruh -- Návrhový vzor Stavitel (Builder) -- Třída Stavitel Okruhů -- Tvorba okruhů -- Statický import -- Třída OkruhTest -- Cvičení -- Opakování -- Lekce 35 -- Dekorátor -- Rekurze -- Analýza chybové zprávy -- Třída Multipřesouvač a rozhraní IMultiposuvný -- Cílevědomost objektů -- Návrhový vzor Dekorátor -- Třída Okružní -- Doplnění testu -- Cvičení -- Opakování -- LEKCE 36 -- Učíme auta zatáčet -- Referenční plocha a relativní souřadnice ---
Tvorba objektů natočených do zadaného směru -- Efektivní překreslení měněných objektů -- Blok příkazů -- Rozhraní IOtočný -- Dekorátor Otočný -- Cvičení -- Opakování -- LEKCE 37 -- Ovládání z klávesnice -- Seznámení s řadičem Příprava závodu Podmíněný příkaz Použití bloku příkazů Rozhraní IZávodní k Předčasné return Vložený podmíněný příkaz Měření času -- Automatické a explicitní přetypování -- Dokončení třídy Závod -- Cvičení -- Opakování -- Kontejnery a mapy -- Kontejnery a knihovna kolekcí Slovníky a mapy Interní třídy -- Rozhraní Map<K,V>

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC