Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triáda, 2010
415 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87256-04-6 (váz.)
Paprsek ; sv. 18
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy
první část. Rozkrytí otázky pravdy na zkušenosti umění -- druhá část. Rozšíření otázky pravdy na rozumění v humanitních vědách -- třetí část. Ontologický obrat hermenuetiky ve znamení řeči
000182874
OBSAH -- Úvod /I5 První část -- Rozkrytí otázky pravdy na zkušenosti umění /l9 I. Transcendování estetické dimenze /21 -- 1. Význam humanistické tradice pro humanitní vědy /21 -- a) Problém metody /21 -- b) Hlavní humanistické pojmy /26 -- a) Vzdělání /26 -- P) Sensus communis /33 -- y) Soudnost /43 -- 6) Vkus /47 -- 2. Subjektivizace estetiky jako důsledek Kantovy kritiky /53 -- a) Kantova nauka o vkusu a géniovi /53 -- a) Transcendentální význačnost vkusu /53 P) Nauka o volné a vázané kráse /55 y) Nauka o ideálu krásy /57 ó) Zájem o krásno v přírodě a v umění /59 e) Poměr vkusu a génia /62 -- b) Estetika génia a pojem prožitku /64 -- a) Rozšíření pojmu génia 1/64 P) K dějinám slova „prožitek" /68 y) Pojem prožitku /72 -- c) Meze prožitkového umění. Rehabilitace alegorie /77 -- 3. Znovuzískáni otázky po pravdě umění /86 -- a) Pochybnost estetického vzdělání /86 ---
b) Kritika abstrakce estetického vědomí 1/92 -- II. Ontologie uměleckého díla a její hermeneutický význam /103 -- 1. Hra jako vodítko ontologické explikace /103 -- a) Pojem hry /103 -- b) Proměna ve výtvor a totální zprostředkování /110 -- c) Časovost estetiěna /119 -- d) Příklad tragična /125 -- obsah 9 -- 2. Estetické a hermeneutické důsledky /130 -- a) Bytostná valence obrazu /130 -- b) Ontologický základ okasionality a dekorativity /138 -- c) Mezní postavení literatury /151 -- d) Rekonstrukce a integrace jako hermeneutické úkoly /155 -- j -- Druhá část -- Rozšíření otázky pravdy -- na rozumění v humanitních vědách /159 -- I. Dějinná příprava /161 -- 1. Problematičnost romantické hermeneutiky a jejího použití v historice /161 -- a) Bytostná proměna hermeneutiky mezi osvícenstvím a romantikou /161 -- a) Prehistorie romantické hermeneutiky /161 -- P) Schleiermacherův rozvrh univerzální hermeneutiky /170 ---
b) Navázání historické školy na romantickou hermeneutiku /181 -- a) Rozpaky vůči ideálu obecných dějin /181 P) Rankův historický názor světa /186 -- y) Vztah mezi historikou a hermeneutikou u J. G. Droysena /192 -- 2. Diltheyovo uvíznutí v aporiích historismu /197 -- a) Od epistemologického problému dějin k hermeneutickému založení humanitních věd /197 -- b) Rozdvojení vědy a filosofie života v Diltheyově analýze historického vědomí /208 -- 3. Překonání epistemologického tázání fenomenologickým bádáním /217 -- a) Pojem života u Husserla a hraběte Yorcka /217 -- b) Heideggerův rozvrh hermeneutické fenomenologie /227 -- II. Základy teorie hermeneutické zkušenosti /236 -- 1. Povýšení dějinnosti rozumění na hermeneutický princip /236 -- a) Hermeneutický kruh a problém předsudků /236 -- a) Heideggerovo odhalení před-struktury rozumění /236 P) Diskreditace předsudku osvícenstvím 1241 ---
b) Předsudky jako podmínky rozumění /245 -- a) Rehabilitace autority a tradice /245 P) Příklad klasična /252 -- c) Hermeneutický význam časového odstupu /256 -- d) Princip působících dějin /264 -- 2. Znovuzískání základního hermeneutického problému /269 -- a) Hermeneutický problém použití /269 -- b) Hermeneutická aktualita Aristotela /273 -- c) Exemplární význam právní hermeneutiky /283 -- 3. Analýza dějinně působícího vědomí /297 -- a) Meze reflexivní filosofie /297 -- I 0 pravda a metoda i. nárys filosofické hermeneutiky -- b) Pojem zkušenosti a bytnost hermeneutické zkušenosti /301 -- c) Hermeneutická přednost otázky /314 -- a) Předobraz platónské dialektiky /314 p) Logika otázky a odpovědi /320 -- Třetí část -- Ontologický obrat hermeneutiky ve znamení řeči /329 -- 1. Řeč jako médium hermeneutické zkušenosti /331 -- a) Rečovost jako určení hermeneutického předmětu /335 ---
b) Rečovost jako určení hermeneutického výkonu /340 -- 2. Proměny pojmu „řeč" v dějinách západního myšlení /348 -- a) Řeč a logos /348 -- b) Řeč a verbum /358 -- c) Řeč a pojmotvorba /366 -- 3. Řeč jako horizont hermeneutické ontologie /374 -- a) Řeč jako zkušenost světa /374 -- b) Střed řeči a její spekulativní struktura /389 -- c) Univerzální aspekt hermeneutiky /403

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC