Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Informatorium, 2010
252 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7333-076-7 (brož.)
Obsahuje slovníček cizích výrazů
Obsahuje bibliografii na s. 246 a rejstřík
000184461
1 SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ -- Měření tělesné hmotnosti a výšky -- Vážení dospělých nemocných -- Vážení větších dětí -- Měření tělesné výšky -- Měření tělesné teploty -- Stoupání a pokles teploty -- Druhy teploměrů -- Měření teploty -- Záznam teploty -- Měření tepu -- Rychlost tepu tepová frekvence -- Pravidelnost rytmičnost tepu -- Kvalita tepu -- Měření tepu -- Záznam tepu -- Měření dechu -- Rychlost dechu dechová frekvence -- Kvalita dechu -- Pravidelnost rytmičnost dechu -- Hodnocení dechu -- Záznam dechu -- Měření krevního tlaku -- Výška krevního tlaku -- Měření krevního tlaku -- Záznam krevního tlaku -- Opakovači test -- 2 VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI -- Sledování moči -- Množství moči -- Barva moči -- Zápach moči -- Hustota moči -- Sběr moči -- Záznam -- Cévkování -- Cévky -- Cévkování ženy -- Asistence při cévkování muže -- Zavedení permanentní cévky ---
Výplach močového měchýře -- Čistá intermitentní katetrizace -- Opakovači test -- 3 VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE -- Sledování stolice -- Množství stolice -- Forma, barva a zápach stolice -- Záznam -- Klyzma -- Očistné klyzma -- Projímavé klyzma -- Diagnostické klyzma -- Digitální vybavení stolice -- Permanentní systém pro nemocné s inkontinencí stolice -- Opakovači test -- 4 VIZITA -- Lékařská vizita -- Povinnosti sestry nebo zdravotnického asistenta při vizitě -- Lékařské vyšetření při vizitě -- Záznam ordinací -- Plnění ordinací po vizitě -- Sesterská vizita -- Opakovači test -- 5 PODÁVÁNÍ LÉKŮ -- Balení a označení léků -- Formy léků -- Objednávání a uložení léků na oddělení -- Objednávání a ukládání opiátů -- Sledování účinku léků -- Způsoby podávání léků -- Podávání léků ústy per os -- Podávání léků konečníkem per rectum -- Podávání léků kůží ---
Podávání léků do očí -- Podávání léků do ucha -- Podávání léků na nosní sliznici -- Podávání léků dětem -- Podávání léků do dýchacího ústrojí -- Aplikace kyslíku -- Kyslíková láhev a redukční ventil -- Bezpečnostní pravidla při manipulaci s tlakovou nádobou -- Bezpečnostní opatření při práci s kyslíkem -- Použití tlakové láhve s redukčním ventilem -- Pomůcky k podávání kyslíku -- Opakovači test -- Podávání léků injekcemi -- Injekční stříkačky a jehly -- Léky podávané injekcemi -- Zvláštnosti při přípravě některých látek -- Příprava k aplikaci injekcí -- Intrakutánní (intradermální) injekce -- Subkutánní injekce -- Intramuskulární injekce -- Aplikace i.m. injekcí dětem -- Intravenózní injekce -- Aplikace léku do žíly injekčním dávkovačem -- Opakovači test -- 6INFUZE A TRANSFUZE -- Infuze -- Infuzní roztoky -- Příprava infuze -- Aplikace periferního žilního katétru ---
Centrální žilní kanylace -- Intravenózní implantabilním port -- Infuzní pumpy -- Aplikace infuze dětem -- Opakovači test -- Transfuze -- Krevní přípravky -- Krevní konzerva -- Příprava transfuze -- Aplikace transfuze -- Kontrolní zkoušky vhodnosti kompatibility krve -- Aplikace plazmy -- Transfuze u dětí -- Nepříznivé reakce a komplikace při transfuzi a po ní -- Opakovači test -- 7 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA VYŠETŘENÍ -- Biologický materiál -- Získávání výsledků -- Odběr krve -- Způsoby odběru krve -- Sedimentace -- Běžný způsob provedení sedimentace -- Stavění sedimentace klasickým otevřeným způsobem -- Rychlý způsob stavění sedimentace -- Provedení sedimentace při uzavřeném způsobu odběru krve -- Odběr krve na vyšetření srážení krve -- Odběr krve na hemokultivaci -- Odběr kapilární krve -- Odběr krve na glykémii -- Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy (ABR) -- Odběr krve dětem ---
Odběr moči -- Způsoby odběru moči -- Odběr stolice -- Způsoby odběru stolice -- Odběr sputa -- Odběr biologického materiálu z povrchu těla, sliznic a dutin -- Výtěry -- Odběr mozkomíšního moku -- Odběr potu -- Odběr bioptického materiálu -- Vyšetření žaludečního obsahu a výplach žaludku -- Odběr zvratků -- Získání žaludečního obsahu a výplach žaludku -- Výplach žaludku nemocným při vědomí -- Výplach žaludku nemocným v bezvědomí -- Zavedení nazogastrické sondy a čerpání žaludeční šťávy -- Zavedení sondy ústy -- Zavedení sondy nosem -- Podávání enterální výživy sondou -- Péče o nemocného se zavedenou sondou -- 8 REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ -- Pasivní rehabilitační ošetřování -- Polohování -- Aktivní rehabilitační ošetřování -- Dechová cvičení -- Kondiční cvičení a aktivní pohyby -- Změny poloh vertikalizace -- Nácvik chůze -- Nácvik základní soběstačnosti a sebeobsluhy ---
Nácvik komunikačního procesu u nemocných s postižením mozku. Užití tepla a chladu v léčbě -- Působení tepla -- Aplikace tepla -- Působení chladu -- Aplikace chladu -- Obklady -- Zábaly -- Bazální stimulace -- Opakovači test -- 9 ASISTENCE PŘI PŘEVAZECH RAN -- Účel převazu -- Převazový vozík a jeho vybavení -- Základní chirurgické nástroje -- Šicí materiál -- Drény -- Drenáže -- Asistence při převazu ran -- Převaz aseptické rány -- Převaz septické rány -- Ošetřování chronických ran -- Metoda vlhkého hojení ran -- Základní posouzení rány -- Hojení rány -- Ošetřování nemocného se stomií -- Příprava k menším chirurgickým zákrokům -- Příprava sterilního stolku -- Příprava nemocného -- Příprava pomůcek a asistence šití povrchové rány -- Opakovači test -- OPAKOVACÍ TESTY VÝSLEDKY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC