Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Informatorium, 2009
273 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7333-074-3 (brož.)
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje ošetřovatelský slovníček
Obsahuje bibliografii na s. 268-269 a rejstřík
000184462
1 OŠETŘOVATELSKÉ POVOLÁNÍ -- Ošetřovatelství -- Definice -- Koncepce -- Hlavní cíle ošetřovatelství -- Charakteristické rysy ošetřovatelství -- Komunitní ošetřovatelství -- Podstatné znaky ošetřovatelského povolání -- Práce s lidmi -- Fyzická a psychická náročnost práce -- Potřeba spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky -- Práce ve směnném provozu -- Potřeba vědomostí a dovedností -- Dodržování mlčenlivosti -- Poskytování první pomoci -- Zdravotnické zařízení -- Členění nemocnice -- Opakovači test -- 2 VÝVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ -- Historie ošetřovatelství a jeho významné osobnosti -- První zprávy o začátcích ošetřovatelství -- Florence Nightingalová -- Nikolaj Ivanovic Pirogov -- Mezinárodní organizace Červeného kříže -- Vývoj českého zdravotnického školství -- Současný systém vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských povolání ---
Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru ošetřovatelství -- Registr zdravotnických pracovníků -- Celoživotní vzdělávání a vyšší kvalifikace -- Zapojení sester do profesních organizací -- Odborné sesterské časopisy -- Podíl zdravotnických pracovníků na výzkumné činnosti -- Opakovači test -- 3 OSOBNOST OŠETŘOVATELE/ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA/SESTRY -- Předpoklady pro výkon povolání -- Dobrá fyzická a psychická kondice -- Trvalá péče o osobní hygienu -- Nošení pracovního oděvu a úprava zevnějšku -- Optimální uspořádání životosprávy -- Potřeba hlubokých odborných znalostí -- Ochrana zdraví, životní a pracovní prostředí -- Syndrom vyhoření -- Kompenzace pracovního zatížení -- Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí -- Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů -- Opakovači test -- 4 OŠETŘOVACÍ JEDNOTKA -- Stavební uspořádání ---
Součásti ošetřovací jednotky -- Pokoje pro nemocné -- Vyšetřovna a ošetřovna -- Pracovna sester -- Kuchyňka -- Jídelna -- Denní místnost -- Koupelna -- Klozety -- Místnost pro čištění a úklid pomůcek -- Místnost pro uskladnění čistého prádla a náhradních pomůcek -- Vedení záznamů o zařízení ošetřovací jednotky -- Udržování pořádku a čistoty -- Bezpečnost práce -- Opakovači test -- 5 ORGANIZACE PRÁCE ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU -- Ošetřovatelský management -- Funkční zařazení a označení sester -- Úseky činnosti -- Zajišťování péče při směnných službách -- Hlášení sester o průběhu služby -- Písemné hlášení -- Ústní hlášení -- Organizace práce ošetřovatelského týmu -- Činnosti zdravotnického asistenta -- Sledování kvality ošetřovatelské péče a ošetřovatelské standardy -- Opakovači test -- 6 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES -- Získávání poznatků -- Pozorování nemocného ---
Rozhovor s nemocným -- Rozhovor s příbuznými -- Rozhovor se spolupracovníky -- Mimoslovní komunikace -- Získávání informací při lékařské vizitě -- Informace získané z dokumentace nemocného -- Ošetřovatelská anamnéza -- Ošetřovatelská diagnóza -- Ošetřovatelský plán a jeho realizace -- Vyhodnocení výsledků poskytované péče -- Opakovači test -- 7 NEMOCNÝ A NEMOCNIČNÍ PROSTŘEDÍ -- Doporučení nemocného k hospitalizaci -- Příjem nemocného v nemocnici -- Příjem nemocného na ošetřovací jednotce -- Adaptace nemocného na hospitalizaci -- Etický kodex práv pacientů -- Právo nemocných na informace o vlastním zdravotním stavu -- Příjem dětí do nemocnice -- Adaptace dítěte na nemocniční prostředí -- Překlad nemocného -- Propuštění nemocného -- Prevence nozokomiálních nákaz -- Příčiny a prevence vzniku nozokomiálních nákaz -- Bariérová ošetřovatelská péče -- 8 USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB NEMOCNÉHO ---
O potřebách obecně -- Rozdělení potřeb -- Podstatné potřeby nemocného -- Péče o přijímání ordinované diety -- Péče o pravidelné vyprazdňování -- Přispění zdravotníka k pravidelnému vyprázdnění -- Nácvik defekačního reflexu -- Péče o správné dýchání -- Nácvik správného dýchání -- Podpora pohybové aktivity -- Zajištění dostatečného spánku a odpočinku -- Pomoc zdravotníků při zajišťování dostatečného a nerušeného spánku -- Podávání léků navozujících spánek -- Odpočinek -- Zmírňování a odstraňování bolesti -- Charakteristika bolesti -- Prožitek a popis bolesti -- Co bolest zhoršuje -- Pomoc sestry při zmírňování bolesti -- Odstraňování bolesti -- Opakovači test -- 9 PÉČE O POMŮCKY -- Péče o prádlo -- Mechanická očista -- Mycí a dezinfekční stroje -- Dezinfekce -- Způsoby dezinfekce -- Příprava dezinfekčních roztoků -- Dezinfekce pomůcek z různých materiálů -- Sterilizace ---
Předsterilizační příprava -- Vlastní sterilizace -- Skladování a transport vysterilizovaného materiálu -- Kontrola sterilizace -- Zajištění sterilních pomůcek na ošetřovací jednotce -- Opakovači test -- 10 VÝŽIVA NEMOCNÝCH -- Význam dietního stravování -- Předpis stravy pro nemocné v nemocnici, dietní systém -- Objednávání dietní stravy -- Dodání jídla na ošetřovací jednotku -- Servírování jídla -- Sledování bilance tekutin a příjmu potravy -- Příprava čajů -- Odstraňování zbytků jídla -- Úklid kuchyňky -- Výživa kojence -- Přirozená výživa -- Umělá výživa -- Odvary -- Doplňky kojenecké stravy -- Krmení kojenců -- Krmení batolat -- Opakovači test -- 11 OBVAZOVÝ MATERIÁL A OBVAZOVÁNÍ -- Obvazový materiál -- Tkaniny -- Vlákniny -- Náplasti -- Nové druhy obvazového materiálu -- Látky ztužující obvazy -- Tekuté obvazy -- Dlahy a dýhy -- Ortézy -- Obvazování -- Šátkové obvazy ---
Náplasťové obvazy -- Prakové obvazy -- Obinadlové obvazy -- Hadicové obvazy (obvazy z pružné tkaniny) -- Opakovači test -- 12 LŮŽKO PRO NEMOCNÉ A JEHO ÚPRAVA -- Umístění lůžka v pokoji -- Základní vybavení lůžka -- Úprava lůžka -- Stlaní prázdného lůžka -- Stlaní lůžka s nemocným -- Změny poloh nemocného na lůžku -- Spolupráce s nemocným -- Posouvání nemocného -- Otáčení nemocného na bok -- Přenášení nemocného -- Posazování nemocného -- Pomůcky doplňující lůžko -- Pomůcky k úpravě polohy -- Pomůcky usnadňující pohyb na lůžku -- Pomůcky k zabezpečení nemocného -- Pomůcky zpříjemňující nemocným pobyt na lůžku -- Dětská lůžka a jejich úprava -- Úprava některých poloh nemocných na lůžku -- Pasivní polohy -- Opakovači test -- 13 PÉČE O HYGIENU NEMOCNÝCH -- Péče o hygienu dospělých nemocných -- Osobní a ložní prádlo -- Běžné denní mytí rukou ---
Čištění zubů a péče o dutinu ústní -- Péče o zdravou dutinu ústní -- Zvláštní péče o dutinu ústní -- Ranní mytí a česání -- Hygiena soběstačných nemocných -- Hygiena nemocných, kterým je třeba s mytím pomoci Mytí nemocného na lůžku -- Česání -- Stříhání nehtů -- Celkové umytí nemocného na lůžku -- Hygienické vyprazdňování -- Pokojový klozet -- Použití podložní mísy -- Použití močové láhve -- Péče o inkontinentní nemocné -- Péče o vlasy -- Mytí vlasů chodícím nemocným -- Mytí vlasů ležícím nemocným -- Péče o kůži a prevence opruzenin a proleženin -- Péče o kůži -- Opruzeniny -- Proleženiny -- Odvšivování -- Holení vousů -- Záznam o provedení hygienické péče -- Péče o hygienu kojenců a batolat -- Koupel kojence -- Česání a péče o nehty -- Přebalování kojence -- Péče o hygienu batolete ---
Vážení a měření kojenců a batolat Měření tělesné teploty kojenců a batolat -- PŘÍLOHA 1. Nácvik správného dýchání -- PŘÍLOHA 2. Ukázky kondičního cvičení vleže v poloze na zádech. PŘÍLOHA 3. Ukázky rozhovorů žákyň 3. ročníku s nemocnými PŘÍLOHA 4. Z historie medicíny a ošetřovatelství

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC