Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
208 s., 4 s. obr. příl. : il., grafy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2896-4 (váz.)
ISBN 978-80-247-6743-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000184516
1 Chronobiologie vědecký obor, historie a současnost (Pavel Homolka) -- 1.1 Biologické rytmy -- 1.1.1 Cirkadiánní rytmicita -- 1.1.2 Lunární rytmicita -- 1.1.3 Sezónní a roční rytmicita -- 1.1.4 Externí rytmicity o trvání delším než jeden rok -- 1.2 Biologické hodiny -- 2 Definice hypertenze, její prevalence a klasifikace (Pavel Homolka) -- 3 Krevní tlak a možnosti jeho měření (Pavel Homolka) -- 3.1 Ambulantní (kazuální, příležitostné) měření krevního tlaku -- 3.2 Domácí měření krevního tlaku -- 3.3 Ambulantní monitorování krevního tlaku -- 3.4 7denní ambulantní monitorování krevního tlaku -- 3.5 Kontinuální měření krevního tlaku beat-to-beat -- 4 Chronobiologické metody analýzy -- rytmů (rytmometrie) (Pavel Homolka) -- 4.1 Výpočet míry variability souboru základními statistickými metodami -- 4.2 Analýza variance (ANOVA) -- 4.3 Kosinorová analýza časových řad ---
5 Biologické rytmy infarktu myokardu, náhlé srdeční smrti a cévní mozkové příhody (Pavel Homolka) -- 5.1 Variabilita incidence infarktu myokardu -- 5.2 Variabilita incidence náhlé srdeční smrti -- 5.3 Variabilita incidence cévní mozkové příhody -- 6 Zevní faktory ovlivňující hodnoty krevního tlaku (Pavel Homolka) -- 6.1 Cirkadiánní kolísání krevního tlaku -- 6.2 Týdenní kolísání krevního tlaku -- 6.3 Roční kolísání krevního tlaku -- 6.4 Příjem jídla -- 6.5 Alkohol -- 6.6 Sexuální aktivita -- 6.7 Kouření, kofein -- 6.8 Ovlivnění krevního tlaku pohybovou aktivitou -- 6.8.1 Krátkodobý efekt pohybové aktivity na krevní tlak -- 6.8.2 Dlouhodobý vliv pohybové aktivity na krevní tlak -- 7 Monitorování krevního tlaku u dětí a mladistvých (Pavel Homolka) -- 8 Monitorování krevního tlaku u starších osob (Pavel Homolka) -- 9 Monitorování krevního tlaku v graviditě (Pavel Homolka) ---
9.1 AMTK u žen s normálním těhotenstvím -- 9.2 AMTK u žen s gestační hypertenzí a preeklampsií -- 10 Monitorování krevního tlaku u pacientů s chronickou -- renální insuficiencí (Pavel Homolka) -- 11 Monitorování krevního tlaku u pacientů -- s Parkinsonovou nemocí (Pavel Homolka) -- 12 Monitorování krevního tlaku u pacientů s diabetem (Pavel Homolka) -- 13 Etnické rozdíly v hodnotách krevního tlaku (Pavel Homolka) -- 14 Vztah mezi variabilitou krevního tlaku a věkem (Jarmila Siegelová) -- 15 Současná přístrojová nabídka monitorů krevního tlaku -- a jejich technické možnosti, softwarová výbava, mezinárodní standardy kvality (Pavel Homolka) -- 16 Názorné příklady průběhů křivek AMTK (Pavel Homolka) -- 17 Patologické cirkadiánní kolísání krevního tlaku (Pavel Homolka) -- 17.1 Cirkadiánní hyperamplitudová tenze (CHAT), mesorová hypertenze, ekfazie -- 17.2 Dippers a non-dippers -- 17.3 Ranní vzestup krevního tlaku ---
18 Ovlivnění krevního tlaku psychickým stavem -- nebo chováním pacienta (Pavel Homolka) -- 18.1 ABPM efekt (novelty efekt, presorický efekt) -- 18.2 Maskovaná hypertenze (reverzní hypertenze bílého pláště) -- 18.3 Hypertenze bílého pláště (izolovaná ambulantní hypertenze) -- a efekt (fenomén) bílého pláště -- 19 Ambulantní praxe a konvenční interpretace 24hodinového monitorování krevního tlaku (Pavel Homolka) -- 20 Chronobiologická interpretace monitorování -- krevního tlaku (Pavel Homolka) -- 21 Poměr trough/peak léčiva, smoothness index, RDH index a jejich význam v chronoterapii (Ivan Řiháček, Daniel Schwarz) -- 21.1 Metodologie měření poměru trough/peak antihypertenziv -- 21.2 Metodologie měření smoothness indexu antihypertenziv -- 21.3 Metodologie měření RDH indexu antihypertenziv -- 21.3.1 Populační RDH index -- 21.3.2 Individuální RDH index -- 22 Chronofarmakokinetické vlastnosti ---
antihypertonik (Lea Pinková, Peter Kollár) -- 22.1 Farmakokinetika obecná část -- 22.2 Farmakokinetické procesy a parametry -- 22.2.1 Zdánlivý distribuční objem (Vd) -- 22.2.2 Celková clearance (Cl) -- 22.2.3 Biologický poločas eliminace (t1/2) -- 22.2.4 Plocha pod křivkou plazmatických koncentrací (AUC) -- 22.2.5 Biologická dostupnost (F) -- 21.2.6 Rychlostní konstanty absorpce (ka) a eliminace (k) -- 22.3 Charakteristika a farmakokinetika jednotlivých skupin antihypertenziv -- 22.3.1 Inhibitory ACE -- 22.3.2 Blokátory ATrreceptorů pro angiotenzin II -- 22.3.3 Látky blokující beta-adrenergní receptory (betablokátory) -- 22.3.4 Blokátory vápníkových kanálů -- 22.3.5 Diuretika -- 22.3.6 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů a centrální agonisté -- 22.3.7 Přímé inhibitory reninu -- 22.4 Význam cirkadiánního rytmu při terapii hypertenze -- 22.4.1 Chronoterapie antihypertenzivy -- 22.4.2 Chronoterapie blokátory vápníkových kanálů ---
22.4.3 Chronoterapie antagonisty beta-adrenoceptorů -- 22.4.4 Chronoterapie inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu -- 22.4.5 Chronoterapie blokátory ATrreceptorů pro angiotenzin II -- 22.4.6 Chronoterapie antagonisty alfa-adrenoreceptorů -- 22.4.7 Chronoterapie diuretiky -- 22.4.8 Chronoterapie přímým blokátorem reninu -- 22.5 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC