Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
111 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-513-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000184561
Motivace žáků ve vyučování -- Předorientace v textu -- Teoretická část -- Motivace k učení pohled pedagogické psychologie -- Potřeby poznávání -- Sociální potřeby -- Potřeba pozitivních vztahů (potřeba afiliace) a obava z odmítnutí — Úroveň potřeby pozitivních vztahů a obavy z odmítnutí ve vztahu -- k výkonu -- Potřeba vlivu -- Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáků s dominujícími -- sociálními potřebami -- Výkonové potřeby -- Aplikace tématu Motivace žáků k učení -- Modelová aplikace -- Názorný materiál -- Použitá a doporučená literatura -- Efektivní vyučování -- Jak efektivně vyučovat? -- Krok za krokem k efektivnímu vyučování -- Shrnutí -- Použitá a doporučená literatura -- Úvod do kooperativního vyučování a učení -- Principy kooperativního učení -- Aplikace tématu Kooperace -- Komentáře učitelů učitelů k realizaci semináře -- Názorný materiál ---
Použitá a doporučená literatura -- Příloha 1: Obratlovci-tabulka -- Příloha 2: Obratlovci kartičky k rozstřihání -- Hodnocení výsledků učení žáků -- Hodnocení ve škole -- Kriteriální a normativní hodnocení -- Myšlenkové operace nižšího a vyššího řádu -- Formativní a sumativní hodnocení -- Shrnutí -- Aplikace tématu Hodnocení výsledků učení žáků -- Scénář 1 -- Scénář 2 -- Scénář 3 -- Scénář 4 -- Použitá a doporučená literatura -- Specifika vzdělávání dospělých se zřetelem na profesní skupinu učitelů -- Úvod -- Základní pojmy pro porozumění a komunikaci -- Problémové otázky pro budoucí vzdělavatele učitelů -- Charakteristika cílové skupiny dospělých -- Co působí na efektivitu učení dospělých -- Pedagogické zásady vzdělávání dospělých -- Zjišťování vzdělávacích potřeba připravenosti účastníků -- Kultura vzdělávání dospělých ---
Specifika vzdělávání učitelů z praxe -- Metoda diskuse založené na posterech -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC