Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:102x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002-
sv. ; 21 cm

2002-
Sv.1(2002)-
Vychází nepravidelně
Součástí názvu je římská číslice, součástí podnázvu je datum
Část názvu se nevýznamně mění
Jednotlivé svazky mají ISBN
Editor: Jelena Petrucijová, Jaromír Feber
Český, anglický a slovenský text
80-7042-219-X (1/2002 ; brož.) 80-7368-021-1 (2/2004 ; brož.) 80-7368-273-7 (3/2006 ; brož.) 978-80-7368-725-0 (4/2009 ; brož.)
000184630
ČÍSLO 1 / 2002 :   Sociální aspekty historického vědomí a evropská integrace - MAREČKOVÁ, Marie 104 // Jak vykládat historii na přelomu 3. tisíciletí? - SLABÁKOVÁ, Radmila 108 // Historické vědomí v procesu vzdělávání učitele občanské výchovy - PAVLÍČEK, Jaromír 113 // Proměny zdrojů historického prostoru - BERANOVÁ, Věra 115 // "Konec dějin" a biblistika - BIERNOT, David 121 // Civilizace a filosofie dějin v díle A. N. Whiteheada - SAPÍK, Miroslav 127 // Dererum fictorum aneb o smyslu anarchie - HEMELÍK, Martin 134 // Fenomén politickej slobody v diele Johna Stuarta Milla - MESÍKOVÁ, Eleonóra 142 // Alexis de Tocqueville a vztah jeho pojetí individualismu k současnosti - MEČIAR, Marcel 149 // Lidská práva a lidské povinnosti - DANĚK, Břetislav 154 // Vývoj stranického systému ČR po roce 1998 - tendence ke straně kartelu - JARMARA, Tomáš 184 // Vstup do Evropské unie a veřejné mínění - VÍT, Karel 190 // Evropská integrace a Slovensko - MURAD, Salim 196 // K otázkám etnickej identity Slovákov v Českej republike - ŠRAJEROVÁ, Oľga 203 // Romipen - rómská identita (niekoľko poznámok k výsledkom výskumu) - FABIANOVÁ, Vlasta 210 // Sociálna situácia Rómov na Slovensku a jej odraz v psychike Rómov do 30 rokov - MATULAYOVÁ, Eva - MATULAY, Stanislav 216 // Hodnotový systém rómskej minority na Slovensku - MATULAY, Stanislav 221 // Veränderungen in polnisch-tschechischen Beziehungen im Grenzgebiet (am Beispiel der Oppelnschlesien) Kurzfassung - RÓG, Jan 224
ČÍSLO 4 / 2009 :   ÚVODNÍ POZNÁMKA - Jelena PETRUCIJOVÁ 8 // KAPITOLA 1. HLEDÁNÍ HORIZONTŮ ČLOVĚKA ZTRACENÉHO VE FRAGMENTÁRNOSTI KULTURY A SVĚTA 9 // Člověk a hodnoty - konvergencia a konflikt - 0ľga SISÁKOVÁ 9 // Úzkost v existencionálnom zmysle - Ján ŠLOSIAR 23 // Člověk a dějinný proces moralizácie - Ĺubomír BELÁS 28 // Spytovanie sa na člověka v kontexte dejín filozofie (stávanie sa sebou ) - Peter NEZNÍK 36 // Formovanie individuálneho myšlenia vs. princip pluralismu - Vladislav DUDINSKÝ 48 // Světský a teologický humanismus - antropologické alternativy - Jaromír FEBER 57 // Reformulácia antropologickém otázky v súčasnej filozofii jako negativna reformulácia metafyzického pýtania se na člověka - Peter PROBALA 64 // The human being and the value of the human soul. the origin of the human soul according to the Christian, latin thinkers from III to V centuries - Aleksy KOWALSKI 72 // Diversity of values in the context of asymmetrical anthropology - Peter KONDRLA 78 // Transcendencia utrpenia v evolučnej perspektivě civilizácie lásky - Oľga RAČK0VÁ 84 // Hledání dítěte v nás - Miriam PROKEŠOVÁ 91 // Rozširovanie horizontov čudského světa: Ch. S. Peirce a jeho semeiotická koncepci člověka - Juraj ŽIAK 95 // KAPITOLA 2 IDENTITY INDIVIDUÁLNÍ, REGIONÁLNÍ A EVROPSKÉ DVACET LET PROMĚN 109 // Problémy formovania európskej identity - František BRIŠKA 109 // 20 years transition in Bulgaria: a crisis of social values - Vihren BOUZOV 120 // „Hrozná minulost“ - k metodologii porozumění sovětské historii - Boris MARKOV 124 // Personality in conditions of diversity: social-psychological aspects of analysis - Józef PODGÓRECKI 129 // Narrative identity in Contemporary Lithuanian cities - Jurate ČERNEVIČUJTÉ 137 // Nová epocha identity - Daniela HREHOVÁ, Viera NEMČOKOVÁ 146 //
Morálna zodpovědnost’, identita a tolerancia - Mária AGAFONOVÁ, Helena DŽUPKOVÁ, Helena MELKUSOVÁ, Renáta HRUŠKO V 152 // Prosociálna výchova jako předpoklad vytvárania pozitívnych medzil’udských vzťahov - Zuzana HOLLÁ 164 // Aktive citizenship and man’s social responsibility in globalizing society - Gita GERMEŠOVÁ, Helena MELKUSOVÁ 169 // Člověk a hodnoty z pohl’adu ekonomického - Martin LAČNÝ 178 // Fenomén dóvery v situácii člověka 21. storočia - Daniela NAVRÁTILOVÁ 188 // Svedomie člověka a občana podia T. Hobbesa - Vladimír MANDA 195 // Mravná výchova na Rakúskych školách (jako filozofický, pedagogický a politologický problém) - Ján KALISKÝ 203 // Ženské rehol’né rády v době totality na Slovensku - Helena ORIEŠČIKOVÁ 209 // Competition and Trust as Particular Cases of Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-Group Relationship - Jelena PETRUCIJOVÁ 222 // Gender systém sociálných praktik poslucháčov Technickej univerzity v oblasti tabakismu - Mariana RAČKOVÁ 234 // SEZNAM AUTORŮ 241
(OCoLC)85156937
cnb001573183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC