Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009
291 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5082-2 (brož.)
Monografie ; sv. č. 31
Obsahuje bibliografii na s. 275-287 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000184678
2. KONCEPČNÍ VÝCHODISKA PROJEKTU EVROPSKÉ MĚNY -- 2.1 Obsah a definice pojmu Hospodářská a měnová unie -- 2.1.1 Dichotomie hospodářské a měnové unie v EU -- 2.1.2 Měnová unie a jednotná měna -- 2.2 HMU jako kontroverzní projekt -- kombinace výhod a nevýhod -- 2.3 Souvislost politické a ekonomické dimenze -- 2.4 Hospodářská a měnová unie v teorii evropské integrace -- 2.4.1 Neofunkcionalismus -- 2.4.2 Intergovernmentalismus, -- liberální intergovernmentalismus -- 2.4.3 Integrační teorie ve vztahu ke společné měně: -- dvě spojené nádoby? -- 2.4.4 HMU jako součást flexibilní integrace -- 3. VÝVOJ MĚNOVÉ INTEGRACE V ES/EU -- 3.1 Specifika měnové integrace v EU -- 3.2 Počátky měnové spolupráce -- 3.3 Rozvoj měnové integrace -- 3.3.1 Nové iniciativy -- 3.3.2 Wernerova zpráva -- 3.3.3 Had v tunelu -- 3.3.4 Evropský měnový systém -- 3.3.4.1 Koncepce, vývoj a fungování systému -- 3.3.4.2 Evropský měnový systém jako neúplná měnová unie -- 3.4 Cesta k jednotné měně -- 3.4.1 Delorsova zpráva -- 3.4.2 Smlouva o Evropské unii -- 3.4.3 Dílčí etapy budování evropské měny -- 3.4.3.1 Přípravná a startovací fáze -- 3.4.3.2 Přechodná a klíčová fáze -- 3.4.3.3 Závěrečná a cílová fáze -- 3.4.4 Období po dokončení HMU permanentní proces -- 3.4.5 Lisabonská smlouva -- 3.5 Vznik HMU jako soubor vnějších a vnitřních faktorů -- 4. REALIZACE NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE -- 4.1 Vstupní podmínky
a rozhodovací proces -- 4.1.1 Konvergenční kritéria -- 4.1.2 Vhodnost a náročnost kritérií -- 4.1.3 Rozhodovací proces aplikace kritérií -- 4.1.4 Relevance kritérií -- 4.2 Další rozšiřování eurozóny -- 4.2.1 Řecko -- 4.2.2 Slovinsko (a Litva) -- 4.2.3 Kypr a Malta -- 4.2.4 Slovensko -- 4.3 Postavení nezúčastněných zemí -- 4.3.1 Vymezení jednotlivých skupin -- 4.3.2 Mechanismus směnných kurzů -- 4.4 Institucionální struktura -- 4.4.1 Evropský systém centrálních bank -- 4.4.2 Evropská centrální banka -- 4.4.2.1 Organizační struktura -- 4.4.2.2 Nezávislost -- 4.4.2.3 Rozsah pravomocí a odpovědnost -- 4.4.3 Evropská rada -- 4.4.4 Rada EU (ECOFIN) -- 4.4.5 Euroskupina (Eurogroup) -- 4.4.6 Evropská komise -- 4.4.7 Evropský parlament -- 4.4.8 Hospodářský a měnový výbor -- 4.5 Koordinace hospodářské politiky -- 4.5.1 Způsoby koordinace v EU -- 4.5.1.1 Hlavní směry hospodářských politik -- 4.5.1.2 Dodržování rozpočtové disciplíny -- 4.5.2 Koordinace v rámci HMU Pakt stability a růstu -- 4.5.2.1 Analýza pozadí vzniku paktu -- 4.5.2.2 Struktura a dohodnutá pravidla -- 4.5.2.3 Efektivita a dodržování pravidel -- 4.5.2.4 Reforma -- 5. REALIZACE NA ÚROVNI ČLENSKÝCH STÁTŮ -- 5.1 Belgie: aktivní a prointegrační spojenec -- 5.2 Dánsko: nečlenem proti „své" vůli -- 5.3 Finsko: společná měna jako součást změny -- 5.4 Francie: posílení vlastních zájmů -- 5.5 Itálie: společná měna jako klíčová
priorita -- 5.6 Německo: bolestný přechod k euru? -- 5.7 Nizozemsko: hladký a žádoucí krok -- 5.8 Španělsko: dobíhající odpadlík -- 5.9 Švédsko: bez opt-out mimo eurozónu -- 5.10 Velká Británie: ne teď, nebo ne nikdy? -- 5.11 Nové členské státy: vstup ve správný okamžik
(OCoLC)607529843
cnb002087017

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC