Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009
288 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5045-7 (brož.)
Monografie ; sv. č. 28
Obsahuje bibliografii na s. 221-255 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000184682
1. ÚVOD -- 1.1 Vymezení problému, hypotézy a metody -- 1.2 Obsah práce -- 2. PŘEHLED LITERATURY VZTAHUJÍCÍ SE K TÉMATU -- 2.1 Teorie evropské integrace -- 2.2 Výzkum lidských práv -- 2.3 Lidská práva v Evropské unii -- 3. TEORIE EVROPSKÉ INTEGRACE -- 3.1 Úvod -- 3.2 Raná pojednání o evropské integraci -- 3.3 Éra velkých teorií -- 3.3.1 Neofunkcionalismus -- 3.3.2 Intergovernmentalismus -- 3.4 Nové přístupy k evropské integraci -- 3.4.1 Evropská unie jako politický systém -- 3.4.2 Víceúrovňové vládnutí -- 3.4.3 Nadnárodní vládnutí -- 3.4.4 Nový institucionalismus -- 3.5 Rozbor využitelnosti teorií a přístupů -- 3.6 Shrnutí -- 4. STUDIUM LIDSKÝCH PRÁV A JEHO PROBLÉMY -- 4.1 Přehled přístupů k lidským právům -- 4.1.1 Základní periodizace -- 4.1.1.1 Období přirozených práv -- 4.1.1.2 Kritika přirozených práv a období pozitivace -- v národních právních řádech -- 4.1.1.3 Období univerzalizace lidských práv ---
4.1.2 Generace práv -- 4.1.3 Problém základního odůvodnění -- 4.2 Současné spory v oblasti lidských práv -- 4.2.1 Sociální práva -- 4.2.2 Kolektivní práva -- 4.2.3 Relativismus vs. univerzalismus lidských práv -- 4.2.4 Lidskoprávní odpovědnost nestátních aktérů -- 4.3 Terminologie a pokus o vymezení pojmu lidská práva -- 4.3.1 Terminologické zmatení -- 4.3.2 Pokus o definici -- 4.4 Závěrem -- 5. EVROPSKÁ UNIE A LIDSKÁ PRÁVA -- 5.1 Původní předpoklady -- 5.2 Strukturace terénu ES/EU jako lidskoprávní aktér? -- 5.2.1 Mezinárodní organizace, Evropská unie a stát-teoretická reflexe rozdílů v přístupu k lidským právům -- 5.2.2 Evropská unie a roviny vztahu k lidským právům -- 5.3 Vývoj vztahu ES/EU k lidským právům -- 5.3.1 Vývoj právní úpravy ES/EU na poli základních práv -- 5.3.1.1 Vývoj primárního práva v oblasti lidských práv -- 5.3.1.2 Vývoj sekundárního práva v oblasti lidských práv ---
5.3.2 První aktivity Soudního dvora na poli lidských práv -- 5.3.3 Spillover potenciál a lidská práva -- 5.3.4 Vývoj judikatury Soudního dvora -- 5.3.5 Kvantitativní přehled judikatury Soudního dvora -- 5.3.6 Specifická působnost Soudního dvora -- 5.3.7 Instituce Evropské unie jako vykonavatelé moci pohledem Soudního dvora -- 5.3.7.1 Zaměstnanecké spory -- 5.3.7.2 Procesní spory -- 5.3.8 Ochrana lidských práv ve třetím pilíři -- 5.3.9 Činnost Komise ve vztahu k lidským právům -- 5.3.10 Činnost Evropského parlamentu ve vztahu -- k lidským právům -- 5.3.11 Činnost Rady EU a Evropské rady ve vztahu -- k lidským právům -- 5.3.12 Činnost lidskoprávních nevládních organizací -- na úrovni EU -- 5.4 Normativní blízkost členských států EU -- 5.4.1 Srovnávací tabulky -- 5.5 Modely vztahů koncentrace moci -- na úrovních vlády k lidským právům ---
5.6 Konsekvence normativní blízkosti a koncentrace moci v případu Evropské unie a jejích členských států -- 5.7 Shrnutí jak dochází k postupnému prosazování lidských práv na unijní úroveň? -- 6. ZÁVĚR -- 7. EXECUTIVE SUMMARY -- 8. SEZNAM ZKRATEK -- 9. SEZNAM TABULEK A SCHÉMAT -- 10. SEZNAM ZDROJŮ -- 10.1 Seznam pramenů -- 10.2 Seznam literatury -- 11. PŘÍLOHY -- 11.1 Příloha č. 1: Seznam případů použitých pro výzkum -- v kapitole 5.3.4 -- 11.2 Příloha č. 2: Seznam případů použitých pro výzkum zaměstnaneckých sporů v kapitole 4.3.4 -- 11.3 Příloha 3: Shrnutí názorů ústavních soudů -- v kauze eurozatykač -- 11.4 Příloha 4: Summity Evropských rad a lidská práva
(OCoLC)607528687
cnb002040362

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC