Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2009
69 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1667-4 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000184739
Úvod (J. KKсK, P. Hodek) -- Pravidla práce v mikrobiologické laboratoři -- Protokoly -- Principy a zásady mikrobiologické práce -- Hlavní zásady aseptické práce -- Pracovní pomůcky (J. KKсK, P. Hodek) -- Laboratorní sklo -- Mikrobiologické zkumavky -- Baňky -- Misky -- Plynovky -- Mikroskopická sklíčka -- Skleněné pipety -- Očkovací a preparační pomůcky -- Očkovací klička a „hokejka" -- Pipety -- Kultivační zařízení -- Termostaty -- Třepačky -- Mikroskop -- Popis mikroskopu -- Postup při mikroskopování -- Zobrazování mikroskopovaných objektů -- Sterilizace laboratorního nádobí a pracovních pomůcek (J. KKсK) -- Kultivace mikroorganismů (J. KKсK) -- Živná media a jejich rozdělení -- Příprava živných půd -- Sterilizace půd -- Rozlévání živných medií -- Uchovávání živných půd -- Očkování mikroorganismů -- Práce s očkovací kličkou -- Očkování skleněnou pipetou a automatickou pipetou ---
Inkubace -- Kultivace na agarových plotnách a šikmých agarech -- Submersní aerobní kultivace -- Aerobní kultivace v bioreaktorech -- Anaerobní kultivace -- Uchovávání mikrobních kultur -- Práce s bakteriofágem -- Morfologie a cytologie mikroorganismů (J. KKсK, P. Hodek) -- Makroskopikcké znaky -- Charakter růstu v tekutém kultivačním mediu -- Charakter růstu na šikmém agaru -- Charakter kolonií vyrostlých na agarové plotně -- Růst mikroorganismů podél vpichu do agarové půdy -- Mikroskopické morfologické a cytologické znaky -- Mikroskopické preparáty -- Vliv vnějších podmínek na mikroorganismy (J. Páca, P. Hodek) -- Vliv teploty na růst mikroorganismů -- Vliv pH prostředí na růst mikroorganismů -- Vliv osmotického tlaku na růst mikroorganismů -- Vliv UV záření na mikroorganismy -- Citlivost mikroorganismů k antimikrobním látkám -- Izolace mikroorganismů (J. Páca) -- Zdroje mikroorganismů pro izolaci ---
Základní techniky izolace mikroorganismů -- Izolace litím agarových ploten -- Izolace roztěrem („hokejkováním") -- Izolace čárkováním -- Určení počtu mikroorganismů v prostředí (J. Páca) -- Metody určování počtu mikroorganismů -- Metody počítání buněk -- Stanovení buněčné hmoty -- Dynamika růstu a množení mikroorganismů (J. Páca) -- Růstová křivka -- Kinetika růstu mikroorganismů -- Kinetika hynutí mikroorganismů -- Kontinuální kultivace -- Identifikace mikroorganismů (J. Páca, P. Hodek) -- Indukce syntézy enzymu u rostoucích bakterií, katabolická represe -- a reprimovatelné enzymy (J. Páca, M. Šulc) -- Praktická laboratorní část -- Mikroskopování (P. Hodek) -- Jednoduché barvení bakterií po fixaci -- Barvení bakterií dle Grama -- Základní očkovací techniky a kultivace bakterií na ztužených kultivačních -- mediích (J. Páca) -- Kultivace na plotnách MPA a na šikmých MPA ve zkumavkách ---
Vliv teploty na bakterie (J. Páca, P. Hodek) -- Vliv teploty na růst bakterií -- Přibližné určení letální teploty -- Citlivost bakterií na antibiotika (P. Hodek) -- Izolace bakterií čárkováním na agarové plotny a jejich -- identifikace (J. Páca, P. Hodek) -- Izolace bakterií z půdy (J. Páca) -- Stanovení počtu mikroorganismů (J. Páca) -- Stanovení počtu mikroorganismů na povrchu předmětů tampónovou metodou -- Stanovení počtu mikroorganismů na povrchu předmětů -- smývací metodou -- Stanovení počtu mikroorganismů v sušeném ovoci -- Stanovení počtu živých bakterií v říční vodě -- Stanovení buněčné sušiny vážkovou metodou (J. Páca) -- Stanovení růstové křivky bakterií (J. Páca) -- Výroba kysaných produktů z mléka a izolace a charakterizace příslušných -- bakteriálních kultur (P. Hodek, M. Šulc) -- Příprava kysaných produktů z mléka -- Izolace a charakterizace bakterií příslušných kysaných ---
produktů z mléka -- Identifikace bakterií pomocí komerční sady biochemických -- testů (M. Šulc, P. Hodek) -- Identifikace bakterií metabolickým testem ENTEROtest16 -- Identifikace metabolické aktivity bakterií přídatným -- testem ONPtest -- Identifikace metabolické aktivity bakterií přídatným -- testem VPtest -- Identifikace metabolické aktivity bakterií přídatným -- testem COLItest -- Vnesení plazmidové DNA do bakteriálních buněk (M. Šulc) -- Příprava kompetentních buněk pomocí KKKl2 -- Příprava LB-agarových ploten s antibiotikem -- Transformace kompetentních buněk plazmidem

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC