Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002
316 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-213-0600-4 (dotisk ; brož.)
5. dotisk 2010
Obsahuje slovníček
Nad názvem: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
000184771
1. Základní pojmy, definice a význam genetiky 7 // 2. Molekulárni základy dedičnosti ; 15 // 2.1. Struktura nukleových kyselin 16 // 2.2. Tvar nukleových kyselin 19 // 2.3. Využití jednotlivých forem nukleových kyselin organizmy // 2.4. Některé vlastnosti nukleových kyselin 21 // 2.5. Přehled vybraných enzymů z replikace a syntézy proteinů 22 // 2.6. Schéma prenosu genetické informace 25 // 2.7. Biosyntéza polynukleotidových řetězců (replikace) a proteosyntéza 26 // 2.8. Genetický kód a jeho vlastnosti 39 // 2.9. Struktura genomu 4q // 2.10. Některé výjimky ze souěasné definice genu 45 // 2.11. Regulace genové činnosti 43 // 3. Cytologické základy dědičnosti 51 // 3.1. Buněěné struktury související s dědičností 5I // 3.2. Základy cytogenetiky 53 // 3.2.1. Morfologie chromozómů 53 // 3.2.2. Typy chromatinu v buňkách 55 // 3.2.3. Pruhování chromozómů 56 // 3.2.4. Ultrastruktura chromozomů 59 // 3.2.5 . Počet chromozomů. Karyotyp 60 // 4. Buněčný cyklus a gametogeneze 63 // 4.1. Buněčný cyklus 63 // 4.2. Mitóza 64 // 4.3. Meióza 66 // 4.4. Gametogeneze u obratlovců 68 // 4.5. Gametogeneze u rostlin 69 // 4.6. Průběh a způsoby oplození 71 // 4.7. Genetické důsledky různých způsobů rozmnožování 73 // 5. Dědičnost na úrovni organizmu-mendelelizmus 81 // 5.1. Křížení 81 // 5.2. Podvojné založení dědičnosti 82 // 5.3. Mendelovy pokusy, monohybrid 84 // 5.4. Zpětné křížení 88 // 5.5. Vztahy mezi alelami jednoho genu-intragenové interakce 89 // 5.6. Úloha nahodilosti při křížení 91 // 5.7. Volná kombinovatelnost 102 // 5.7.1. Dihybridní křížení 102 // 5.7.2. Princip volné kombi no vatelnosti 103 // 5.7.3. Mendelistický čtverec 105 // 5.7.4. Zpětné křížení dihybrida 108 // 5.7.5. Trihybridní a polyhybridní křížení 109 //
6. Genové interakce 115 // 6.1. Pleiotropie 116 // 6.2. Interakce genů 118 // 6.2.1. Reciproká interakce 120 // 6.2.2. Komplementární faktory 121 // 6.2.3. Epistáze dominantní 121 // 6.2.4. Epistáze recesivní 122 // 6.2.5. Inhibice 123 // 6.2.6. Kompenzace 123 // 6.2.7. Duplicitní faktory (dimerie) 124 // 6.2.8. Modifikační účinky genů 129 // 6.2.9. Expresivita a penetrance genů 130 // 7. Vazba genů a mapování genomu 133 // 7.1. Vazbová a syntenní skupina 133 // 7.2. Vazbové fáze 135 // 7.3. Neúplná vazba 137 // 7.4. Zjišťování vazby metodou Lod skóre 138 // 7.5. Vazbová nerovnováha 139 // 7.6. Biologický význam vazby a procesu rekombinace 140 // 7.7. Tvorba genetických map 141 // 7.8. Praktické využití vazby genů a mapování 144 // 8. Dědičnost a pohlaví 147 // 8.1. Determinace pohlaví vyvolaná vnějšími podmínkami 148 // 8.2. Determinace pohlaví vyvolaná chromozomálně 148 // 8.2.1 Pohlavní chromozómy 150 // 8.2.2. Determinace pohlaví při samčí heterogametnosti 151 // 8.2.3. Pohlavní chromatin-lyonizace 156 // 8.2.4. Gynandromorfizmus 157 // 8.2.5. Poměr pohlaví a možnosti jeho regulace 158 // 8.2.6. Determinace pohlaví při samičí heterogametnosti 160 // 8.2.7. Determinace pohlaví při haplo-diploidii 161 // 8.2.8. Determinace pohlaví u rostlin 161 // 8.3. Dědičnost znaků souvisejících s pohlavím 163 // 8.3.1. Znaky vázané na pohlaví 164 // 8.3.2. Dědičnost znaků pohlavím ovládaných 166 // 8.3.4.Dědičnost znaků pohlavím ovlivněných 166 // 9. Mimojaderná dědičnost 169 // 9.1 .Mitochondrie 171 // 9.2. Plastidy 173 // 9.3. Epizómy I74 // 9.4. Pohyblivé elementy 175 // 10. Genetická kontrola ontogeneze 179 // 10.1. Genetická ontogeneze u živočichů 179 // 10.2. Genetická ontogeneze u rostlin 184 //
11. Mutace 189 // 11.1. Genové mutace 189 // 11.2. Chromozómové mutace 193 // 11.3. Genomové mutace 196 // 11.4. Mutagenní činitelé 201 // 11.5. Reparační pochody 205 // 12. Genetika v rámci populace 207 // 12.1. Genetika kvalitativních znaků v populaci 209 // 12.2. Genetika kvantitativních vlastností v populaci 215 // 12.3. Proměnlivost a fenotypové parametry populace 217 // 12.4. Složky fenotypové proměnlivosti 222 // 12.5. Genetické složky fenotypové proměnlivosti 223 // 12.6. Dědivost 225 // 13. Dynamika populací 227 // 13.1. Selekce 227 // 13.2. Odezva na selekci-genetický zisk 222 // 13.3. Mutace 235 // 13.4. Migrace 236 // 13.5. Náhodný tlak 237 // 13.6. Inbreeding-příbuzenské množení 238 // 14. Principy a aplikace molekulární genetiky 241 // 14.1 .enové inženýrství // 14.2. Genetický polymorfismus // 14.3. Mapování genomu // 15. Z dějin genetiky a evoluční teorie 269 // 15.1. Genetika a evoluce // 15.2. Historické milníky evoluce genetiky 279 // 16. Genetika člověka 285 // 16.1. Genetika v medicíně 286 // 16.1.1. Lékařská genetika je multidisciplinámí obor // 16.1.2. Genetická prevence a péče o postižené 287 // 16.1.3. Prenatální diagnostika 289 // 16.1.4. Umělé ukončení těhotenství 299 // 16.1.5. Etické problémy lékařské genetiky 291 // 16.1.6.0rganizace lékařské genetiky u nás 292 // 16.1.7. Které nemoci -defekty jsou dědičné 293 // 16.2. Genetika v antropologii 293 // 16.3. Genetika v soudní medicině (a kriminalistice) 296 // 16.4. Eugenika 298 // Slovníček 301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC