Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Česká geografická společnost, 2010
198 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-904521-1-4 (váz.)
Geographica ; sv. 1
Obsahuje bibliografii na s. [111]-118 a rejstřík
Anglické resumé
000184804
1. Úvod -- 2. Metody geomorfologického výzkumu a průběh prací v povodí Sázavy -- 3. Přehled a vyhodnocení dosavadních výzkumů a použitých materiálů -- 4. Analýza podélného profilu řeky Sázavy -- 5. Nástin geologické stavby údolí Sázavy -- 5.1. Geologický vývoj širšího území -- 5.2. Geologická stavba údolí střední a dolní Sázavy -- 6. Stručná charakteristika geomorfologických poměrů údolí Sázavy -- 6.1. Základní geomorfologické jednotky sledovaného území -- 6.2. Geomorfologické poměry údolních úseků a přilehlého území -- 6.3. Shrnutí -- 7. Terciérní sedimenty a kvartérní terasy střední a dolní Sázavy -- 7.1. Mladotřetihorní říční a říčně-jezerní uloženiny -- 7.2. Kvartérní terasy a fluviální sedimenty -- 7.2.1. Geneze, stavba a rozšíření teras -- 7.2.2. Analýza lokalit jednotlivých terasových úrovní -- 8. Mladotřetihorní vývoj údolí Sázavy -- 8.1. Diskuze názorů na mladotřetihorní odvodňování povodí Sázavy -- 8.2. Vývoj reliéfu údolí Sázavy v mladším kenozoiku -- 9. Korelace mladokenozoických sedimentů a vývoje údolí Sázavy -- se statigrafickým systémem teras Vltavy a Labe -- 10. Závěry

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC