Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
6., dopl. vyd.
Praha NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
601 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-026-5 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje rejstřík
000184981
Poznámka k 2. vydání (5) -- I.KYJEVSKÁ RUS -- 1.Kyjev -- Východní Slované (9) Příchod Varjagů (10) Nestorův letopis (12) První knížata (12) Pokřestění Rusi (14) Ruská pravda (15) Rozpad říše Rjurikovců (17) -- 2. Chán chánů -- Vpád Tatarů (20) Zlatá Horda (22) -- 3. Pan Veliký Novgorod -- 4. Založení Moskvy -- Andrej Rubljov (34) -- II. MOSKEVSKY STÁT -- 5. První carové -- Vznik moskevského státu (39) Moskevská Rus a Evropa (41) Mládí cara Ivana Hrozného (44) Dobytí Kázaně (45) -- 6. Rusko na rozcestí -- Vasilij Blažený (48) Livonská válka (51) Opričnina (52) Jermak, kníže sibiřský (56) Konec vlády Ivana Hrozného (58) -- 7. Moskevské Rusi hrozí zánik -- Pokorný sluha boží a jeho pán (59) Boris Godunov (61) Lžidimitrij I. (61) Smuta, doba bojů a zmatků (64) -- 8. Nová dynastie -- První Romanovec (68) Kozáci (69) Rádci cara Alexeje (72) Povstání Štěpána Razina (74) Vzpurný patriarcha (75) ---
III. RUSKÉ IMPÉRIUM -- 9. Konec starých časů -- Carevič Petr (83) Povstání střelců roku 1682 (85) Car -- „v nemilosti" (87) Strážce velké pečeti (89) -- 10. Mušketýr Petr -- „Potěšná léta" (94) Azovské tažení (95) Velké poselstvo (97) Moskevský podzim roku 1698 (103) První reformy (106) -- 11. Od Narvy k Poltavě -- Přípravy k velké válce (112) Začátek boje o Balt (115) Lidé kolem cara (119) Kondratij Bulavin (123) Hetman Mazepa (125) Poltava (128) -- 12. Imperátor a reformátor -- Petrovské manufaktury a obchod (131) Prutské tažení (133) Smrt careviče Alexeje (136) Gubernie, Senát, kolegia (140) Petrovská společnost (142) -- 13. Okno do Evropy -- Konec severní války (145) Smrt cara (146) -- 14. Doba palácových převratů -- Pád Menšíkova (149) Bironovština (152) Volba polského ---
krále (153) Počátky boje o přístup k Černému moři (154) „Bezejmenný vězeň" (155) „Tichá"carevna (158) Tajná mise kněžny-matky (160) Princezna Sofie (162) Lesk a bída impéria (165) Sedmiletá válka (167) Pád kancléře Bestuževa (169) -- 15. Co si Rusko přeje? -- Upevnění moci nové vlády (176) Vládní představy Kateřiny II. (178) Ochrana „polských svobod" (179) „Velká instrukce" (183) Zákonodárná komise (187) Konec ukrajinské autonomie (188) Muzický car (191) -- 16. První velmož říše -- Válka s Tureckem (197) Rozchvácení Polska (198) Kníže Potěmkin (201) -- 17. Na vrcholu moci -- Konec boje o „čistou pannu" (206) „Duše"Ruska (207) Kontrasty -- v ekonomice říše (209) Revoluce ve Francii (211) Signály nové doby (214) -- 18. Napoleonské války -- Pavel I. (216) Cestou k Tylži (217) Carův reformátor (221) -- Rok 1812 (222) -- 19. Svatá aliance ---
„Osvobození" Evropy (229) Svatá aliance (234) Hrabe Arakčejev (235) Povstání děkabristů (236) Zklamání rakouského kancléře (241) -- 20. Četník Evropy -- „Pokrok, jaký pokrok?" (243) „Lékaři duší" (244) Polské povstání (245) Kavkazská válka (246) Základní problémy -- říše (248) Západníci a slavjanofilové (251) Ukaz proti revoluci (253) Krymská válka (255) -- 21. Nevyhnutelnost reforem -- Zrušení nevolnictví (257) Zemstva a další Alexandrovy -- reformy (260) Přes Balkán do světové politiky (263) Bitva na Šipce a o Plevno (266) Berlínský kongres (267) Výboje na Dálném východě a prodej Aljašky (270) Všední dny impéria (271) Od slavjanofilství k panrusismu (272) Atentát na cara (273) Židé v carském Rusku (274) -- 22. Krize impéria ---
Vláda Alexandra III. (277) Tmáři z přesvědčení (277) Fjodor Dostojevskij (279) Lev Tolstoj (280) Rusko v číslech (281) Průmyslová revoluce? (284) Zvláštnosti vývoje Ruska (286) -- Vnitřní válka carismu (287) Zrození bolševiků (290) Válka s Japonskem (292) Krvavá neděle (293) Rok 1905 revoluční prolog (295) Stolypin (296) Zárodky parlamentarismu (298) Pravoslavná církev (300) Solovjev a bohohledačství (302) Liberálové a Věchi (303) Uljanov-Lenin (305) Stříbrný věk ruské kultury (306) Rusko-francouzské sblížení a vznik Dohody (308) Cesta k válce (309) Pata morgana Cařihradu (310) Rusko mnohonárodnostním státem (312) -- 23. Konec monarchie -- Vstříc katastrofě (313) Ministr carovy duše (316) Brusilovova ofenziva (318) Pád dynastie Romanovců (320) -- 24. Revoluční rok 1917 -- Březnová revoluce (324) První ruská demokratická vláda (325) Kerenskij (327) Krátký život republiky (328) Bolševický nástup ---
a Trockij (330) Listopadový převrat (322) -- IV. VZESTUP A ROZKLAD KOMUNISTICKÉHO IMPÉRIA -- 25. Revoluční mesianismus a nerevoluční kontinuita -- Revoluce a burza (339) Čekání na světovou revoluci (343) Válka o bytí a nebytí (346) Rudogardistický přechod ke komunismu 350) Svoboda národům nebo jednotné a nedělitelné (352) -- 26. Socialismus v ruském balení -- Revival starého Ruska? (366) Přesun bitevního pole (357) Leninova závěť (361) Genetici, teleologová a slavjanofilové (345) Jako -- v patnáctém roce (368) -- 27. Skok do říše modernity -- Aby Rusko nebylo bito (371) Stalinova socialistická akumulace (372) Velký ústup (374) Bilance velké čistky (377) Velká mystifikace (381) -- 28. Počátky imperiální expanze -- Nepálit si prsty za jiné (385) Pokrevní bratři a obnova teritoria předválečného Ruska (388) Modernizace a armáda (390) „Myslíte, že jsme si to zasloužili?" (392) -- 29. Vlastenecká válka? ---
Válka diletantů (397) Vše pro frontu (402) Pansláv Uncle Joe (407) Trojka místo čtverylky (408) -- 30. Stalinův tábor míru -- Abychom nepřišli o plody vítězství (412) Nepoklonkovat před Západem, nýbrž před Stalinem (414); Studená válka mocenský pat (421) Konec Stalina, konec epochy (424) -- 31. Chruščovova cesta k supervelmoci v jedné zemi -- Nápadníci osiřelého Stalinova trůnu (429) Obchvat kapitalistického světa (432) Kolotoč reforem (436) Čínský balvan -- a Chruščovův pád (441) -- 32. Brežněvova éra: stagnace a pokus o světové impérium -- Jen žádný experiment (445) Cíl: světovláda (448) Hlasy -- spravedlivých (453) Vyšlapané cesty starých lidí aneb gerontokracie (457) Nástupnická krize (459) -- 33. Reformátor Gorbačov -- Nový muž s ideály? (463) Glasnosť, spojenec perestrojky (464) Rozpad sovětského bloku a konec Sovětského svazu (467) -- 34. Ruská říše a její kontinuita ---
Nová situace, nové otázky (478) Všechnu moc novému prezidentovi? (478) Konec tržního experimentu (484) Znovu jednotné a nedělitelné (488) Východ a Západ (492) -- 35. Vladimír Putin: konec romantického blouznění -- Z plukovníka KGB ruským prezidentem (498) Druhá čečenská válka (500) Nové dělení státní moci (502) Když už ne předehnat, tak se alespoň přiblížit (504) Dost bylo glasnosti! (506) Putin a svět (508) -- 36. Renesance ruských velmocenských aspirací -- Ruská ekonomika mocná, i nemocná (511) Rusko jako energetická velmoc (514) Svoboda versus nesvoboda (516) Dmitrij Medveděv novým ruským prezidentem (521) Gruzínský konflikt (523) Rusko -- v globální krizi (528) Kam kráčíš, Rusko? (534) -- DODATKY ---
Rodokmeny dynastie Rjurikovců a Romanovců (538) Přehled představitelů sovětského Ruska, Sovětského svazu a Ruské federace (544) Chronologie nejdůležitějších událostí (547) Výběrový seznam literatury (557) O autorech (564) Rejstřík (566)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC