Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:199x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
217 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6943-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7827-3 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 185-201 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000184984
1. Vzdělávací potřeby v inkluzivním pojetí -- 1.1 Koncept speciálních vzdělávacích potřeb -- 1.2 Měnící se paradigma žáci s potřebou podpůrných opatření -- 1.3 Příprava nerestriktivních podmínek výuky -- 1.3.1 Úprava materiálů pro výuku -- 1.3.2 Výukové strategie -- 1.4 Inkluze žáků s mírnou potřebou podpůrných opatření -- 1.5 Inkluze žáků se zvýšenou potřebou podpůrných opatření -- 1.6 Inkluze žáků s intenzivní potřebou podpůrných opatření -- 1.7 Zavádění inkluzivních opatření ve škole a překonávání rizik -- 2. Sociální heterogenita jako charakteristika inkluzivní školy -- 2.1 Kulturní a etnická heterogenita -- 2.2 Jazyková heterogenita -- 2.3 Heterogenita pohlaví a genderové aspekty inkluze -- 2.4 Věková heterogenita -- 2.5 Heterogenita kognitivních předpokladů a mentálních schopností -- 2.6 Rozdílnost žáků podle temperamentových charakteristik -- 3. Inkluze ve výzkumných šetřeních -- 3.1 Výzkum zaměřený na postoje jednotlivých účastníků vzdělávacího procesu -- 3.1.1 Postoje pedagogů a dalších odborníků k inkluzivnímu vzdělávání -- 3.1.2 Postoje rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami -- k inkluzivnímu vzdělávání -- 3.1.3 Postoje dětí mladšího školního věku k inkluzivnímu vzdělávání -- 3.1.4 Výzkum v oblasti postojů studentů středních skol k osobám s postižením -- 3.1.5 Výzkum v oblasti postojů studentů vysokých
skol k osobám s postižením -- 3.1.6 Postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k inkluzivnímu vzdělávání -- 3.2 Výzkum zaměřený na hodnocení efektivity výukových metod -- 3.3 Inkluzivní výzkum jako součást inkluzivní společenské praxe -- 3.3.1 Participační a emancipační výzkum -- 3.3.2 Charakteristiky inkluzivního výzkumu -- 3.3.3 Vymezení rolí v inkluzivním výzkumu -- 3.3.4 Metody používaně v inkluzivním výzkumu -- 3.3.5 Úskalí inkluzivního výzkumu -- 4. Inkluzivní vzdělávání -- 4.1 Současné změny v oblasti inkluzivního vzdělávání v České republice -- 4.2 Kompetence inkluzivního pedagoga -- 4.3 Příprava pedagogů na inkluzivní vzdělávání -- 4.4 Změny v pojetí žáka a změny v organizaci vyučování -- 4.5 Úpravy kurikula v inkluzivním pojetí -- 4.6 Pedagogická kooperace v procesu inkluze -- 5. Případová studie školy -- 5.1 Základní informace -- 5.1.1 Skok -- 5.1.2 Třídní učitel -- 5.13 Třída -- 5.1.4 Prostředí třídy -- 5.1.5 Žáci s potřebou podpůrných opatření -- 5.2 Další vývoj ve třídě 4. A první kroky -- 5.3 Další vývoj ve třídě 4. A začátek druhého pololetí -- 5.4 Konec školního roku a situace ve 4. A -- 6. Inkluzivně orientovaná diagnostika a poradenství -- 6.1 Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném pojetí -- 6.1.1 Diagnostika v inkluzivním pojetí -- 6.1.2 Průběh inkluzivní diagnostiky -- 6.1.3
Dlouhodobost a průběžnost inkluzivní diagnostiky -- 6.1.4 Dialogický přístup v inkluzivní diagnostice -- 6.1.5 Interaktivní přístup v inkluzivní diagnostice -- 6.2 Diagnostické metody -- 6.3 Diagnostika vztahů ve třídě -- 6.3.1 Příklad využití diagnostiky vztahů ve třídě -- 6.3.2 Možnosti pedagogické intervence při práci s třídním kolektivem -- 6.4 Diagnostika chování žáka -- 6.4.1 Možnosti pedagogické intervence u žáků s problémy v chování -- 6.5 Spolupráce s rodinou -- Příloha 1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC