Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:6x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2009
234 s. : il., portréty, faksim., erby ; 25 cm + errata

objednat
ISBN 978-80-7368-744-1 (váz.)
Nobilitas in historia moderna ; Tomus 2
Obsahuje bibliografii na s. 205-219, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. polský a slovenský text, německé resumé
000186793
Nobilitační listiny a formy jejich dochování -- 13 Tomáš Krejčík (Ostrava) : K diplomatice nobilitačních a erbovních listin v novověku -- 36 Karel Müller (Opava) : Soupis erbovních listin pro fyzické osoby ve státních archivech České republiky. Předběžná statistická zpráva -- 42 Milan Šišmiš (Martin) : Súpis erbových listin na Slovensku. Priebeh a predbežné výsledky -- 46 Jakub Mirka (Litoměřice) : Falešné erbovní listiny rodu Ceschi ze Santa Croce a Mayerů z Benigshoffenu -- 64 Klára Woitschová (Praha) : Nobilitační a příbuzné písemnosti a Wunschwitzova genealogická a heraldická sbírka -- Nobilitační praxe a její písemnosti -- 75 Robert Novotný (Praha) : Od veřejné prezentace k zlistinění, od rituálu k formalizaci. Úvahy nad proměnami nejstarší nobilitační praxe -- 84 Jan Štěpán (Olomouc) : Nobilitace služebníků olomouckých biskupů v poslední třetině 16. století -- 101 Jan Županič (Praha) : Finanční aspekty nobilitací v Rakousku -- 111 Sławomir Górzyński (Warszawa) : Arystokracja polska w Galicji zmiana czy trwanie -- Nobilitace a přijetí mezi zemské stavy -- 121 Jiří Brňovják (Ostrava) : K úřednímu procesu přijetí do zemské stavovské obce v období od vydání Obnovených zřízení zemských do poloviny 19. století a jeho písemnostem -- 141 Jiří David (Brno) : Kniha moravského rytířského stavu (1628-1690). Stavovský rozměr nobilitačního procesu -- 160 Marek Starý (Praha) : Rukopisy Vavřince Koutného ze Zářečné jako pramen poznání proměn složení stavovských korporací v 16. a 17. století -- 174 Zbyněk Žouželka (Mohelnice) : Moravská šlechtická matrika, pramen k dějinám moravské šlechty doby pobělohorské -- 182 závěrem (některé další písemné prameny k nobilitacím v čes. zemích v novověku) -- 193 Nobilitation in der Licht der schriftlichen Quellen (Deutsche Zusammenfassung) -- 225 Literatura -- 224 Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC