Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wyd. 1.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
859 s. : mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-01-14506-4 (váz.)
Popsáno podle 1. dotisku, rok původního vydání neuveden
Obsahuje bibliografii na s. 820-838 a rejstřík
000186873
UPADEK POLSKI -- III rozbiór Polski -- Europa a rozbiory -- ZIEMIE POLSKIE POD TRZEMA ZABORAMI PO 1795 R -- Zabór rosyjski -- Wcielenie -- Społeczeństwo -- Zabór pruski -- Inkorporacja -- Mieszkańcy i gospodarka -- Zabór austriacki -- Aneksja -- Orientacja austriacka -- System rządów -- OD ZWĄTPIENIA DO WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ -- Polacy wobec klęski państwa -- Konspiracje na ziemiach polskich -- Centralizacja Lwowska -- Spisek Gorzkowskiego -- Rozbicie Centralizacji -- Towarzystwo Republikanów Polskich -- Emigracja po 1794 r Paryż, Wenecja, Drezno, Turcja -- Deputacja Polska -- Wyprawa Deniski -- „Z ziemi włoskiej do Polski" legiony polskie 1797-1801 -- Idea i organizacja -- Kampania 1798-1799 -- Legia Naddunajska -- Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? -- Załamanie się orientacji francuskiej 1800-1802 -- Koniec epopei -- Orientacja rosyjska Czartoryskiego 1801-1806 -- Napoleon a Polska -- Rozgromienie Prus w 1806 r -- Napoleon a sprawa polska ---
Kościuszko a Napoleon -- Powstanie w Wielkopolsce -- Warszawa w 1806 r -- Komisja Rządząca -- Organizacja wojska polskiego -- Działania wojenne 1807 r -- Rosja wobec sprawy polskiej 1806-1807 -- KSIĘSTWO WARSZAWSKIE -- Odbudowa państwowości polskiej -- Tylża -- Konstytucja Księstwa Warszawskiego -- Dekret grudniowy 1807 r -- Rok 1809 -- Armia Księstwa Warszawskiego -- Polacy w Hiszpanii -- Wojna austriacko-polska 1809 r -- Raszyn -- Ofensywa galicyjska -- Rosja w 1809 r -- Pokój w Schónbrunn -- Życie gospodarcze -- Rolnictwo -- Handel -- Polityka wewnętrzna -- Edukacja -- Wojna 1812 r -- Sprawa polska w stosunkach francusko-rosyjskich 1810-1811 -- „Druga wojna polska" -- Litwa w 1812 r -- Katastrofa -- W obliczu klęski Napoleona -- Lipsk -- KONGRES WIEDEŃSKI 1814-1815 -- Taktyka Aleksandra I -- Kongres pokojowy w Wiedniu -- Sprawa Księstwa Warszawskiego -- Traktat 1815 r -- KRÓLESTWO POLSKIE 1815-1830 -- Organizacja i ustrój -- Utworzenie Królestwa ---
Konstytucja z 1815 r -- Polityka Aleksandra I wobec Polaków -- Kraj i społeczeństwo -- Administracja -- Edukacja -- Stosunki polityczne -- Sprawa „ziem zabranych" -- Kaliszanie -- Obrona swobód konstytucyjnych -- Walka z opozycją -- Mikołaj I a Polska -- Gospodarka -- Reforma finansów -- Polityka handlowa -- Od manufaktury do przemysłu fabrycznego -- Warszawa -- Rolnictwo -- Kwestia włościańska -- Ruch niepodległościowy -- Organizacje studenckie w Królestwie Polskim -- Filomaci i filareci -- Wolnomularstwo Narodowe i Towarzystwo Patriotyczne -- Sąd Sejmowy -- Sprzysiężenie Wysockiego -- POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831 -- Prolog -- Rewolucja we Francji i Belgii -- Przygotowania i decyzja o wybuchu powstania -- 29 listopada 1830 r -- Wybuch -- Władza na bruku -- Dyktatura Chłopickiego -- Europa wobec powstania -- Pierwsze akcje międzynarodowe -- Prusy -- Austria -- Francja -- Anglia -- Społeczeństwa Europy wobec powstania -- Rząd Narodowy 1831 r ---
Ugrupowania polityczne -- „Nie ma Mikołaja!" -- Konstytucja -- Wódz naczelny -- Utworzenie Rządu Narodowego -- Wojna polsko-rosyjska -- Armia polska -- Gospodarcze zaplecze wojny -- Siły rosyjskie -- Ofensywa rosyjska -- Polska ofensywa wiosenna -- Wyprawa na Wołyń -- Ostrołęka -- Powstanie na „ziemiach zabranych" -- Litwa i Ruś w planach powstańczych -- „Ruś" w 1831 r -- Powstanie na Litwie -- Wyprawy Chłapowskiego, Giełguda i Dembińskiego na Litwę Polityka zagraniczna -- Cele polityki międzynarodowej powstania -- Ofensywa polityczna -- Kryzys -- Bilans akcji międzynarodowych -- Sytuacja wewnętrzna -- Wolność słowa -- Finanse i gospodarka -- Kwestia włościańska -- Załamanie i klęska powstania -- Utrata inicjatywy -- Upadek Rządu Narodowego -- Szturm Warszawy -- Sejm i Rząd Narodowy po upadku Warszawy -- Ostatnie działania wojska polskiego -- WIELKA EMIGRACJA -- Exodus -- Przemarsz do Francji -- Francja -- Nastroje ---
Kształtowanie się politycznej organizacji emigracji -- Walka o przywództwo -- Ku rewolucji europejskiej -- Masoneria i karbonaryzm -- Hufiec Święty -- Zemsta Ludu -- Młoda Polska -- Konfederacja Narodu Polskiego -- Towarzystwo Demokratyczne Polskie -- Organizacja i ideologia -- Centralizacja -- Wielki Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego -- O przywództwo na emigracji -- Centralizacja wersalska a kraj -- Gromady Ludu Polskiego -- Hotel Lambert obóz Czartoryskiego -- Związek Jedności Narodowej -- Król de facto -- O sprawę polską międzynarodowa działalność Czartoryskiego -- Obrona Królestwa Polskiego -- Opinia publiczna -- Sprawa wschodnia -- Agencja wschodnia -- Rzym -- Ku powstaniu -- Partyzantka i wojna ludowa -- WOLNE MIASTO KRAKÓW 1815-1846 -- Status -- Organizacja i ustrój -- Życie polityczne -- Walka stronnictw -- Powstanie 1830-1831 -- Groźba likwidacji -- Konspiracja -- Obrona statusu Wolnego Miasta -- Gospodarka -- Handel tranzytowy ---
Rzemiosło i przemysł -- Rolnictwo -- Kraków -- Mieszkańcy -- Przebudowa -- Oświata -- Uniwersytet -- GALICJA 1815-1846 -- Kraj -- Terytorium i ludność -- Administracja -- Rządy austriackie -- Polityka władz -- Wobec powstania 1830-1831 -- Szkolnictwo -- Lwów -- Stosunki gospodarczo-społeczne -- Przemysł handel komunikacja -- Poddaństwo chłopów i pańszczyzna -- Ukraiński ruch narodowy -- „Ruska Trójca" -- Początki ruchu politycznego -- ZIEMIE POLSKIE POD ZABOREM PRUSKIM 1815-1846 -- Wielkie Księstwo Poznańskie -- Organizacja -- Mieszkańcy -- Sytuacja gospodarcza -- Rolnictwo -- Regulacja stosunków włościańskich -- Przemysł i handel -- Państwo pruskie wobec Polaków -- Od „pojednania" do germanizacji -- Wobec powstania listopadowego -- Rząd Flottwella -- Praca organiczna -- Samomodernizacja -- Praca organiczna a ruch niepodległościowy -- Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury -- Kraj i gospodarka -- Stosunki ludnościowe i kwestia języka polskiego ---
Ruch polski -- Śląsk -- Rozwój gospodarczy -- Ludność polska -- POD RZĄDAMI MIKOŁAJA I 1831-1855 -- Era paskiewiczowska w Królestwie Polskim -- Statut Organiczny z 1832 r -- System rządów -- Zemsta Mikołaja I -- Oświata -- Przemysł -- Rolnictwo -- „Uwolnić kmiotka od pańszczyzny" -- Społeczeństwo -- „Ziemie zabrane" 1832-1855 -- Polityka władz rosyjskich -- Likwidacja szkolnictwa polskiego -- Kościół katolicki -- Ograniczenie praw szlachty -- Wieś i dwór -- Polacy Litwini Białorusini -- Lojalizm i ugoda -- Polacy w Petersburgu -- RUCH KONSPIRACYJNY -- Konspiracje galicyjskie -- „Świętokrzyżcy" -- Litwa i Ukraina -- Złota książeczka księdza Ściegiennego -- Kraj i Towarzystwo Demokratyczne Polskie -- ROK 1846 -- Plan powstania trójzaborowego -- Katastrofa w Wielkopolsce i Królestwie Polskim Powstanie i rabacja w Galicji -- Przygotowania i agitacja -- Władze austriackie wobec przygotowań powstańczych -- Lisia Góra-Horożana-Narajów-Sanok ---
„Krwawe zapusty" -- Chochołów -- Pacyfikacja -- Powstanie krakowskie -- Austriacy w Krakowie -- Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej -- Manifest do Narodu Polskiego -- Zamach Wiszniewskiego i rola Dembowskiego -- Gdów -- Klęska -- Następstwa klęski -- Represje -- Aneks ja Krakowa -- Pokłosie ideowe 1846 r -- List szlachcica polskiego -- WIOSNA LUDÓW 1848-1849 -- Powstanie poznańskie 1848 r -- Rewolucja we Francji a Polacy -- Komitet Narodowy -- Niemcy i Polacy od współpracy do konfrontacji -- Wojna: Książ-Miłosław-Sokołów -- Legalna opozycja Liga Polska i Koło Polskie -- Ruch polityczny na Górnym Śląsku 1848-1849 -- Zabór rosyjski 1848-1849 -- Mikołaj I wobec rewolucji -- Konspiracja warszawska 1848 r -- Litwa i Ukraina -- Galicja 1848-1849 -- Rewolucja wiedeńska -- Adres lwowski z 18 marca 1848 r -- Deputacja wiedeńska -- Rada Narodowa -- Zniesienie pańszczyzny -- Pacyfikacja Krakowa -- Konflikt polsko-ukraiński ---
Polacy w sejmie austriackim 1848-1849 -- Kontrofensywa reakcji bombardowanie Lwowa -- Niepodległość autonomia ugoda -- Śląsk Cieszyński 1848-1849 -- Rządy i ludy 1848-1849 -- Sprawa polska -- Zjazd słowiański w Pradze -- Parlament frankfurcki -- Polacy we Włoszech -- Legion Mickiewicza -- Powstanie palatynacko-badeńskie 1849 r -- Węgry a Polska 1848-1849 -- Rewolucja węgierska -- Współpraca polsko-węgierska -- Bem w Siedmiogrodzie -- Legion Polski -- Interwencja rosyjska na Węgrzech -- WOJNA KRYMSKA I SPRAWA POLSKA 1853-1856 -- Nowa emigracja -- Kryzys wschodni -- Sprawa polska -- O wojsko polskie -- Kraj wobec wojny krymskiej -- Kongres pokojowy w Paryżu -- POINT DE REVERIES ŻADNYCH MARZEŃ -- Nadzieje i realia -- „Odwilż posewastopolska" -- Zabór rosyjski po wojnie krymskiej -- Towarzystwo Rolnicze i kwestia włościańska Rewolucja moralna -- Początki konspiracji -- Pięciu poległych -- „Polskie czasy" -- Wielopolski -- Masakra 8 kwietnia ---
Manifestacje -- Stan wojenny -- „Ziemie zabrane" -- O sprawę polską 1861-1862 -- Europa wobec ruchu polskiego -- Dyrekcja białych i Hotel Lambert -- O sprawę polską -- Komitet Centralny Narodowy -- Koło Oficerów Polaków -- Komitet Ruchu -- Komitet Centralny Narodowy -- Organizacja Narodowa -- Ruch na Litwie i Rusi -- Wielopolski i w.ks. Konstanty w Warszawie -- Rosyjskie koncesje -- Zamachy na Konstantego i Wielopolskiego -- Biali wobec Wielopolskiego -- Branka -- Biali i Komitet Centralny Narodowy -- Układ z „Ziemią i Wolą" -- Plany powstania decyzja o walce -- POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864 -- 22 stycznia 1863 r -- Noc styczniowa -- Rosja wobec wybuchu powstania -- Węgrów-Siemiatycze-Krzywosądz-Miechów -- „Durez!" -- Europa wobec powstania -- Konwencja Alvenslebena -- Kryzys sojuszu francusko-rosyjskiego -- Problem sojuszu Francji i Austrii -- Hotel Lambert a sytuacja międzynarodowa po wybuchu powstania -- Biali wobec powstania dyktatura Langiewicza ---
Rząd Narodowy -- Interwencja dyplomatyczna -- Służba zagraniczna powstania -- Noty kwietniowe -- Sześć punktów -- Upadek akcji mocarstw --

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC