Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
3. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2007
323 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86946-44-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000186943
1. Úvod...9 // 1.1 Podstata operačního výzkumu...9 // 1.2 Klasifikace disciplín operačního výzkumu...13 // 1.3 Přehled základních pojmů...17 // 1.4 Kontrolní otázky a příklady...18 // 1.5 Literatura...18 // 2. Lineární programování...19 // 2.1 Ekonomický a matematický model úlohy lineárního // programování...19 // 2.2 Formulace úloh lineárního programování...25 // 2.3 Základní pojmy lineárního programování a jejich grafická // interpretace...40 // 2.4 Simplexová metoda...50 // 2.5 Možnosti zakončení výpočtu v úlohách LP...67 // 2.6 Obecný tvar simplexové tabulky...71 // 2.7 Interpretace optimálního řešení...73 // 2.8 Analýza citlivosti optimálního řešení...78 // 2.9 Přehled základních pojmů...81 // 2.10 Kontrolní otázky a příklady...83 // 2.11 Literatura...88 // 3. Speciální úlohy lineárního programování...91 // 3.1 Dopravní problém - formulace ekonomického // a matematického modelu...91 // 3.2 Další typy distribučních úloh...103 // 3.3 Celočíselné programování...113 // 3.4 Cílové programování...121 // 3.5 Přehled základních pojmů...129 // 3.6 Kontrolní otázky a příklady...131 // 3.7 Literatura...133 // 4. Počítačové zpracování úloh lineárního programování...135 // 4.1 Výukové systémy pro řešení úloh LP...135 // 4.2 Optimalizace v tabulkových kalkulátorech...144 // 6 // Obsah // 4.3 Optimalizační systém LINDO...153 // 4.4 LINGO - systém na podporu modelování...160
// 4.5 Kontrolní otázky a příklady...166 // 4.6 Literatura...168 // 5. Optimalizace v grafech...169 // 5.1 Základní poj my teorie grafů...169 // 5.2 Optimální cesty v grafu...172 // 5.3 Optimální spojení míst...176 // 5.4 Optimální toky v grafu...177 // 5.5 Přehled základních pojmů...182 // 5.6 Kontrolní otázky a příklady...182 // 5.7 Literatura...184 // 6. Řízení projektů...185 // 6.1 Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů...186 // 6.2 Metoda CPM...191 // 6.3 Metoda PERT...199 // 6.4 Přehled základních pojmů...204 // 6.5 Kontrolní otázky a příklady...205 // 6.6 Literatura...208 // 7. Modely řízení zásob...209 // 7.1 Charakteristika modelů zásob...209 // 7.2 Deterministické modely zásob...211 // 7.3 Stochastické modely zásob...227 // 7.4 Přehled základních pojmů...234 // 7.5 Kontrolní otázky a příklady...235 // 7.6 Literatura...238 // 8. Modely hromadné obsluhy...239 // 8.1 Charakteristika a struktura systémů hromadné obsluhy...240 // 8.2 Jednoduchý exponenciální model hromadné obsluhy...249 // 8.3 Exponenciální model s paralelně uspořádanými linkami...252 // 8.4 Optimalizace v modelech hromadné obsluhy...256 // 8.5 Simulační analýza systémů hromadné obsluhy...258 // 8.6 Přehled základních pojmů...266 // 8.7 Kontrolní otázky a příklady...268 // 8.8 Literatura...270 // Obsah // 7 // 9. Vícekriteriální rozhodování...271 // 9.1 Úlohy vícekriteriálního hodnocení variant...271
// 9.2 Metody odhadu vah kritérií...274 // 9.3 Metody vícekriteriálního hodnocení variant...280 // 9.4 Úlohy vícekriteriálního programování...288 // 9.5 Přehled základních pojmů...293 // 9.6 Kontrolní otázky a příklady...294 // 9.7 Literatura...296 // 10. Markovovy procesy a jejich aplikace...297 // 10.1 Základní charakteristika...297 // 10.2 Modely obnovy selhávajících jednotek...300 // 10.3 Přehled základních pojmů...305 // 10.4 Kontrolní otázky a příklady...305 // 10.5 Literatura...306 // Příloha A - výsledky kontrolních příkladů...307 // Příloha ? - hodnoty distribuční funkce rozdělení N(0,1)...321
(OCoLC)228500346
cnb001763987

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC