Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.1) Půjčeno:154x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
743 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-682-7 (váz.)
ISBN 978-80-262-0277-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 639-704, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000186949
Summary ...12 // Věnování ...13 // Poděkování ...14 // Autorský tým ...15 // Editoři ...15 // Autoři ...16 // Úvod (Jan Roubal, Zbyněk Vybíral) ...25 // I. OBOR PSYCHOTERAPIE ...29 // 1. Dnešní psychoterapie (Zbyněk Vybíral, Jan Roubal) ...30 // Podoba dnešní psychoterapie ...30 // Vlivné přístupy ...32 // Co o psychoterapii víme? ...34 // Výzkum a praxe ...39 // Manualizovaná psychoterapie ...40 // Otázky nad předem danými východisky ...42 // Co v psychoterapii pomáhá - shrnutí opřená o praxi ...42 // Kolik psychoterapie je potřeba? ...43 // Závěrem ...44 // 2. Je psychoterapie účinná? (Zbyněk Vybíral, Ladislav Timulak) ...45 // Úvod ...45 // Účinnost psychoterapie potvrzená metaanalýzou: historie ...46 // Dnešní metaanalýzy a přehledové studie ...47 // Consumer Reports - rok 1994 ...49 // Výzkumy v kontrolovaných podmínkách versus průzkum v praxi ...52 // Závěr: Psychoterapie je účinná ...54 // 3. Etické aspekty psychoterapeutické práce (Michal Miovský, Ester Danelová) ...56 // Profesní postavení psychoterapeuta v České republice ...57 // Psychoterapie ve zdravotnictví ...58 // Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii a české normy ...59 // 4. Psychoterapie v Evropě (Zbyněk Vybíral) ...67 // Psychoterapie a poradenství ...67 // Kdo je v Evropě psychoterapeutem? ...69 // Situace ve vybraných zemích ...70 // Poznámka na závěr ...77 // II. HLAVNÍ PROUDY V SOUČASNÉ PSYCHOTERAPII ...79 // 5. Psychodynamická psychoterapie (Zbyněk Vybíral, David Holub) ...81 // Vymezení pojmů ...81 // Historický vývoj ...83 // Teoretické předpoklady ...84 // Koncept dynamiky ...86 // Cíle a nástroje dynamických přístupů ...93 // Psychodynamická terapie není psychoanalýza ...94 // Psychodynamický způsob práce v poradenství ...97 // Vztah v psychodynamické psychoterapii ...98 //
Účinné faktory v psychodynamické psychoterapii ...100 // Účinnost psychodynamické psychoterapie: příklady ...104 // Skupinová analýza ...106 // Dynamická psychoterapie v České republice ...108 // 6. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie (David Holub) ...110 // Vymezení psychoanalýzy ...111 // Vývoj psychoanalýzy ve světě v posledních dvaceti letech ...113 // Psychoanalytický proces a technika ...115 // Teorie a její funkce v psychoanalýze ...129 // Psychoanalýza a její psychoterapeutické modifikace ...132 // Psychoanalýza a současný výzkum ...141 // Psychoanalýza a psychoanalytická terapie v České republice po roce 1990 ...143 // Závěrem ...145 // 7. Na osobu zaměřená a prožitková psychoterapie (Ladislav Timulák) ...147 // Historie a současnost psychoterapie zaměřené na osobu a prožitkových terapií 147 // Základní charakteristiky teorie psychopatologie a psychoterapie ...149 // Empirický výzkum ...159 // Psychoterapie zaměřená na osobu a prožitková psychoterapie v Česku a na Slovensku ...160 // Zhodnocení psychoterapie zaměřené na osobu a prožitkové terapie ...161 // 8. Gestalt terapie (Jan Roubal) ...164 // Základní charakteristika ...164 // Historie a kořeny směru ...168 // Gestalt terapie ve světě a v Česku ...170 // Teoretická východiska a jejich aplikace ...171 // Modely ...181 // Skupinová gestalt terapie ...187 // Výzkum ...188 // Směřování současné gestalt terapie ...190 // 9. Kognitivně behaviorální terapie (Ján Praško, Petr Možný) ...195 // Úvod ...195 // Základní rysy KBT ...195 // Kořeny a vývoj KBT ...197 // Kognitivně behaviorální model psychiky ...202 // Behaviorální, kognitivní a funkční analýza ...205 // Konceptualizace případu ...208 // Terapeutický vztah v KBT ...211 // Některé léčebné metody v KBT ...218 // Uplatnění KBT v léčbě psychických poruch ...233 // Závěrem ...234 //
10. Rodinná terapie (David Skorunka) ...235 // Rodina jako cíl intervence a/nebo partner ke spolupráci ...235 // Systemické předpoklady ...236 // Počátky ...239 // Vývoj oboru: tři období, rozmanité metafory ...242 // Obrat k genderu, jazyku, společenským a kulturním faktorům ...246 // Reflektující tým a dialogické pojetí ...252 // Kritika myšlenek sociálního konstrukcionismu a narativního přístupu ...256 // Současné trendy a snahy o integraci ...258 // Výzkum rodinné terapie a systemické praxe ...265 // 11. Systemická terapie (Vratislav Strnad) ...270 // Systemická terapie ve světě ...270 // Osmdesátá léta minulého století ...273 // Devadesátá léta minulého století a současnost ...274 // Systemická terapie u nás ...275 // Systemická terapie ve mně - obnovené přátelství se světem ...277 // 12. Integrace v psychoterapii (Zbyněk Vybíral) ...278 // Důvody pro integrování přístupů ...280 // Sbližování psychodynamického a behaviorálního myšlení ...282 // Integrace dalších modalit ...286 // Integrativní směry v dnešní psychoterapii ...288 // Společné faktory psychoterapeutických přístupů ...288 // Souhra nespecifických a specifických faktorů na straně psychoterapeuta ...291 // Integrace terapeutického vztahu a technik ...292 // Eklekticismus v psychoterapii ...293 // Individualizovaná psychoterapie ...298 // Budoucnost integrativní psychoterapie ...299 // III. DALŠÍ PŘÍSTUPY ...301 // 13. Analytická psychologie (Martin Skála) ...303 // Historie a základní charakteristika ...303 // Klasická škola ...305 // Závěrem ...310 // 14. Katatymně imaginativní psychoterapie (Eva Dorota Uhrová, Jozef Hašto) ...311 // Doprovázení v imaginaci ...312 // Soudobé teorie ...314 // Využití KIP ...315 // Výzkum ...316 // Vzdělávání ...316 // 15. Daseinsanalýza (Michal Kryl) ...318 // Principy ...318 // Terapie ...319 // Daseinsanalýza ve světě ...320 //
Daseinsanalýza v ČR ...321 // 16. Existenciální analýza a logoterapie (Jana Božuková) ...322 // Úvod ...322 // Představení směru ...323 // Současná situace logoterapie a existenciální analýzy v České republice ...326 // 17. Integrovaná psychoterapie (Jan Kubánek) ...329 // Historie ...329 // Současnost ...329 // Základní principy ...330 // Popis práce ...333 // Výzkum účinnosti ...336 // 18. Biosynteza - tělová a hlubinně psychologická // psychoterapie (Barbora Janečková) ...337 // Základní charakteristika ...337 // Teorie a praxe ...338 // Biosynteza ve světě a v Česku ...344 // Výzkum ...344 // 19. Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie (PBSP) (Aleš Furst) ...346 // Historické pozadí v kostce ...346 // PBSP v prostoru současné psychoterapie ...347 // Teoretický rámec ...348 // Způsob práce ...350 // Výzkum účinnosti ...353 // 20. Procesově orientovaná psychoterapie (Andrej Jeleník, Jana Kašáková) ...354 // Úvod ...354 // Historie a současný vývoj ...354 // Základní koncepty ...355 // Praxe ...356 // POP ve světě a na Slovensku ...358 // Indikace a výzkumy ...358 // 21. Další směry v Evropě a České republice (Zbyněk Vybíral, Ivana Doleželová, Ján Ďuriš, Zuzana Pavelková, Milada Radosová) ...359 // Skupinová psychoterapie a dynamická skupinová psychoterapie ...359 // Hypno-psychoterapie ...361 // Transakční analýza ...361 // Bioenergetická analýza ...363 // Individuální psychologie ...363 // Komunikační psychoterapie ...363 // Multimodální přístup ...364 // Neurolingvistická psychoterapie ...364 // Pozitivní psychoterapie ...364 // Psycho-organická analýza ...365 // Psychosyntéza ...365 // Model růstu ...365 // IV. KAZUISTIKY ...369 // 22. Kazuistika I (rodinná terapie) (David Skorunka) ...371 // 23. Kazuistika II (kognitivně behaviorální terapie) (Ján Praško) ...380 // 24. Kazuistika III (gestalt terapie) (Jan Roubal) ...392 //
25. Kazuistika IV (integrativní terapie zaměřená na emoce) (Ladislav Timulak) ...404 // 26. Kazuistika V (psychoanalýza) (David Holub) ...413 // 27. Kazuistika v současné psychoterapii (David Holub) ...422 // Proč kazuistiky psát a publikovat ...422 // Autor, kazuistika a čtenář ...423 // Jak kazuistiku psát ...424 // Ochrana důvěrných údajů ...426 // Reakce pacientů na své kazuistické ztvárnění ...428 // Závěrem ...428 // V. UPLATNĚNÍ PSYCHOTERAPIE ...431 // 28. Práce s emocemi v současné psychoterapii (Ladislav Timulák) ...432 // Propojení základního výzkumu a terapeutické praxe ...433 // Psychoterapie pracující s emocemi ...434 // Závěrem ...442 // 29. Práce s tělem v psychoterapii (Milan Drozd) ...443 // Focusing ...443 // Práce s hlasem, gestem, pohybem, tělesnou pozicí ...447 // Tělové psychoterapie ...448 // Závěrem ...450 // 30. Místo psychoterapie v psychosomatické medicíně (Jan Poněšický, Vladislav Chvála) ...451 // Psychodynamický pohled na dualismus těla a duše ...451 // Terapie ...456 // Pohled rodinného terapeuta ...460 // 31. Využití psychoterapie v rámci psychosociální rehabilitace lidí se závažným duševním onemocněním (Jiří Šupa) ...475 // Co je to psychosociální (psychiatrická) rehabilitace ...475 // Krátký pohled do historie ...477 // Psychosociální rehabilitace podle modelu CARe ...480 // Vybrané psychoterapeutické přístupy uplatňující se v rámci psychosociální rehabilitace ...483 // Závěrem ...492 // 32. Kombinace psychoterapie a farmakoterapie (David Holub) ...494 // Bio-psycho-sociální model léčby ...494 // Jednotlivé formy kombinace psychoterapie a farmakoterapie ...497 // Integrovaný model jednoho poskytovatele kombinované léčby ...498 // Model dvou paralelních poskytovatelů kombinované léčby ...499 // Nespolupráce při léčbě a autonomie pacienta ...501 //
Psychologický význam léků ...503 // Závěrem ...503 // 33. Psychoterapie a peníze z psychoanalytického pohledu (David Holub) ...505 // Význam peněz ...505 // Přímá platba ...508 // Hrazení psychoterapie třetí stranou ...510 // Ekonomické studie a efektivita psychoterapie ...511 // Pomáhající profese a finance ...511 // 34. Expresivní terapie ...513 // Úvod (Jiří Šupa) ...513 // Arteterapie (Mariana Bažantová) ...514 // Taneční pohybová terapie (Jana Špinarová Dusbábková) ...519 // Dramaterapie (Viktor Dočkal) ...526 // Muzikoterapie (Jana Vránová) ...530 // Poetoterapie - léčebné psaní (Petr Hudlička) ...538 // VI. TRENDY ...543 // 35. Psychoterapie podložená výzkumem (Ladislav TimuTák) ...544 // Výzkum efektu psychoterapie ...544 // Výzkum procesu psychoterapie ...548 // Psychoterapie podložená výzkumem ...549 // Empiricky podložená psychoterapie ...552 // Závěrem ...560 // 36. Narativita a psychoterapie (David Skorunka) ...561 // Úvod ...561 // Vyprávění jako dovednost a interpersonální proces ...562 // Vyprávění a příběh v psychoterapii ...564 // Narativita v psychodynamických přístupech ...565 // Narativita v konstruktivisticky orientované psychoterapii ...566 // Narativita v prožitkově zaměřené psychoterapii ...568 // Narativita v existenciálně zaměřené psychoterapii ...570 // Narativní přístup v rodinné terapii ...571 // Narativní terapie inspirovaná sociálním konstrukcionismem ...573 // Narativita a post-psychologická perspektiva v psychoterapii ...577 // Příběh Toma: vzdorování dominujícím příběhům ...578 // Vlastní reflexe autora ...581 // Integrativní potenciál narativního konceptu ...582 // 37. Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii (Roman Hytych) ...584 // Klíčové koncepty ...585 // Významná centra a osobnosti psychoterapeutických směrů aplikujících východní moudrost ...586 // Satiterapie ...591 //
Systém abhidhammy ...591 // Dynamické pojetí identity ...595 // Shrnutí ...597 // 38. Okrajové přístupy (Zbyněk Vybíral, Ester Danelová) ...599 // Okraje a alternativy ...599 // Spirituálně orientované terapie ...605 // Vědecké a nevědecké ...606 // Příklady problematických přístupů ...608 // Příklady nebezpečných přístupů ...610 // Závěrem ...611 // 39. Psychoterapie mezi kulturami (Beáta Holá) ...613 // Migrační krize a ocenění migrace ...614 // Univerzálně (ne)platné metody, manuály a vodítka ...615 // Kulturní kompetence ...616 // Výzkum ...619 // Interkultumí terapie v praxi ...620 // Závěr (Zbyněk Vybíral, Jan Roubal) ...622 // Příloha I: Samostatné soudobé psychoterapeutické směry ...625 // Příloha II: Intervence, techniky a postupy v současné psychoterapii ...633 // Editorská poznámka ...637 // Literatura ...639 // Rejstřík jmenný ...705 // Rejstřík věcný ...727
(OCoLC)1013738153
cnb002092740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC