Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.5) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
310 s., xxxii s. obr. příl. : faksim. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-698-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 273-285 a rejstřík
Kniha přibližuje vývoj českých médií, především tisku, rozhlasu a televize, ale také proměny tiskových agentur, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly České země součástí Československa (v letech 1918–1992). Nabízí tak poutavý obraz české společnosti 20. století netradiční perspektivou jejích médií. Publikace je určena pro studenty žurnalistiky i mediálních studií, historie, sociologie a dalších sociálních a humanitních věd, ale i pro všechny další zájemce o dějiny médií. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se roli médií v totalitní společnosti se specializací na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století, zejména pak na otázky řízení a kontroly tisku v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) a v období československé krize na přelomu 60. a 70. let. PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D., pracuje na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na problematiku dějin českých médií, zejména na období Protektorátu Čechy a Morava a také na vztahy politických stran a tištěných médií v době první republiky. PhDr. Petr Orság působí na katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je spoluzakladatelem zdejšího Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a oborového periodika Kultura–média–komunikace. Zaměřuje se zejména na dějiny československých exilových médií v letech 1968–1989..
Anglické resumé
000186982
Předmluva 11 // Prolog (1848-1918); Zrod moderní žurnalistiky 15 // První republika (1918-1938); V éře stranického tisku 27 // Heslář 27 // Historický kontext 27 // Informační zdroje 30 // Tištěná média 32 // Tisková legislativa 32 // Cenzurni praxe 34 // Ekonomické podmínky 35 // Technologické předpoklady 37 // Charakteristika tištěných médií 37 // Struktura tištěných médií formovaná politickým stranictvím . . 40 // Nezávislý tisk 41 // Stranický tisk 43 // Národně demokratický tisk, // později tisk Národního sjednocení 43 // Živnostenský tisk 44 // Agrárnický tisk 45 // Lidovecký tisk 46 // Socialistický, později národně socialistický tisk 47 // Sociálně demokratický tisk 49 // Komunistický tisk 50 // Krajně pravicový a fašistický tisk 52 // Bulvární tisk 52 // Časopisy 53 // Rozhlas 56 // Technologické předpoklady 56 // Legislativní zakotvení 57 // Cenzurní praxe 58 // Ekonomické podmínky 58 // Politické podmínky 59 // Organizační struktura 60 // Programová skladba 60 // Publikum 63 // Filmové zpravodajství a televize 64 // Profese novináře 65 // Materiální a sociální postavení novinářů 66 // Novinářské organizace a odborné školství 67 // Shrnuti 68 // Doporučená literatura 70 // Druhá republika (1938-1939); // Balancování nad propastí 75 // Heslář 75 // Mnichovská pohroma 75 // O jednotu národa 78 // Na cestě k okupaci 81 // Shrnutí 81 // Doporučená literatura 82 // Protektorát Čechy a Morava (1939-1945); // Temná léta okupace // Heslář // Historický kontext // Mediální legislativa a cenzurní praxe // Tištěná média // Rozhlas a Jilm // Informační zdroje // Tištěna media // Ekonomické podmínky a technologické předpoklady // Tisk mezi kolaborací a odbojem // Charakteristika tištěných médií // Struktura tištěných médií // Rozhlas 100 // Film a filmové zpravodajství 101 // Paralelní komunikační systémy 102 //
Ilegální tisk 102 // Exilový tisk 104 // Zahraniční rozhlasová vysílání 105 // Orální interpersonální komunikace 106 // Profese novináře, novinářské organizace 107 // Shrnutí 109 // Doporučená literatura 110 // Třetí republika (1945-1948); // Poválečnou očistou k „novým základům“ 113 // Heslář 113 // Osvobození 113 // Očista 118 // Rozhlas a ČTK 120 // Politická, společenská i kulturní dominance komunistů 122 // Mocenský převrat 124 // Shrnutí 125 // Doporučená literatura 126 // Zakladatelské období (1948-1967); // Ve znamení cenzury - potajmu a předběžné // Heslář // Historický kontext // Mediální legislativa a cenzurní praxe // Ideologický rámec a počátky cenzury // Hlavní správa tiskového dohledu // Ústřední publikační správa a další cenzurní instituce . Mediální legislativa // Informační zdroje // Tištěná média // Rozhlas // Organizační struktura // MEVRO, mezinárodní spolupráce, programová skladba Ekonomické a technologické podmínky // Televize // Počátky televize // Ekonomické o technologické podmínky // Organizační struktura // Programová skladba, mezinárodní spolupráce . // Paralelní komunikační systémy // Exilový a ilegální tisk // Zahraniční rozhlas // Profese novináře, proměny novinářské organizace // Role novináře // Novinářská organizace // Odborné školství // Shrnutí // Doporučená literatura // Pražské jaro (1967-1969); // Cenzura je nepřípustná - ale jen dočasně // Heslář // Počátek reforem // Pražské jaro // Akční program KSČ // Zrušení cenzury // Intervence // Ústup od reforem // Shrnutí // Doporučená literatura // Normalizace (1969-1989); // Média znovu v područí strany a státu // Heslář // Historický kontext // Mediální legislativa a cenzurní praxe . Informační zdroje //
Tištěná média // Rudé právo a Slovo do vlastních řad // Struktura tištěných médií // Tisk a přestavba // Paralelní komunikační systémy - Samizdat 218 // Počátky samizdatu 219 // Charta 77 a rozvoj samizdatu 220 // Podmínky vydávání 222 // Všeobecná periodika 224 // Specializované tituly 225 // Informační agentura a videožurnál 227 // Paralelní komunikační systémy - Exilová média 228 // Podmínky vydávání 230 // Aktivity StB na Západě 231 // Exilové i domácí publikum 232 // Exilová tisková agentura a Videomagazin 233 // Rozhlas 234 // Personální čistky a jejich dopad 235 // Změny programu a poslechovost 236 // Televize 238 // Novinářství jako profese, proměny novinářské organizace 243 // Shrnutí 245 // Doporučená literatura 246 // Epilog; Rozpad informačního monopolu // jako počátek transformace médií 255 // Seznam zkratek 267 // Použité prameny a literatura 273 // Summary 286 // Rejstřík 288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC