Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2010
421 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-029-9 (váz.)
němčina
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000187024
ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY -- Římská republika v novověkém obrazu dějin -- Raná a pozdní republika -- Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii -- Problematika používání pojmu revoluce -- Metody a perspektivy novějšího bádání -- I -- ŘÍMSKÁ EXPANZE NA ZÁPADĚ V LETECH 201 AŽ 133 PŘ.N.L -- Konec druhé punské války -- Budování a posilování římské moci v Itálii -- Římská expanze v Hispánii -- Numantia -- Struktura a vývoj sfér barkasovského a římského mocenského vlivu na Pyrenejském poloostrově -- II -- VSTUP ŘÍMA DO HELÉNISTICKÉHO SVĚTA -- Vývoj helénistických států -- Antiochos III. Veliký a Filip V. Makedonský -- Druhá makedonská válka -- Politika Tita Quinctia Flaminina -- Válka s Antiochem III -- Římská politika vůči Řecku a Malé Asii -- Třetí makedonská válka -- Rozbití makedonského království -- Zničení Korintu -- Řím a pergamské království ---
Aristoníkovo povstání -- Zánik seleukovské říše -- Povstání Makabejských -- Římská politika vůči helénistickým mocnostem -- III -- VNITŘNÍ VÝVOJ ŘÍMA VE 2. STOLETÍ PŘ. N. L -- Změny ekonomické struktury -- Zemědělství -- Řemesla -- Publikáni -- Otroctví -- Vývoj římské vládnoucí vrstvy -- Marcus Porcius Cato a Publius Cornelius Scipio Aemilianus -- Struktura římské federace -- Nábožensko-historický vývoj -- „Pohoršení při bakchanáliích" roku 186 př. n. 1 -- jako symptom krize -- Počátky římské literatury a umění -- IV -- REFORMNÍ POKUSY BRATŘÍ GRACCHŮ -- Krize římského zemědělství -- Kruh reformátorů -- Tiberius Gracchus -- Sesazení tribuna Octavia -- Krach prvního pokusu o reformu a jeho následky -- Reformy Gaia Graccha -- Konkurenční demagogie Marka Livia Drusa -- Konec Gaia Graccha -- Ke struktuře římské politiky -- Historický význam bratří Gracchů -- V ---
ŘÍMSKÁ POLITIKA VE VĚKU MARIA A SULLY -- Zahraniční politika -- Mariův vzestup -- Tažení Kimbrů -- Mariova reforma armády -- Krize roku 100 př. n. 1 -- Léta reakce -- Otázka spojenců -- Vztahy mezi senátem a jezdci -- Reformní politika Marka Livia Drusa -- Spojenecká válka -- Reforma římské federace -- Reformní pokus Publia Sulpicia Rufa -- Sullův první pochod na Řím -- Cinnovo vládnutí -- Válka s Mithradatem VI -- Občanská válka -- Sullova restaurace -- VI -- ZHROUCENÍ SULLOVA SYSTÉMU A POMPEIŮV VZESTUP -- Římská vnitřní politika po Sullovi -- Sertoriovo povstání -- Problém s piráty -- Spartakovo povstání -- Pompeiova mimořádná impéria -- Catilinovo spiknutí -- Třetí válka s Mithradatem -- Pompeiova reforma Blízkého východu -- Židovská otázka -- Pompeiův návrat a ustavení prvního triumvirátu -- VII -- CAESAR -- Caesarův první konsulát -- Římská vnitřní politika ve stínu triumvirů ---
Crassova parthská válka -- Římská expanze v Gallii -- Občanská válka -- Cato a Caesar -- Caesarova diktatura -- Opozice proti Caesarovi -- Březnové idy -- Pohled na Caesara -- VIII. KE KULTURNÍM A DUCHOVNÍM DĚJINÁM 1. STOLETÍ PŘ. N. L -- Obecné vývojové tendence -- Náboženské přesvědčení různých společenských vrstev -- Římané a filozofie -- Cicero jako zprostředkovatel řecké filozofie -- Dramatická tvorba -- Satira -- Catullus -- Lucretius -- Římské dějepisectví -- Polybios a Poseidónios -- Sallustius -- Řečnictví -- Cicero -- Právní věda -- Římský přístup k vědě. Marcus Terentius Varro -- Rozvoj římského výtvarného umění -- IX -- OCTAVIANŮV VZESTUP A ZALOŽENÍ PRINCIPÁTU -- Antoniova politika kompromisů po Caesarově zavraždění -- Octavianův vstup do politiky -- Význam ideologie a úloha armády ve střetech po Caesarově smrti -- Ciceronův návrat do politiky -- Mutinská válka -- „Druhý triumvirát" ---
Ciceronova smrt -- Bitvy u Filipp -- Antoniova východní politika -- Kleopatra -- Perusijská válka -- Brundisijská smlouva -- Vergiliova čtvrtá ekloga -- Smlouva z Misena -- Dohoda v Tarentu -- Antoniova parthská válka -- Octavianův boj se Sextem Pompeiem -- Ilyrská tažení a Octavianova „italská" politika -- Skoncování s Antoniem -- Principát

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC