Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
Vyd. 1.
Praha : OIKOYMENH, 2009
513 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-106-9 (váz.)
Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 47
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Dotisk 2015
Obsahuje bibliografii na s. 487-494, bibliografické odkazy a rejstříky
000187032
PRVNÍ DÍL: O ČLOVĚKU -- I. O smyslovém vnímání -- II. O obrazivosti -- III. O posloupnosti aneb o řadě představ -- IV O řeči -- V. O rozumu a vědě -- VI. O vnitřních počátcích dobrovolných pohybů, obvykle nazývaných vášně. A o výrazech, jimiž jsou vyjadřovány -- VII. O koncích nebo výsledcích rozpravy -- VIII. O takzvaných intelektuálních ctnostech a vadách -- IX. O různých oborech poznání -- X. O moci, hodnotě, důstojnosti, úctě a vhodnosti -- XI. O rozdílnosti mravů -- XII. O náboženství -- XIII. O přirozeném stavu lidstva s ohledem na jeho štěstí a bídu -- XIV O prvním a druhém přirozeném zákonu a o smlouvách -- XV. O jiných zákonech přírody 1 -- XVI. O osobách, autorech a zosobněných věcech -- DRUHÝ DÍL: O STÁTĚ -- XVII. O příčinách, zrození a definici státu -- XVIII. O právech suverénů ve státech vzniklých ustavením ---
XIX. O různých druzích státu vzniklých ustavením a o nástupnictví -- suverénní moci -- XX. O panství paternalistickém a despotickém -- XXI. O svobodě poddaných -- XXII. O politických a soukromých sdruženích poddaných -- XXIII. O veřejných služebnících suverénní moci -- XXIV. O výživě a starosti o potomstvo státu -- XXV. O radě -- XXVI. O politických zákonech -- XXVII. O zločinech, omluvách a polehčujících okolnostech -- XXVIII. O trestech a odměnách -- XXIX. O tom, co stát oslabuje nebo vede k jeho rozkladu -- XXX. O úřadu suverénního představitele -- XXXI. O přirozeném království Božím -- TŘETÍ DÍL: O KŘESŤANSKÉM STÁTĚ -- XXXII. O zásadách křesťanské politiky -- XXXIII. O počtu, starobylosti, záměru a autoritě knih Písma svatého -- a o jejich vykladačích -- XXXIV. O významu ducha, anděla a vnuknutí v knihách Písma svatého XXXV. O významu Božího království, svatého, posvátného ---
a o svátosti v Písmu -- XXXVI. O slově Božím a slově proroků -- XXXVII. O zázracích a jejich využívání -- XXXVIII. O významu věčného života, pekla, spásy, budoucího světa -- a vykoupení v Písmu -- XXXIX. O významu slova církev v Písmu -- XL. O právech Božího království u Abrahama, Mojžíše, veleknězi -- a judských králů -- XLI. O úřadu našeho milého Spasitele -- XLII. O církevní moci -- XLIII. O tom, co je nutné pro přijetí člověka do království nebeského -- ČTVRTÝ DÍL: O KRÁLOVSTVÍ TEMNOT -- XLIV. O duchovní temnotě, která vzniká z mylných výkladů Písma. XLV. O démonologii a jiných pozůstatcích náboženství pohanů -- XLVI. O temnotě z jalové filosofie a bájných tradic -- XLVII. O prospěchu plynoucím z takové temnoty a kdo ho má -- Ohlédnutí a závěr
(OCoLC)614278865
cnb002030529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC