Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
V Praze : Akademie múzických umění, 2008
406 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7331-143-8 (brož.)
angličtina, italština
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Teorie, post-teorie, neo-teorie: proměny diskurzů, proměny předmětů / z anglického vydání ... přeložil Jan Hanzlík
000187035
1 / Poválečné teorie filmu: tři paradigmata, tři generace -- 1.1 Specifika filmových teorií po roce 1945 -- 1.2 Způsoby bádání -- 1.3 Tři paradigmata -- 1.4 Tři generace -- 2 / Film a skutečnost -- 2.1 Záře pravdy -- 2.2 Film jako návrat ke skutečnosti: neorealistická diskuze -- 2.3 Film jako účast na světě: André Bažin -- 2.4 Film jako dokumentace světa: Siegfried Kracauer -- 2.5 Realismus a realismy -- 3 / Film a představivost -- 3.1 Za zrcadlem -- 3.2 Území obrazotvornosti: surrealistická tradice -- 3.3 Struktury obrazotvornosti: Edgar Morin -- 3.4 Křivka vývoje -- 4 / Film a jazyk -- 4.1 Znaky -- 4.2 Složky, povaha a pravidla filmové řeči -- 4.3 Základy filmové řeči: Della Volpe a racionalita obrazu -- 4.4 Základy filmové řeči: Laffay a filmová narativita -- 4.5 Základy filmové řeči: Mitry a symbolická struktura -- 5 / Intermezzo: pocit nového -- 5.1 Hnutí -- 5.2 Povel k obratu -- 5.3 Jméno autora ---
5.4 Horizont skutečností -- 5.5 Role imaginárna -- 5.6 Jaký jazyk? -- 6 / Metodologické teorie -- 6.1 1964: Metzovský zlom -- 6.2 1946: Filmologie jako předzvěst -- 7 / Psychologie filmu -- 7.1 Kinematografická situace -- 7.2 Vnímání -- 7.3 Porozumění a zapamatovávání -- 7.4 Participace -- 7.5 Mimo filmologii: ekologický přístup a kognitivní psychologie -- 8 / Sociologie filmu -- 8.1 Setkání -- 8.2 Film jako průmysl -- 8.3 Film jako instituce -- 8.4. Film a kulturní průmysl -- 8.5 Film a reprezentace společnosti -- 9 / Sémiotika filmu -- 9.1 Založení oboru -- 9.2 První pokusy, první práce -- 9.3 Rozšiřování pole -- 9.4 Obrat k textu -- 9.5 Nové směry bádání: narativní akt -- 9.6 Nové směry bádání: konstrukce hlediska (point of view) -- 9.7 Nové směry bádání: role vypovídání (enunciace) -- 9.8 Nové směry bádání: generativní modely -- 9.9 Sémiotika a postsémiotika -- 10 / Psychoanalýza filmu ---
10.1 Film na (analytikově) pohovce -- 10.2 Film a sen: vzájemné vyvolávání a překrývání -- 10.3 Film a psychický aparát: stejná funkce? -- 10.4 Filmové postupy a figury -- 10.5 Imaginární signifikant -- 11 / Teorie pole -- 11.1 Od metodologických teorií k teoriím pole -- 11.2 Složitá geografie -- 12 / Politika, ideologie, alternativa -- 12.1 Šedesátý osmý a co následovalo -- 12.2 Otázka ideologie (I) -- 12.3 Otázka ideologie (II) -- 12.4 Otázka ideologie (III) -- 12.5 Sémiotika/materialismus/psychoanalýza -- 12.6 Role avantgardy -- 12.7 Ozvěny diskuze -- 13 / Reprezentace, nereprezentované, -- nereprezentovatelné -- 13.1 Kritika čisté reprezentace -- 13.2 Barthes a tupý smysl -- 13.3 Lyotard a a-cinéma -- 13.4 Slepé skvrny filmové reprezentace -- 13.5 K jiné reprezentaci -- 13.6 Reprezentace a ideologie -- 13.7 Stanoviska -- 14 / Obraz, gender, odlišnost -- 14.1 Feministická filmová teorie -- 14.2 Patriarchální film, ženský film ---
14.3 Dynamiky rozkoše -- 14.4 Odlišnost a identita -- 14.5 Ženská zkušenost -- 14.6 Nové směry bádání -- 15 / Text, mysl, společnost -- 15.1 Smrt a znovuzrození reprezentace -- 15.2 Obraz a zvuk -- 15.3 Textové pojetí: mechanismy vypovídání (enunciace) -- 15.4 Textové pojetí: dynamiky vyprávění -- 15.5 Mezi textem a myslí: generativní modely -- 15.6 Mentální rozměr: kognitivní procesy -- 15.7 Sociální rozměr: pragmatika -- 15.8 Text, mysl a společnost -- 16 / Kultura, umění, myšlení -- 16.1 O čem film svědčí? -- 16.2 Film a kultura: stylistické volby, výměny mezi uměleckými obory, návrat k archetypům a odkazy ke společnosti -- 16.3 Film a kultura: formální struktury a společenské funkce, stálé prvky a náhodné faktory -- 16.4 Film a kultura: mezi archetypy a rituály -- 16.5 Film a společnost: reprezentace a identita -- 16.6 Film a umění: návrat estetična -- 16.7 Film a myšlení: filozofové před stříbrným plátnem ---
17 / Historie, historky, historiografie -- 17.1 Smysl dějin -- 17.2 Ekonomicko-průmyslové dějiny 173 Sociokulturní dějiny -- 17.4 Esteticko-lingvistické dějiny -- 17.5 Dějiny učené a dějiny globální 176 Dějiny/teorie -- 18 / Film a jeho teorie. Závěrem -- 18.1 Vypracovávat teorie -- 18.2 Přesahování filmu -- Teorie, post-teorie, neo-teorie: proměny diskurzů, proměny předmětů
(OCoLC)320411443
cnb001856860

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC