Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2010
412 s. : mapy, geneal. tabulky ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-986-7 (váz.)
Dějiny Evropy
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. [383]-396, bibliografické odkazy a rejstřík
000187069
PŘEDMLUVA // Předmluva k prvnímu vydání ...11 // Předmluva k druhému vydání ...13 // 1] PRAMENY // Popisné prameny ...16 // Veřejné listiny a soukromé dokumenty ...19 // Náhodná svědectví ...23 // 2] EVROPA NA ZAČÁTKU 14. STOLETÍ // Ekonomický zeměpis Evropy na počátku 14. století ...25 // Evropské národy v pozdním středověku ...28 // Politická scéna ...32 // 3] SPOLEČNOST A JEJÍ SLOŽENÍ: // ROLNÍCI - ZNAKY OSIDLOVÁNÍ // Předvečer 14. století ...35 // Ekonomická krize 14. století ...39 // Rolnická povstání ...42 // Hospodářské zotavení a změna ...45 // Protiklady východu a západu ...46 // Populační trendy v pozdním středověku ...48 // 4] SPOLEČNOST A JEJÍ SLOŽENÍ: // DUCHOVENSTVO, ŠLECHTA A MĚŠŤANÉ // Duchovenstvo ...52 // Světské duchovenstvo ...55 // Řádové duchovenstvo ...59 // Rytířské řády ...64 // Aristokracie a drobná venkovská šlechta ...65 // Vyšší šlechta ...67 // Nižší a venkovská šlechta ...69 // Rytířství a války ...71 // Měšťané ...72 // Otroctví ve středomořských městech ...76 // Velikost mést ...77 // 5] TEORIE A PRAXE VLÁDY // Politické uvažování ...79 // Postavení krále ...81 // Konciliámí myšlení ...86 // Králové a správa v západní Evropě: Francie a Anglie ...88 // Místní vláda ...91 // Královská správa v ostatních částech západní Evropy ...93 // Inovace v pozdním středověku ...95 // Údělná panství ...96 // Válka a finance ve Francii ...98 // Právo a zastoupení v parlamentu ve Francii ...102 // Anglie: dané a parlament ...105 // Skotsko ...108 // Španělsko ...108 // Instituce a správa ...110 // Správa v městských oblastech ...113 // Města v Německu: spolek hanzovních měst ...117 // Švýcaři ...119 //
6] POLITICKÝ VÝVOJ V ZÁPADNÍ EVROPĚ // Anglie ve 14. století ...121 // Anglie v 15. století ...126 // Skotsko ...129 // Francie ve 14. století ...130 // Francie po smlouvě z Arrasu ...133 // Španělsko v pozdním středověku ...137 // Stoletá válka ...142 // Koruna a poddaní na konci 15. století ...149 // 7] ITALOVÉ A ITÁLIE // Severní Itálie: Milán, Janov, Benátky ...152 // Toskánsko ...157 // Církevní státy a Řím ...160 // Neapolsko a Sicílie ...162 // Italské ideály a realita ...164 // 8] NĚMECKO A JEHO SEVERNÍ SOUSEDÉ // Říše: instituce a vládci ...170 // Knížata, šlechta, rytíři a města: stavy v Německu ...175 // Zmenšující se území Německa v pozdním středověku ...181 // Skandinávská království ...184 // 9] VÝCHODNÍ STŘEDNÍ EVROPA // Vzestup centrálních monarchií ...189 // Krátký život česko-uherské říše (1301-1306) ...190 // Restaurace polské monarchie (1305-1333) ...191 // Vítězství Anjouovců nad oligarchy v Uhrách (1308 -1342) ...192 // Vznik rumunských knížectví ...194 // Teritoriální expanze a vláda šlechty 195 // za českého krále Jana (1310-1346) ...195 // Upevnění polské monarchie: Kazimír Veliký (1333-1370) ...197 // Monarchie založená na loajální šlechtě: // uherský král Ludvík Veliký (1342-1382) ...198 // Zlatá desetiletí cech za císaře Karla IV. (1346-1378) ...200 // Výdobytky šlechty koncem 14. století ...203 // Původ a růst šlechtické moci ...204 // Cechy na cestě k revoluci ...206 // Husitská revoluce (1419-1436) ...208 // Společná vláda Zikmunda a jeho vysoké šlechty // v Uhrách (1387-1437) ...210 // Nastupující šlechtická svoboda v polsko-litevské unii (1386-1444). 212 // Dozrání šlechtických sněmů během mezivládí (1437-1457) ...214 // „Husitský král": Jiří z Poděbrad (1457-1471) ...218 // „Nová monarchie" Matyáše Korvína v Uhrách (1458-1490) ...219 //
Kazimír IV. Polský: monarchická reakce // a teritoriální zisky (1447-1492) ...222 // Vítězství šlechtických republik ...224 // 10] VÝCHODNÍ EVROPA // Východní Evropa ...227 // Byzanc v pozdním středověku ...227 // Byzantská civilizace ...232 // Postup osmanských Turků ...236 // Západ a křížová výprava ...240 // Dědic byzance: Rusko ...243 // 11] PAPEŽSKÁ MONARCHIE: CÍRKEV JAKO STÁT // Duchovenstvo a papež ...248 // Kurie v Avignonu ...252 // Kolegium kardinálů ...255 // Velké schizma ...257 // Koncil kostnický, basilejský a ferrarsko-florentsko-římský ...261 // Obnovené papežství ...267 // Křesťanstvo po koncilech ...270 // 12] POUTA NÁBOŽENSTVÍ // Charakter latinského křesťanství ...274 // Reforma a duchovenstvo ...282 // Mystika a laická veřejnost ...285 // Ortodoxní reforma ...288 // Hereze ...292 // Potlačování kacířství: inkvizice ...299 // Náboženský regionalismus ...302 // 13] POUTA VZDĚLÁNÍ, LITERATURY A UMĚNÍ // Vzdělání v pozdním středověku ...303 // Tradiční vzdělanost ...308 // Vzestup literatury psané lidovými jazyky ...314 // Italská renesance ...316 // Kulturní kontakty mezi severem a jihem v pozdním středověku ...322 // 14] POUTA OBCHODU // Komunikace a obchod ...327 // Místní obchod a místní trhy ...331 // Městský a mezikontinentální obchod ...334 // Komodity dálkového obchodu ...336 // Obchodní techniky ...340 // Průmyslová činnost ...346 // Trendy v evropském obchodu v pozdním středověku ...350 // Pouta obchodu ...354 // 15] BUDOUCNOST: EVROPA A SVĚT ...357 // Mapy ...361 // Genealogické tabulky ...370 // Bibliografie ...383 // Rejstřík ...397

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC