Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

siebmacher (@@20121031-17:06:25@@) -- 
4 (hodnocen1 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009
359 s., xlviii s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim., 1 geneal. tabulka ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86488-61-5 (váz.)
Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 12
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. anglický a německý text, české, anglické a německá resumé
000187073
Václav Kounic, jeho rodina a veřejné působení -- Martin Rája -- Život JUDr. Václava Kounice -- (Das Leben des JUDr. Wenzel Kaunitz) -- Milena Lenderová -- Jen zatím maličkost posilám " -- Eleonora Kounicová a Božena Němcová -- („Derweil schicke ich nur eine Kleinigkeit " Eleonora Kaunitz und Božena Němcová) -- Yvetta Dörflová -- Láska mladého aristokrata k dceři národa aneb „Vám vstříc nepřináším ani -- trochu pýchy aristokratické, upusťte též od své hrdosti měšťanské" -- (Die Liebe eines jungen Aristokraten zur Tochter des Volkes oder „Ich bringe Ihnen nicht den Hauch von aristokratischem Hochmut entgegen, nehmen auch Sie Abstand von Ihrem bürgerlichen Stolz") -- Luboš Velek -- Aristokrat demokratem: Václav hrabě Kounic a česká politika 1883 až 189 (Der Aristokrat als Demokrat: Wenzel Graf Kaunitz und die tschechische Politik in den Jahren 1883-1897) -- Pavel Kladiwa -- JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady -- (JUDr. Wenzel Kaunitz im Abgeordnetenhaus des Reichsrats) -- Radomír Vlček -- Václav Kounic a idea slovanské vzájemnosti -- (Wenzel Kaunitz und die Idee der slawischen Gemeinsamkeit) -- Vladimíra Šplíchalová -- JUDr. Václav Kounic jako mecenáš umělců -- (JUDr. Wenzel Kaunitz als Mäzen der Künstler) -- Marie Mžyková -- Příběh JUDr. Václava Kounice a malíře Skramlíka -- (Die Geschichte des JUDr. Wenzel Kaunitz und des Malers Skramlik) -- Vladimíra Zichová -- Pozůstalost
JUDr. Václava Kounice ve sbírkách Zámku Slavkov-Austerlitz (Die Hinterlassenschaft des JUDr. Wenzel Kaunitz in den Sammlungen des Schlosses Slavkov-Austerlitz) -- Michaela Růžičková -- Slavkovský zámek v období správy JUDr. Václava Kounice -- (Schloss Austerlitz während der Verwaltertätigkeit des JUDr. Wenzel Kaunitz) -- Šlechta a společnost na přelomu 19. a 20. století -- Zdeněk Bezecný -- Šlechta v české společnosti druhé poloviny 19. a počátku 20. století -- (Der Adel in der tschechischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts) -- Tomáš Krejčík -- Moravská šlechta na přelomu 19. a 20 století -- (Der mährische Adel an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts) -- Jiří Malíř -- Historická šlechta a občanská politika: poslanci konzervativní šlechty -- zvolení na Moravě mimo velkostatkářskou kurii -- (Der historische Adel und die bürgerliche Politik: die Abgeordneten des konservativen Adels, die in Mähren außerhalb der Großgrundbesitzerkurie gewählt wurden) -- Radmila Švaříčková-Slabáková -- Role otce, matky a výchovy ve šlechtických rodinách v období první -- republiky -- (Die Rolle von Vater, Mutter und Erziehung in Adelsfamilien im Zeitraum der Ersten Republik) -- Jan Županič -- Vznik rodu Wrbna-Kaunitz -- Skrytá historie šlechtického rodu -- (Die Entstehung der Familie Wrbna-Kaunitz Die verborgene Geschichte einer Adelsfamilie) -- Pavel Cibulka -- Heinrich svobodný
pán d’Elvert brněnský poslanec, moravský šlechtic, -- německý liberal -- (Heinrich Freiherr d’Elvert ein Brünner Abgeordneter, mährischer Adeliger und deutscher Liberaler) -- Vysoké školství, studenti a Morava -- Jiří Hanuš, Lukáš Fasora -- Václav Kounic a česká univerzita na Moravě -- (Wenzel Kaunitz und die tschechische Universität in Mähren) -- Pavel Marek -- Dvě epizody z úsilí o založení univerzity na Moravě na počátku -- 20. století -- (Zwei Episoden beim Bestreben um die Gründung einer tschechischen Universität in Mähren zu Beginn des 20. Jahrhunderts) -- Jeremy King -- The Effects of the Moravian Compromise: Jurists and National -- Classification, 1906-1914 -- (Důsledky moravského vyrovnání: právníci a národní klasifikace vletech 1906-1914) -- Jiří Pokorný -- Studentský podpůrný spolek Radhošť -- (Der studentische Subsidiärverein Radhošť) -- Andrea Pokludová -- Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století -- (Everyday Life of Students at the Turn of the 19* and 20th Century) -- Aleš Vyskočil -- Moravští juristé mezi Prahou a Vídní na počátku 20. století: pokus -- o příspěvek k národnostní mapě státního úřednictva -- (Die mährischen Juristen zwischen Prag und Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts: Ein Versuch für einen Beitrag zur Zeichnung der ethnisch-nationalen Karte der staatlichen Beamtenschaft)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC