Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:50x 
BK
1. vyd.
Praha : Klett, c2010-2012
5 sv. : il. (některé barev.) ; 30 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://www.klett.cz 

objednat
ISBN 978-80-7397-032-1 (díl 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7397-066-6 (díl 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7397-067-3 (díl 3 ; brož.)
Společný evropský referenční rámec A1, A2, B1
Každá část 3dílné sady obsahuje učebnici s integrovaným pracovním sešitem a CD a metodickou příručku pro učitele (CD-ROM); pracovní listy jsou volně ke stažení na www.klett.cz
Obsahuje rusko-český slovníček
[učebnice a pracovní sešit] 1. c2011. 168 s. + 1 CD + 1 CD-ROM -- [učebnice a pracovní sešit] 2. c2011. 186 s. + 1 CD + 1 CD-ROM -- [učebnice a pracovní sešit] 3. c2012. 300 s. + 1 CD + 1 CD-ROM -- metodická příručka pro učitelé CD 1. c2010. 1 CD-ROM -- metodická příručka pro učitelé CD 2. c2010. 1 CD-ROM
000187494
1 naučíte se slovní zásoba gramatika fonetika projekt // 1 představit Českou il republiku, svůj l 1 region, své město 1 l říci, na co jsou Češi ¦ 1 *lrt*1 památky a zajímavá místa v Praze a České republice a vyprávění o nich 3. stup. příd. jmen 3. pád j.č. podst. jmen mužského rodu na měkkou souhlásku opakování redukce neprízvučných samohlásek interview s ruskými turisty prezentace svého města // ? 1 připomenete si Il důležité osobnosti, 1 události a data české historie 3. pád j.č. příd. jmen tvrdých 2. pád mn.č. podst. jmen mužského rodu na tvrdou souhlásku // 2. pád mn.č. příd. jmen tvrdých a příd, jména ??? // naučíte se // vyjádřit své pocity popsat druhou osobu,vysněného partnera/paitnerku // vyjádřit, jaký váš // partner/partnerka musí/nesmí být popsat první setkání, první schůzku připomenete si několik známých příběhů o lásce // slovní zásoba gramatika fonetika projekt // seznámení, zájem o druhého člověka zevnějšek věty typu ?? (??) ??? ???... (???), Oitá (??) ??? ???... (???). 7. pád j.č. příd. opakování výslovnosti tvrdých souhlásek ?, ui, ? opakování výslovnosti zvratné částice -?? interview s rodiči o jejich seznámení a prvních schůzkách překlad textu písně o lásce «??? // jmen tvrdých ???, ??? // věty typu ? ??? ???... (???, ???). ???» // podmiňovací způsob sloves // infinitivní věty typu ??? ??? ??? // ¦ ? p‘wy-1
// 4  // ebniteSWí! - 56 rácovní sešit str. 175 - 186 // ??? // ??? // •"Ílčetmicfe str. 57 - 7 sešit str. 187 - 19f? // naučíte se // rozšíříte si slovní zásobu na téma „zaměstnání, profese1’ // jak se připravit na pracovní pohovor charakterizovat různé druhy zaměstnání připomenete si vlastní přednosti a vlohy k určité profesi // slovní zásoba gramatika fonetika projekt // zaměstnání. časování sloves výslovnost ok, ?? vyprávění o pro- // profese a jejich HCKáTb, ???, výslovnost -??- ve slovech CKýnHO, fesích ve vlastní // charakteristika ???, ??? rodině // pracovní pohovor vedlejší věty CKýnHbiň // s ??? ? ??? ??? opakování výslovnosti ? // přivlastňovací zájmena ???, ??, ?? // slovesná vazba // ??? ¦ 7.pád j.č. // naučíte se // popisovat jevy nepříznivé pro životní prostředí hovořit o způsobech šetření energie a ochrany životního prostředi informovat o činnosti ekologických organizací, o ekologických akcích ve vašem městě, vaší škole // slovní zásoba gramatika fonetika // výrobky, jevy časování sloves opakování výslov- // a chování ???, ???, nosti měkkého // nepříznivé pro ??? ? v konfrontaci // životní prostředí časování sloves s výslovností tvrdé- // elektrické přístroje s příponami hon // ochrana přírody -???, // a životního -??? // prostředí vazba sloves ??? ???, ??? ? ??? souvětí se spojkou ??? // projekt // prezentace zoologické
zahrady v místě bydliště videopásmo k písni // «??? npeKpácen ??? ???, ???» // naučíte se slovní zásoba gramatika fonetika projekt // zopakujete si slovíčka, fráze i gramatiku předchozích lekcí zdokonalíte své řečové dovednosti: poslech, čtení, mluvení i psaní // naučíte se slovní zásoba gramatika fonetika // prezentovat hlavní památky a zajíma- 3. pád opakování výs- // město Ruska vá místa v Moskvě přivlastňovacích lovnosti měkkého // informovat o ně- a vyprávění o nich zájmen ???, ??? v mužském 3 c // kterých moskevských památkách cestování a ženském rodě opakování intonace otázek s tázacím // a zajímavostech dozvíte se mnoho zajímavého o ruském vědci M. V. Lomonosovovi připomenete si další významné osobnosti Ruska i historii Olympijských her 4. pád j.č. osobních zájmen ??, ??? 2. stupeň příd. jmen a vyjádření srovnání 3. pád mn.č. podst. a příd. jmen neurčitá zájmena s částicí -??? slovem // projekt // referát o Treťjakov-ské galerii // referát o některém neobvyklém pomníku v Moskvě či na území Ruska // učebnice str. 85 - 104 pracovní sešit str. 217 - 228 // naučíte se // pojmenovat různá média a jejich funkce // diskutovat o televizním programu // hovořit o své práci na počítači // dozvíte se zajímavosti z historie televize a počítače // dozvíte se, co předpovídají autoři sci-fi // slovní zásoba // druhy televizních pořadů // počítač
a jeho součásti // práce na počítači, s kopírkou, // s tiskárnou // gramatika // 2. a 4. pád mn.č. podstatných a přídavných jmen mužského rodu // záměna výrazů typu // ??? // vedlejší větou // s ??? // neurčitá zájmena a neurčitá záj-menná příslovce s částicí -?? // 2. stupeň přídavných jmen tvořený pomocí výrazu ??? // fonetika // výslovnost ??, ?? // výslovnost přejatých slov // projekt // překlad textu písně // «?? ??? ??? nporpécc» // // učebnice str. 105-122 pracovní sešit str. 229 - 242 // naučíte se slovní zásoba gramatika fonetika // napsat přátelům EU a její struktury rozkazovací opakování výslov- // na rozloučenou pár hezkých slov zjistíte, jaká zajímavá místa můžete cestování rozloučení s přáteli způsob sloves 1. osoby mn.č. nosti ? výslovnost ??, 34 // 6. pád j.č. příd. kontrast mezi tvr- // jmen tvrdých dými a měkkými // navštívit na trase Petrohrad-Praha zamyslíte se nad významem cestování, nad výhodami a nevýhodami členství v EU dozvíte se o historii a práci EU a jejích struktur a měkkých všech rodů časování slovesa ??? slabikami // projekt // prezentace založení a historie EU // // // mm ?? // 1???1 i
cnb002200045

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC