Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2010
192 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4291-9 (brož.)
Popsáno podle dotisku, rok původního vydaní neuveden
Nad názvem: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
000187502
189 // OBSAH // TRÁVICÍ SOUSTAVA (APPARATUS DIGESTORIUS) 3 // Obecná stavba orgánů trávicího ústrojí 3 // Popis orgánů trávicího ústrojí 5 // Dutina ústní, Cavitas (cavum) oris 5 // Rty. Labia 5 // Tvář. Bucca. Mala 6 // Dáseň.Gingiva 7 // Vlastní ústní dutina. Cavitas oris propria 9 // Patro. Palatum 9 // Patrová mandle. Tonsilla palatina 11 // Slinné žlázy úst. Glandulae oris 12 // Zuby. Chrup jako celek. Prořezávání zubů 15 // Jazyk.Lingua ř. Glossa 21 // Hltan. Pharynx 27 // Jícen. Oesophagus 33 // Žaludek. Ventriculus s. Gaster s. Stomachus 35 // Střevo. Intestinum 39 // Játra. Hepar 48 // Slinivka břišní. Pancreas 51 // Slezina. Lien ř. Splen 53 // Pobřišnice. Peritoneum 55 // DÝCHACÍ SOUSTAVA (APPARATUS RESPIRATORIUS) 58 // Dýchací cesty 58 // Horní dýchací cesty. Zevní nos. Nasus externus 58 // Vedlejší nosní dutiny. Sinus paranasales 61 // Dolní dýchací cesty 63 // Hrtan. Larynx 63 // Průdušnice. Trachea 69 // Průdušky. Bronchi 71 // Plíce. Pulmo 71 // Pohrudnice a poplícnice. Pleura visceralis et parietalis 75 // Mechanismus dýchání 77 // 190 // 78 // 80 // Mediastinum // MOČOPOHLAVNÍ ÚSTROJÍ. APPARATUS UROGENITALIS MOČOVÉ ÚSTROJÍ. ORGANA URINARIA Ledvina. Ren // Ledvinové kalichy. Ledvinová pánvička. Calices renales. Pelvis renalis // Močovod. Ureter // Močový měchýř. Vesica urinaria // Močová trubice. Urethra // POHLAVNÍ ÚSTROJÍ. ORGANA GENITALIA Mužské pohlavní orgány. Organa
genitalia masculina Vnitřní mužské pohlavní orgány. Organa genitalia masculina interna Varle. Testis Nadvarle. Epididymis Chámovod. Ductus deferens Semenný provazec. Funiculus spermaticus Semenné váčky. Vesiculae seminales Předstojná žláza. Prostata Mužská močová trubice. Urethra masculina // Zevní mužské pohlavní orgány. Organa genitalia masculina externa Pyj. Penis Šourek. Scrotum Obaly varlete // Ženské pohlavní orgány. Organa genitalia feminina // Vnitřní ženské pohlavní orgány. Organa genitalia feminina interna // Vaječník. Ovarium // Vejcovod. Tuba uterina, Salpinx // Děloha. Uterus ř. Metra, Hystera // Pochva. Vagina ř. Kolpos // Zevní ženské pohlavní orgány. Zevní rodidla. Organa genitalia feminina externa. Pudendum femininum. Vulva. Cunnus Svaly dna pánevního // KARDIOVASKULÁRNÍ ÚSTROJÍ. SYSTEMA CARDIOVASCULARE // Krevní cévy Srdce. Cor Cévy // 80 // 80 // 83 // 84 // 85 88 90 90 90 // 90 // 91 // 93 // 94 // 94 // 95 // 96 99 99 101 102 102 102 // 103 // 104 106 110 112 // 114 // 118 // 118 // 118 // 132 // 191 // Tepny. Arteriae 132 // Aortální systém 132 // Aorta ascendens 133 // Arcus aortae 133 // Truncus brachiocephalicus 133 // A.carotis communis 133 // A.carotis externa 134 // A.carotis interna 139 // A.subclavia 140 // A.axillaris 142 // A.brachialis. Arteriální pleteně na horní končetině 143 // Aorta thoracica 146 // Aorta abdominalis 147 // A.iliaca communis 150 // A.iliaca interna 151 // A.iliaca
extema 153 // A.femoralis. Arteriální pleteně na dolní končetině 153 // Žíly. Venae 157 // Homi dutá žíla. V.cava superior 157 // V.jugularis interna 158 // V.subclavia 160 // V.axillaris 160 // Žíly horní končetiny. Vv.membri superioris 161 // Dolní dutá žíla. V.cava inferior 161 // Vv.iliacae communes 163 // Žíly dolní končetiny. Vv.membri inferioris 165 // Vrátnicová žíla. V.portae 167 // Portokavální anastomozy 168 // Kavokavální anatomozy. V.azygos, v.hemiazygos. Plexus venosi 169 // vertebrales // Fetální oběh 171 // MÍZNÍ SOUSTAVA. SYSTEMA LYMPHATICUM 172 // Mízní uzliny. Nodi lymphatici 172 // Míza. Lympha 173 // Hlavní mízní kmeny 173 // Mízní uzliny jednotlivých částí těla 174 // 192 // Mízní uzliny a cévy hlavy a krku // Mízní uzliny a cévy horní končetiny a stěny hrudníku // Mízní uzliny a cévy hrudníku •• // Mízní uzliny a cévy břišní a pánevní dutiny // Mízní uzliny a cévy dolní končetiny // Brzlík. Thymus // ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. ENDOKRINNÍ SYSTÉM. GLANDULAE ENDOCRINAE (GLL. SINE DUCTIBUS) Podvěsek mozkový. Hypophysis cerebri Štítná žláza. Glandula thyroidea // Příštítná tělíska. Příštítné žlázy. Glandulae parathyroideae // Nadledvina. Glandula suprarenalis // OBSAH // 174 // 177 // 179 // 180 181 182 // 184 // 185 // 186 // 187 // 188 // 190 //  ? ?? Stwl // BRNO // 1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC