Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:334x 
BK
2. vyd.
Praha : Karolinum, 2009
s. 381-760 : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1712-1 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000187510
4 PATOFYZIOLOGIE LEDVIN, TVORBY MOČE A VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE -- (Emanuel Nečas) -- 4.1 Hlavní funkce ledvin -- 4.1.1 Průtok krve ledvinami -- 4.1.2 Glomerulární filtrace -- 4.1.3 Tubulární resorpce/sekrece -- 4.1.3.1 Proximální tubulus -- 4.1.3.2 Henleova klička -- 4.1.3.3 Distální tubulus -- 4.1.3.4 Sběrací kanálky -- 4.2 Syndromy renálního selhání -- 4.2.1 Akutní renální selhání -- 4.2.1.1 Obecné příčiny akutního renálního selhání -- 4.2.1.1.1 Prerenální příčiny -- 4.2.1.1.2 Intrarenální příčiny -- 4.2.1.1.3 Postrenální příčiny -- 4.2.1.2 Akutní renální selhání se zachovalou funkcí ledvinových tubulů -- 4.2.1.3 Akutní renální selhání s porušenou funkcí ledvinových tubulů -- 4.2.1.4 Průběh akutního renálního selhání -- 4.2.2 Chronická renální insuficience a selhání ledvin -- 4.2.2.1 Snížení glomerulární filtrace -- 4.2.2.2 Změny funkce a stavu organismu ---
4.2.2.2.1 Poruchy acidobazické rovnováhy -- 4.2.2.2.2 Iontové změny -- 4.2.2.2.3 Další potíže a změny -- 4.2.3 Hepatorenální syndrom -- 4.2.4 Hemolytickouremický syndrom -- 4.3 Etiologie a patogeneze onemocnění ledvin vedoucích k renální insuficienci -- 4.3.1 Ischémie ledvin -- 4.3.1.1 Zúžení renální arterie -- 4.3.1.2 Arteriální hypotenze a zvýšení odporu renální cirkulace -- 4.3.2 Hyperperfúze ledvin -- 4.3.3 Poruchy glomerulární filtrace -- 4.3.3.1 Charakteristika glomerulární filtrační membrány -- 4.3.3.2 Příčiny poruch funkce glomerulů -- 4.3.3.3 Důsledky a klinické projevy při porušené funkci glomerulů -- 4.3.3.3.1 Snížení glomerulární filtrace při zachovalém počtu funkčních nefronů -- 4.3.3.3.2 Snížení glomerulární filtrace při sníženém počtu nefronů -- 4.3.3.3.3 Poruchy propustnosti glomerulární membrány -- 4.3.3.3.4 Přehled laboratorních ukazatelů poruch glomerulů ---
4.3.3.4 Klasifikace glomerulopatií -- 4.3.3.5 Klinické syndromy provázející glomerulopatie -- 4.3.3.5.1 Nefritický syndrom -- 4.3.3.5.2 Nefrotický syndrom -- 4.3.3.5.3 Preeklampsie -- 4.3.3.5.4 Alportův syndrom -- 4.3.4 Poruchy funkce tubulů -- 4.3.4.1 Vrozené poruchy ledvinových tubulů -- 4.3.4.1.1 Vrozené tubulární metabolické defekty -- 4.3.4.1.2 Polycystické onemocnění ledvin -- 4.3.4.2 Získané poruchy tubulárních funkcí -- 4.3.4.2.1 Poškození funkce ledvinových tubulů při obstrukci v odtoku moče -- 4.3.4.2.2 Ischemické poškození ledvinových tubulů -- 4.3.4.2.3 Toxické poškození ledvinových tubulů -- 4.3.4.2.4 Poškození ledvinových tubulů zánětem -- 4.3.4.2.5 Poškození ledvinového intersticia při chronické hyperkalcémii a hypokalémii -- 4.3.4.2.6 Nefropatie způsobená analgetiky -- 4.3.4.3 Posouzení funkce tubulů -- 4.3.4.4 Porucha koncentrační a zřeďovací funkce ledvin ---
4.3.4.4.1 Snížená koncentrační schopnost ledvin -- 4.3.4.4.2 Snížená zřeďovací schopnost ledvin -- 4.3.4.5 Porušená tubulární funkce při zachovalé funkci glomerulů -- 4.4 Poruchy endokrinních funkcí ledvin -- 4.5 Dysfunkce vývodných cest močových -- 4.5.1 Poruchy plnění močového měchýře -- 4.5.2 Vyprazdňování močového měchýře -- 4.5.3 Sfinktery uretry -- 4.5.4 Poruchy vyprazdňování močového měchýře -- 4.5.4.1 Inkontinence -- 4.5.4.2 Retence moče -- 4.5.4.3 Častá potřeba vyprázdnění močového měchýře -- 4.5.4.4 Vezikoureterální reflux -- 4.5.5 Vyšetření funkce vývodných cest močových -- 4.5.6 Urolitiáza (nefrolitiáza) -- 4.5.6.1 Faktory predisponující vznik močových konkrementů -- 4.5.6.2 Stavy provázené častým výskytem močových konkrementů -- 5 PATOFYZIOLOGIE TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ -- 5.1 Řízení funkce trávicího systému (Karel Šulc) -- 5.1.1 Nervový řídicí systém ---
5.1.2 Humorální řídicí systém -- 5.1.2.1 Regulační peptidy -- 5.1.2.2 Dělení regulačních peptidů -- 5.2 Patofyziologie ústní dutiny -- 5.2.1 Poruchy žvýkání a sekrece slin -- 5.2.2 Zánětová onemocnění ústní dutiny -- 5.2.3 Reaktivní zánětové změny -- 5.2.4 Prekancerózy a nádory v ústní dutině -- 5.2.5 Projevy některých systémových onemocnění v ústní dutině -- 5.3 Patofyziologie jícnu -- 5.3.1 Poruchy motility jícnu a poruchy polykání -- 5.3.1.1 Dysfagie -- 5.3.1.2 Achalazie a Chagasova nemoc -- 5.3.1.3 Difúzní spazmy jícnu -- 5.3.1.4 Terciární kontrakce a sekundární poruchy jícnu -- 5.3.2 Hiátové hernie -- 5.3.3 Gastroezofageální reflux -- 5.3.4 Záněty jícnu -- 5.3.5 Eroze a vředy jícnu -- 5.3.6 Jícnové divertikly -- 5.3.7 Jícnové varixy -- 5.3.8 Nádory jícnu -- 5.4 Patofyziologie žaludku -- 5.4.1 Poruchy žaludeční motility -- 5.4.2 Poruchy žaludeční sekrece -- 5.4.2.1 Zvýšení žaludeční sekrece ---
5.4.2.2 Snížení žaludeční sekrece -- 5.4.3 Vředová choroba -- 5.4.3.1 Působení agresivních faktorů -- 5.4.3.2 Porušení ochranných mechanismů žaludeční sliznice -- 5.4.3.3 Ulcerogenní působení některých léků a kouření -- 5.4.3.4 Peptický vřed žaludku -- 5.4.3.5 Peptický vřed duodena -- 5.4.3.6 Gastrinom (Zollingerův-Ellisonův syndrom) -- 5.4.3.7 Stresový vřed -- 5.4.4 Gastritidy -- 5.4.4.1 Akutní gastritidy -- 5.4.4.2 Chronické gastritidy -- 5.4.5 Nádory žaludku -- 5.4.5.1 Benigní nádory žaludku -- 5.4.5.2 Maligní nádory žaludku -- 5.4.6 Změny vyvolané operací žaludku (postresekční syndromy) -- 5.4.6.1 Vagotomie -- 5.4.6.2 Časný postprandiální syndrom -- 5.4.6.3 Pozdní postprandiální syndrom -- 5.4.6.4 Další následky operací žaludku -- 5.5 Poruchy zevně sekretorické části pankreatu -- 5.5.1 Změny sekrece pankreatické šťávy -- 5.5.2 Pankreatitidy -- 5.5.2.1 Akutní pankreatitida ---
5.5.2.2 Chronická pankreatitida -- 5.5.3 Cystická fibróza pankreatu mukoviscidóza -- 5.5.4 Insuficience pankreatu -- 5.5.5 Karcinom pankreatu -- 5.6 Patofyziologie duodena a tenkého střeva -- 5.6.1 Duodenum -- 5.6.2 Poruchy tenkého střeva -- 5.6.2.1 Poruchy motility tenkého střeva -- 5.6.2.1.1 Mechanický ileus -- 5.6.2.1.2 Střevní pseudoobstrukce -- 5.6.2.2 Poruchy resorpce a sekrece -- 5.6.2.2.1 Průjem -- 5.6.2.2.2 Malabsorpční syndrom -- 5.6.2.3 Zánětová onemocnění tenkého střeva, Crohnova choroba -- 5.6.2.4 Nádory tenkého střeva -- 5.7 Poruchy tlustého střeva -- 5.7.1 Zácpa -- 5.7.2 Dráždivý tračník -- 5.7.3 Divertikulóza tlustého střeva -- 5.7.4 Megakolon -- 5.7.5 Zánětová onemocnění tlustého střeva -- 5.7.5.1 Ulcerózní kolitida -- 5.7.5.2 Nespecifické kolitidy se známou vyvolávající příčinou -- 5.7.5.3 Specifické kolitidy -- 5.7.6 Polypy tlustého střeva -- 5.7.7 Nádory tlustého střeva ---
5.8 Patofyziologie jater (Martin Vokurka) -- 5.8.1 Základní funkce jater -- 5.8.2 Jaterní selhání -- 5.8.2.1 Portální hypertenze -- 5.8.2.1.1 Dělení portální hypertenze a její příčiny -- 5.8.2.1.2 Mechanismus portální hypertenze při jaterní cirhóze -- 5.8.2.1.3 Přehled důsledků portální hypertenze -- 5.8.2.2 Portokavální zkraty -- 5.8.2.3 Městnání krve v oblasti v. portae -- 5.8.2.4 Jaterní (portosystémová) encefalopatie a koma -- 5.8.2.5 Krvácení do trávicího systému -- 5.8.2.6 Systémové cirkulační poruchy -- 5.8.2.7 Ascites, otoky -- 5.8.2.8 Hepatorenální syndrom -- 5.8.2.9 Spontánní bakteriální peritonitida -- 5.8.2.10 Hematologické poruchy -- 5.8.2.10.1 Poruchy krevních elementů -- 5.8.2.10.2 Krvácivé poruchy -- 5.8.2.11 Metabolické a nutriční poruchy -- 5.8.2.12 Změny vnitřního prostředí -- 5.8.2.13 Endokrinní změny -- 5.8.3 Cholestáza -- 5.8.3.1 Hlavní mechanismy tvorby žluči a jejich poruchy ---
5.8.3.2 Příčiny cholestázy -- 5.8.3.3 Důsledky cholestázy -- 5.8.4 Poruchy metabolismu bilirubinu ikterus -- 5.8.4.1 Dělení ikterů -- 5.8.4.1.1 Prehepatální ikterus -- 5.8.4.1.2 Intrahepatální ikterus -- 5.8.4.1.3 Posthepatální ikterus -- 5.8.4.1.4 Novorozenecké iktery -- 5.8.4.2 Důsledky ikteru -- 5.8.5 Etiologie poškození jater -- 5.8.5.1 Viry a jiné biologické faktory -- 5.8.5.2 Alkohol -- 5.8.5.3 Toxické vlivy včetně působení léků -- 5.8.5.4 Městnání žluči (cholestáza) -- 5.8.5.5 Oběhové poruchy -- 5.8.5.6 Nádory jater -- 5.8.5.7 Metabolické poruchy -- 5.8.6 Reakce jater na poškození -- 5.8.7 Patogeneze vybraných onemocnění jater -- 5.8.7.1 Hepatitidy -- 5.8.7.2 Steatóza a steatohepatitida -- 5.8.7.3 Fibróza jater -- 5.8.7.4 Jaterní cirhóza -- 5.8.7.5 Hepatocelulární karcinom -- 5.8.8 Základní biochemické vyšetření jater -- 5.9 Patofyziologie žlučových cest -- 5.9.1 Základní funkce žluči a žlučových cest ---
5.9.2 Žlučové konkrementy (cholelitiáza) -- 5.9.2.1 Typy konkrementů a jejich vznik -- 5.9.2.2 Projevy a komplikace cholelitiázy -- 5.9.3 Zánětová onemocnění žlučových cest -- 5.9.4 Nádorová onemocnění žlučových cest -- 6 PATOFYZIOLOGIE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ -- 6.1 Diagnostika endokrinních poruch založená na stanovení hladiny hormonů (Emanuel Nečas) -- 6.1.1 Hladiny hormonů v krvi -- 6.1.2 Dynamické testy -- 6.2 Patofyziologie hypotalamu a hypofýzy -- 6.2.1 Fyziologické funkce hypotalamu a adenohypofýzy -- 6.2.2 Poruchy funkce hypotalamu -- 6.2.2.1 Hypofunkční endokrinní hypotalamické syndromy -- 6.2.2.1.1 Hypotalamický hypopituitarismus -- 6.2.2.1.2 Centrální diabetes insipidus -- 6.2.2.2 Hyperfunkční hypotalamické syndromy -- 6.2.2.2.1 Pubertas praecox -- 6.2.2.2.2 Další hyperfunkční endokrinní syndromy z poruchy hypotalamu -- 6.2.2.2.3 Neendokrinní hyperfunkční syndromy hypotalamu -- 6.2.3 Poruchy funkce hypofýzy ---
6.2.3.1 Poruchy funkce adenohypofýzy -- 6.2.3.1.1 Hyperfunkce adenohypofýzy (hyperpituitarismus) -- 6.2.3.1.2 Hypofunkce adenohypofýzy (hypopituitarismus) -- 6.2.3.2 Poruchy neurohypofýzy -- 6.2.3.2.1 Syndrom nedostatku vazopresinu nebo jeho ú

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC