Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

langmanova embryologie (@@20120924-07:32:21@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(18.5) Půjčeno:368x 
BK
2. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009
189 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2277-0 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
000187516
OBSAH // Autorem kapitol 1, 3 a 5 je V. Lichnovský, autorem ostatních kapitol je J. Malínský, muorkou obrazové části je Z. Michalíková // Předmluva...3 // 1 Kardiovaskulární systém...8 // 1.1 Srdce-cor...8 // 12 Tepny - arterie - arteriae...10 // 1.3 Krevní vlásečnice - kapiláry - vasa capillaria...12 // 1.4 Žíly-venae...14 // ’. 5 Různé způsoby průběhu krevního řečiště...16 // Z Mízní systém - systema lymphaticum...18 // ľ 1 Lymfatické cévy - vasa lymphatica...18 // 2.2 Lymfatická uzlina - nodus lymphaticus, lymphonodus...20 // 2 3 Slezina - splen, lien...22 // 2 4 Slizniční lymfatická tkáň - MALT...24 // 2.5 Brzlík - thymus...26 // 3 Dýchací systém - apparatus respiratorius...28 // 3.1 Homi cesty dýchací...28 // 3.2 Dolní cesty dýchací...30 // 3.3 Bronchiálni strom - arbor bronchialis...32 // 3.4 Alveolárni strom - arbor alveolaris...34 // 4 Trávicí systém - systema digestorium...36 // 4.1 Ústní dutina - cavitas oris - ret, patro, slinné žlázy...36 // - 2 Ústní dutina - jazyk - lingua, glossus...38 // - 3 Zuby - dentes - tvrdé tkáně...40 // 4.4 Zuby - dentes - měkké tkáně...42 // 4.5 Obecná stavba trávicí trubice - canalis alimentarius...44 // 4.6 Žaludek - ventriculus, gaster, stomachus...46 // 4.7 Žaludek - žlázky těla - glandulae gastricae propriae...48 // 4 8 Střevo - intestinum, enteron, celková charakteristika...50 // - 9 Jednotlivé části střeva...52 // -10 Játra-hepar...54 // 4.11 Játra
- ultrastruktura a funkce...56 // - 12 Játra - krevní oběh a žlučové cesty...58 // - 13 Slinivka břišní - pankreas — pancreas... 60 // 5 Kůže - integumentum commune, cutis...62 // 5.1 Pokožka - epidermis...62 // 5.2 Škára - dermis, corium...64 // 5.3 Kožní žlázy - glandulae cutis...66 // 5.4 Mléčná žláza - glandula mammae...68 // 5.5 Vlas - pilus a nehet - unguis, onyx...70 // 6 Močový systém - organa urinaria...72 // 6.1 Ledvina - ren, nefros...72 // 6.2 Ledvinové tělísko - corpusculum renale...74 // 6.3 Ledvinové kanálky - tubuli renales...76 // 6.4 Krevní oběh v ledvině...78 // 6.5 Vývodné močové cesty...80 // 7 Mužský pohlavní systém - organa genitalia masculina...82 // 7.1 Varle-testis...82 // - 2 Varle - pokračování...84 // “.3 Spermatogeneze...86 // ~ 4 Struktura zralé spermie...88 // - // 7.5 Mužské vývodné pohlavní cesty... // 7.6 Přídatné žlázy mužského pohlavního systému... // 7.7 Pyj - penis, phallos... // 7.8 Šourek - scrotum... // 8 Ženský pohlavní systém - organa genitalia feminina... // 8.1 Vaj ečník - ovarium, oophoron... // 8.2 Ovarium - změny po ovulaci... // 8.3 Vej covod a děloha... // 8.4 Endometrium - menstruační’ cyklus... // 8.5 Vztahy mezi ovulačním a menstruačním cyklem... // 8.6 Implantační okénko... // 8.7 Placenta... // 8.8 Pochva a zevní pohlavní orgány... // 9 Žlázy s vnitřní sekrecí - glandulae endocrinae, glandulae sine ductibus... // 9.1 Obecná charakteristika
humorální regulace... // 9.2 Podvěsek mozkový, hypofýza - hypophysis, glandula pituitaria... // 9.3 Zadní lalok, neurohypofýza - lobus posterior, neurohypophysis... // 9.4 Neurosekrece... // 9.5 Šišinka, epifýza - epiphysis cerebri... // 9.6 Štítná žláza - glandula thyroidea... // 9.7 Příštítné žlázy - glandulae parathyroideae... // 9.8 Nadledvina - glandula suprarenalis... // 9.9 Buňky difúzního endokrinního systému... // 10 Nervová soustava - systema nervosum... // 10.1 Periferní nervy - nervi peripherici... // 10.2 Ganglia periferních nervů a autonomní nervový systém... // 10.3 Hřbetní mícha - medulla spinalis... // 10.4 Segmentální uspořádání hřbetní míchy... // 10.5. Větvení dendritů a základní synaptické okruhy ve hřbetní míše... // 10.6 Mozkový kmen - truncus encephali... // 10.7 Jednotlivé etáže mozkového kmene... // 10.8 Mozeček - cerebellum... // 10.9 Mozeček - propojení neuronových okruhů... // 10.10 Mozková kůra - cortex cerebri... // 10.11 Cytoarchitektonika a myeloarchitektonika neokortexu... // 10.12 Typy neuronů a synaptické okruhy v neokortexu... // 10.13 Vertikální členění mozkové kůry... // 10.14 Plexus choroideus a mozkomíšní obaly... // 11 Zrakový orgán, oko — oculus, opthalmos... // 11.1 Oční koule - bulbus oculi... // 11.2 Zevní vrstva oční koule - tunica externa, tunica fibrosa oculi... // 11.3 Střední vrstva oční koule, živnatka - tunica vasculosa bulbi, uvea...
// 11.4 Vnitřní vrstva, sítnice - retina, přehled uspořádání ve světelném mikroskopu // 11.5 Sítnice - retina, ultrastruktura v elektronovém mikroskopu... // 11.6 Sítnice - retina - specializované oblasti... // 11.7 Světlolomná postředí oka... // 11.8 Přídatné orgány oka - organa oculi accessoria... // 12 Statoakustický orgán, ucho - organum vestibulocochleare, auris... // 12.1 Zevní a střední ucho - auris extema et media... // 12.2 Vnitřní ucho - auris interna... // 12.3 Vestibulámí labyrint - labyrinthus vestibularis... // 12.4 Hlemýžď - cochlea... // 12.5 Cortiho orgán - organum spirale... // 13 Ostatní smyslové orgány... // 13.1 Č ichový orgán - organum olfactorium... // 13.2 Chuťový orgán - organum gustus... // ..90 // ..92 // ..94 // ..96 // ..98 // ..98 // 100 // 102 // 104 // 106 // 108 // 110 // 112 // 114 // 114 // ,116 // ,118 // ,120 // .122 // .124 // .126 // .128 // .130 // .132 // .132 // .134 // .136 // .138 // .140 // .142 // .144 // .146 // .148 // .150 // .152 // .154 // .156 // .158 // .160 // ,.160 // ,.162 // .164 // ..166 // ..168 // ..170 // ..172 // ..174 // ..176 // ..176 // ..178 // ..180 // ..182 // ..184 // ..186 // „186 // „188 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC