Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Wyd. 1.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
170 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-01-15562-9 (brož.)
Praktyczny Pomocnik Studenta
Obsahuje rejstřík
000187569
SPIS TRESCI // Hasla problemowe 7 // Akcent 7 • Anglicyzmy 9 • Antonimia 11 • Archaizm 11 • Argotyzmy 12 • Augmentativum 12 • Biernik 12 • Blqd j zykowy 14 • Budowa slowotwórcza wyrazów 16 • Celownik 16 // • Czasownik 17 • Daty 20 • Deklinacja 21 • Derywacja 21 • Derywat 22 • Dialektyzmy 22 // • Dopelniacz 23 • Dopelnienie 25 • Estetyka slowa 27 • Etyka slowa 28 • Eufemizmy 29 // • Formacja slowotwórcza 29 • Formant 29 • Formy grzecznošciowe 30 • Frazeologizmy 33 // • Galicyzmy 33 • Germanizmy 34 • Gwaryzmy 34 • Homonimia 34 • Hybrydy j zykowe 35 // • Imi$ i nazwisko (kolejnošč) 35 • Imiona 36 • Innowacja j zykowa 42 • Interpunkcja 43 • J?zyk i jego odmiany 47 • Kodyfikacja normy j zykowej 52 • Koniugacja 52 • Kontami-nacja 55 • Kryteria poprawnošci j zykowej 56 • Kultura jazyka 58 • Latynizmy 59 • Leksyka 60 • Liczba gramatyczna 60 • Liczebnik 62 • Metafora 66 • Mianownik 68 • Miejscownik 70 // • Moda w jazyku 71 • Narz dnik 72 • Nazwiska 73 • Nazwy mieszkaríców 84 • Nazwy wlasne jako rzeczowniki pospolité 86 • Neologizmy 86 • Norma j zykowa 87 • Nowe znaczenia wyrazów 90 • Nowomowa 91 • Odmiana nazw miejscowych 93 • Okolicznik 96 • Ortografia 97 • Orzeczenie 98 • Oznajmienia 100 • Partykula 100 • Pleonazm 101 • Podmiot 101 • Podstawa slowotwórcza 102 • Polisemia 102 • Polityka j zykowa 103 • Poprawnošč j zykowa 104 • Poradnictwo
j zykowe 106 • Postawy wobec jazyka 107 • Prefiks 112 • Profesjonalizmy 112 • Przedrostek 112 • Przenošnia 113 • Przydawka 113 // • Przyimek 114 • Przymiotnik 115 • Przyrostek 117 • Przyslówek 117 • Regionalizmy 118 • Rodzaj gramatyczny 119 • Równowažniki zdari 121 • Rusycyzmy 122 • Rzeczownik 123 • Skrót 125 • Skrótowce 127 • Slownictwo 129 • Slownictwo šrodowiskowe 131 • Slownictwo zawodowe 132 • Slowotwórstwo 132 • Spieszczenie 132 • Spójnik 132 • Sprawnošč j zykowa 133 • Stopniowanie przymiotników i przyslówków 134 • Styl 136 • Stylizacja j zykowa 138 • Sufiks 138 • Synonimia 139 • Szablon j zykowy 140 • Šwiadomosč j zykowa 141 • Tautológia 141 • Témat slowotwórczy 141 • Terminológia 141» Tytuly kobiet 148 • Úzus j zykowy 149 • Wieloznacznošč wyrazów 149 • Wotacz 149 • Wulgaryzmy 150 • Wykrzyknik 151 • Wyraz motywowany 151 • Wyraz niepochodny 151 • Wyraz pochodny 151 • Wyraz zdrobnialy 151 • Wyraz zgrubialy 151 • Wyraz ztožony 151 • Zaimek 151 // • Zapožyczenia 153 • Zdanie 156 • Zdrobnienie 160 • Zestawienie 160 • Zgrubienie 160 • Zloženie 160 • Zrost 160 • Zwičjzki frazeologiczne 161 • Zwi zki skladniowe 163 // Indeks 166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC