Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2010
367 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7201-820-8 (brož.)
Vysokoškolské učebnice
Obsahuje bibliografii na s. 355-360 a bibliografické odkazy
000187582
1 -- 1.1 Výklad vybraných kvalifikačních pojmů -- 1.2 Právní kvalifikace skutku -- 2. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ -- -I. HLAVA -- Díl 1 Trestné činy proti životu -- Díl 2 Trestné činy proti zdraví -- Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví -- Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy -- Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským -- embryem a lidským genomem -- Aplikační příklady -- 3. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ -- A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ-II. HLAVA -- Díl 1 Trestné činy proti svobodě -- Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, -- soukromí a listovního tajemství -- Aplikační příklady -- 4. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI -- V SEXUÁLNÍ OBLASTI III. HLAVA -- Aplikační příklady -- 5. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM -- -HLAVA IV -- Aplikační příklady ---
6. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU V. HLAVA -- Aplikační příklad -- 7. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ VI. HLAVA -- Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům -- Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové -- Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní -- ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou -- Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům -- a proti autorskému právu -- Aplikační příklady -- 8. TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ -- -VIL HLAVA -- Aplikační příklad -- 9. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ -- -VIII. HLAVA -- Aplikační příklad -- 10. TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI -- -IX. HLAVA -- Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, -- cizího státu a mezinárodní organizace -- Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, -- cizího státu a mezinárodní organizace -- Díl 3 Trestné činy proti obraně státu ---
Aplikační příklad -- 11. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH -- VEŘEJNÝCH-X. HLAVA -- Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu -- veřejné moci a úřední osoby -- Díl 2 Trestné činy úředních osob -- Díl 3 Úplatkářství -- Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci -- Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí -- Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku -- Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina -- Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti -- Aplikační příklady -- 12. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI-XI. HLAVA -- 13. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ-XII. HLAVA -- Aplikační příklady -- 14. TRESTNÉ ČINY PRO LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY XIII. HLAVA -- Díl 1 Trestné činy proti lidskosti -- Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy Díl 3 Společné ustanovení -- SOUBOR APLIKAČNÍCH PŘÍKLADŮ K PRAKTICKÉMU

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC