Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
2., opr. vyd.
Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008
149 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87218-23-5 (brož.)
Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny
Obsahuje bibliografii na s. 135-136
000187898
1. Pojetí rétoriky -- Historie -- Současnost -- Motivace -- 2. Zásady sociální komunikace -- Vnitřní a vnější technika -- Hlavní komunikační zákony -- Verbální prostředky nepřímého ovlivnění Psychologické principy jednání -- 3. Osobní styl -- Pojem image -- Vědomý rozvoj -- 4. Tréma -- Reakce organismu na stres -- Preventivní zvládání trémy -- První pomoc při akutní trémě -- Pseudorady -- 5. Vzhled -- Fyzické dispozice -- Čistota a upravenost -- Oblečení a doplňky -- Detaily a důslednost -- 6. Řeč těla -- Haptika (Jak se dotýkat) -- Posturika (Jak se umístit v prostoru) -- Mimika (Jak se tvářit) -- Proxemika (V jaké být vzdálenosti) -- Gestika (Jaké užívat posunky) -- Kinesika (Jak se pohybovat) -- 7. Zdvořilost -- Etiketa -- Zásady vnitřní techniky -- Konkrétní situace -- 8. Hlas a výslovnost -- Hlasový trénink -- Artikulace -- Jednoduchý trik -- 9. Jazyková správnost -- Forma jazyka -- Slovní zásoba -- Větné vazby a slovosled -- Výplňková slova -- Přejatá slova -- Fráze -- 10. Příprava projevu -- Soustředění na posluchače -- Cíl promluvy -- Osnova projevu -- Aktivní pomůcky -- Rozvedení osnovy, argumentace -- Úvod projevu -- Závěr projevu -- Hlasité nacvičování -- 11. Slavnostní projev -- 12. Prezentační desatero místo závěru -- Použitá a doporučená literatura -- O autorce -- O České komoře tlumočníků znakového jazyka
(OCoLC)316674358
cnb001810837

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC