Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(25.4) Půjčeno:177x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
240 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2959-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-8160-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8136-5 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 214-229 a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000187901
ADAPTACE -- Pojem adaptace -- Adaptační systémy organismu -- 1.2.1 Kosterně-svalová soustava -- 1.2.2 Dýchací a trávicí soustava -- 1.2.3 Oběhová soustava -- 1.2.4 Hormonální soustava -- 1.2.5 Nervová soustava -- Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí -- 1.3.1 Sociální opora -- Psychologické adaptační činitele -- 1.4.1 Kognitivní složky adaptace -- 1.4.2 Afektivní stránky adaptace -- 1.4.3 Zaměřenost úsilí a chování -- Poruchy adaptace -- Vulnerabilità -- SITUACE SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA ADAPTACI -- Zátěž, stres -- 2.1.1 Teoretická pojetí stresu -- Běžné typy náročných situací -- 2.2.1 Problém -- 2.2.2 Frustrace -- 2.2.3 Konflikty -- 2.2.4 Strach a úzkost -- 2.2.5 Nemoc -- 2.2.6 Bolest, strádání, utrpení -- 2.2.7 Krize -- Důsledky stresu -- 2.3.1 Únava -- 2.3.2 Vztah zátěže a zdraví -- 2.3.3 Aktivní a pasivní reakce na stres -- 2.3.4 Posttraumatický růst -- ZVLÁDÁNÍ STRESU -- Obranné mechanismy -- Coping -- 3.2.1 Copingové styly a strategie -- Zvládání strachu -- Zvládání bolesti -- 3.4.1 Příprava na zvládání bolesti -- 3.4.2 Akupunktura a akupresura -- 3.4.3 Zvládání bolesti z popálení a bolesti hlavy -- Řešení konfliktů -- 3.5.1 Tri přístupy k prevenci konfliktů -- 3.5.2 Řešení konfliktů již vzniklých -- Zvládání krizových situací -- Intervenující proměnné ve zvládání zátěže -- Účinnost zvládání zátěží -- ODOLNOST JAKO PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA -- Pojem
odolnost -- 4.1.1 Sense of coherence (SOC) -- 4.1.2 Hardiness -- 4.1.3 Účinná integrovanost osobnosti -- Odolnost a ontogeneze -- 4.2.1 Tranzitorní krize -- 4.2.2 Kompetence pro zvládání zátěže -- Odolnost organismu, imunita -- 4.3.1 Vliv stresu na imunitní systém -- 4.3.2 Psychologické faktory vzniku a zvládání nádorových onemocnění -- Odolnost mužů a žen -- 4.4.1 Biologické pohlaví -- 4.4.2 Maskulinita, feminita a androgynie -- 4.4.3 Gender -- Odolnost a zdraví -- 4.5.1 Well-being -- Odolnost a kvalita života -- Odolnost a výživa -- 4.7.1 Energetický metabolismus -- 4.7.2 Neadekvátní výživa -- 4.7.3 Potravinové postoje -- Odolnost a sociální vztahy -- 4.8.1 Rodina jako zdroj odolnosti vůči zátěži -- 4.8.2 Romantická láska a přátelství -- Odolnost a zaměstnání -- Odolnost a škola -- Odolnost a smysl života -- Odolnost a víra -- Odolnost a sportovní výkon -- Odolnost v extrémních podmínkách -- METODY ZJIŠŤOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI -- Objektivní postupy -- Psychologické postupy -- MOŽNOSTI ROZVÍJENÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI VŮČI STRESU -- Realistické sebepoznávání a sebehodnocení -- 6.1.1 Informace od jiných lidí -- 6.1.2 Na co sebepozorování zaměřit -- 6.1.3 Vnější obraz osobnosti -- 6.1.4 Vnitřní složky osobnosti -- Sebeovládání a seberozvoj -- 6.2.1 Zlepšování koncentrace pozornosti , -- 6.2.2 Možnosti rozvíjení kreativity -- 6.2.3 Zvládání vlastních negativních emocí -- Režim
práce a odpočinku -- Time management -- Tělesná cvičení -- 6.5.1 Aerobní a anaerobní cvičení -- 6.5.2 Zásady správného cvičení -- 6.5.3 Pět Tibeťanů -- Otužování -- Relaxace, imaginace, meditace -- 6.7.1 Dýchání -- 6.7.2 Imaginace -- 6.7.3 Meditace -- 6.7.4 Jóga -- Racionální výživa -- Několik dalších rad k prevenci stresu -- RESUMÉ -- Psychologie lidské odolnosti -- SUMMARY -- The psychology of human resistance
(OCoLC)681497223
cnb002125049

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC