Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

profesionální pěstounství (@@20121127-09:39:42@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(25.1) Půjčeno:248x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
183 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-739-8 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000187922
1 Podoby rodinného soužití v současné západní civilizaci -- 1.1 Civilizační a kulturní kontext rodiny -- 1.2 Pojem rodina -- 1.3 Funkce rodiny -- Použitá literatura -- 2 Problém objektivity a norem při posuzování rodiny -- 2.1 Povaha teorií v pomáhajících profesích -- 2.2 Pojmy popisující funkčnost rodiny -- 2.3 Normy -- 2.4 Problém objektivity hodnotitele -- Použitá literatura -- 3 Obecné teorie rodiny -- 3.1 Teorie směny -- 3.2 Komunikační teorie -- 3.3 Strukturální teorie -- 3.4 Teorie uspokojení vrozených potřeb -- 3.5 Ekologická teorie -- 3.6 Teorie rodinného životního cyklu -- 3.7 Teorie subkultury zprostředkované rodinou -- 3.8 Vícedimenzionální modely a nástroje -- 3.9 Shrnutí a poznámka k typologii rodin -- Použitá literatura -- 4 Rodičovství -- 4.1 Rodičovství, rodičovské chování -- 4.2 Rodičovství v kontextu vývoje společnosti -- 4.3 Poruchy rodičovství -- 4.4 Rodičovství v náhradní rodině -- 4.5 Výchova dětí v ústavních podmínkách -- Použitá literatura -- 5 Partnerství -- 5.1 Definice partnerství -- 5.2 Biologická stránka partnerství -- 5.3 Osobnostní dispozice -- 5.4 Sociální kontext -- 5.5 Způsob vzájemného chování partnerů -- 5.6 Kvalita interakce -- 5.7 Nesoulad v partnerství -- Použitá literatura -- 6 Sourozenectví -- 6.1 Sourozenecké pozice -- 6.2 Jedináčkovství -- Použitá literatura -- 7 Teritorialita -- 7.1 Teritorium -- 7.2 Historický exkurz do lidské teritoriality
-- 7.3 Domov v současné euroamerické společnosti -- 7.4 Korespondence mezi charakteristikami lidí a jejich osobním teritoriem Použitá literatura -- 8 Ekonomika a provoz rodiny -- 8.1 Vymezení chudoby -- 8.2 Vliv chudoby na děti -- 8.3 Státní podpora nemajetným v ČR -- 8.4 Zadlužení rodin -- Použitá literatura -- Elektronické zdroje -- 9 Vnější a vnitřní vztahy rodiny -- 9.1 Vnitřní vztahy -- 9.2 Rodinná koncepce sociální skutečnosti a vnější vztahy -- Použitá literatura -- 10 Rodinná kultura a hodnoty -- 10.1 Interkulturní rozdíly -- 10.2 Vývoj hodnotového klimatu kultury ve vztahu k rodině -- 10.3 Osvojování a modifikace kulturních vzorců -- 10.4 Kulturní profil rodiny -- 10.5 Hodnocení odlišné kultury -- 10.6 Posuzování romských rodin -- Použitá literatura -- 11 Kontexty, cíle a modely hodnocení rodiny -- 11.1 Situace určující cíle hodnocení -- 11.2 Podnět k hodnocení -- 11.3 Hodnocení jako proces -- 11.4 Rozsah hodnocení a potřebný čas -- 11.5 Možné roviny hodnocení -- 11.6 Prostředí vhodné pro hodnocení rodiny -- 11.7 Modely hodnocení -- Použitá literatura -- 12 Metody využitelné k posuzování rodiny -- 12.1 Základní metody využitelné pro posuzování -- 12.2 Doporučení k některým metodám -- Použitá literatura -- 13 Hodnocení zdrojů rodiny -- 13.1 Přístup založený na konceptu nezdolnosti -- 13.2 Přístup založený na hodnocení potřeb -- Použitá literatura -- 14 Hodnocení
vývoje dítěte -- 14.1 Multidisciplinární hledisko -- 14.2 Hodnocení podle potřeb dítěte a stavu jejich uspokojení -- 14.3 Hodnocení vývojové úrovně -- 14.4 Doporučená struktura údajů -- Použitá literatura -- 15 Hodnocení rizika pro děti -- 15.1 Druhy nevhodného zacházení pečujících osob s dětmi -- 15.2 Interakce rizikových faktorů -- 15.3 Rizikové faktory na straně rodičů -- 15.4 Rizikové faktory na straně dětí -- 15.5 Rizikové faktory v interakci rodiny -- 15.6 Rizikové faktory v širším prostředí rodiny -- Použitá literatura -- 16 Hodnocení vlivu traumatických událostí na dítě -- 16.1 Trauma a lidský mozek -- 16.2 Změny v chování a prožívání dětí -- 16.3 Hodnocení vlivu traumatu -- 16.4 Možnosti kompenzace traumatu -- Použitá literatura -- 17 Doporučené postupy pro hodnocení rodiny -- 17.1 Navázání kontaktu s rodinou -- 17.2 Dojednávání a průběh profesionální návštěvy v rodině -- 17.3 Hodnocení jednotlivých aspektů fungování rodiny -- Použitá literatura -- 18 Plánování práce s dítětem a rodinou -- 18.1 Situace vyžadující plánování -- 18.2 Doporučené principy -- 18.3 Možná východiska a typy plánování -- 18.4 Účastníci plánování a jejich role -- 18.5 Příprava na plánování -- 18.6 Plánování formou případových konferencí -- 18.7 Obsah plánu -- 18.8 Podmínky úspěchu -- 18.9 Rizika spojená s plánováním -- Použitá literatura -- 19 Rodinné konference
-- 19.1 Původ rodinných konferencí -- 19.2 Základní principy rodinných konferencí -- Použitá literatura -- 20 Rozhodování o podpoře rodiny -- 20.1 Faktory významné při doporučování profesionální podpory -- 20.2 Rodinná terapie -- 20.3 Práce s manželským či partnerským systémem -- 20.4 Práce s dospělým členem rodiny jako jednotlivcem -- 20.5 Práce s dítětem jako s jednotlivcem -- 20.6 Hodnocení motivace a dojednávání kontraktu -- Použitá literatura
(OCoLC)670478787
cnb002106089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC