Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
293 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7367-683-4 (brož.)
ISBN 978-80-262-0260-8 (e-kniha)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i akademického (výzkum mediálních organizací, analýza reprezentace, interpretace textu). Jednotlivé metodické postupy jsou rozebrány na praktických příkladech z českých médií. Kniha je zároveň praktickým metodickým manuálem pro čtenáře, kteří se výzkumem médií zabývají, nebo se s ním hodlají hlouběji seznámit. Publikaci ocení studenti oborů mediální studia, žurnalistika, sociologie, politologie a dalších sociálních věd i odborná veřejnost (pracovníci médií, mediálních agentur, reklamních a PR agentur). PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., je vědeckým pracovníkem Centra mediálních studí FSV UK, přednáší zde analýzu mediálních obsahů a sociologii zpravodajství, analýzu médií pak na VOŠP. PhDr. Martina Vojtěchovská je zástupkyní šéfredaktora odborného týdeníku Marketing & Media..
Popsáno podle tištěné verze
000187924
Summary... 6 // 1 Úvod... 7 // 2 Zkoumání mediálního systému. Systémová analýza ... 31 // 3 Ekonomická analýza. // Monitoring inzerce a měření koncentrace... 45 // 4 Analýza mediální organizace. Případová studie ... 59 // 5 Rutiny mediální produkce. Zúčastněné pozorování... 71 // 6 Výzkum mediálních profesionálů. Dotazníkové šetření . . 87 // 7 Tematická agenda médií. // Kvantitativní obsahová analýza... 99 // 8 Zkoumání obsahových významů. Sémiotická analýza ... 117 // 9 Analýza objektivity a jejího porušování... 127 // 10 Zkoumání struktury mediálních textů. // Narativní analýza... 141 // 11 Výzkum vizuálních sdělení. Obrazová analýza... 155 // 12 Analýza diskurzu... 169 // 13 Analýza sledovanosti médií... 183 // 14 Zkoumání pozornosti. Oční kamera... 201 // 15 Dekódování významů. Ohniskové skupiny... 213 // 16 Krátkodobý účinek médií. Psychologický experiment . . . 227 // 17 Dlouhodobý účinek médií. Nastolení agendy... 239 // 18 Efektivita inzerce. Měření účinnosti inzertních sdělení . . 251 // 19 Zkoumání procesů a interakcí. Zakotvená teorie... 263 // Seznam literatury... 275 // Rejstřík jmenný... 282 // Rejstřík věcný... 285
(OCoLC)670479462
cnb002110012

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC