Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:72x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
2 sv. (269 s., [4] s. obr. barev. příl., 315 s., [4] s. obr. barev. příl.) : il. ; 21 cm
Externí odkaz    1. díl - plný text PDF (Bookport) 
   2. díl - plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3184-1 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-247-3185-8 (2. díl ; brož.)
ISBN 978-80-247-6942-4 (1. díl ; online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7349-0 (2. díl ; online ; pdf)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografe, bibliografické odkazy a rejstřík
Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Žáci zde najdou nejen teoretické informace a návody k praktickým postupům, ale také cvičení rozvíjející schopnost samostudia a podporující žákovu kreativitu a kritické myšlení. Publikace je vhodnou učební pomůckou i pro pracovníky, kteří se chtějí pečovatelské činnosti věnovat a chybí jim informace o jednotlivých postupech v péči o klienta v zařízeních sociální péče nebo v domácím prostředí..
Popsáno podle tištěné verze
000187925
1. DÍL :   1 ÚVOD DO PEČOVATELSTVÍ 11 // 1.1 Charakteristika a cíle pečovatelství 11 // 1.1.1 Hlavní dle pečovatelství 11 // 1.1.2 Charakteristické rysy pečovatelství 12 // 1.1.3 Uplatnění pečovatele 12 // 1.1.4 Kompetence pečovatele 13 // 1.2 Nárys vývoje pečovatelství 14 // 1.2.1 Pečování ve středověku 14 // 1.2.2 Války a vývoj péče o raněné a nemocné 16 // 1.2.3 Vývoj ošetřovatelského a sociálního školství 17 // 1.2.4 Alice Masaryková 20 // 1.3 Samostudium 21 // Kontrolní otázky, cvičení 21 // 2 ETIKA V PRÁCI PEČOVATELE 22 // 2.1 Etika, etické normy pečovatele 22 // 2.1.1 Etika a pečovatelství 23 // 2.1.2 Etické normy v práci pečovatele 24 // 2.2 Osobnost pečovatele 26 // 2.2.1 Charakteristika zralé osobnosti 26 // 2.2.2 Předpoklady k práci pečovatele 27 // 2.3 Samostudium ’ 27 // Kontrolní otázky, cvičení 28 // 3 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A POTŘEBY NEMOCNÝCH 29 // 3.1 Charakteristika a fáze ošetřovatelského procesu 29 // 3.1.1 Charakteristika ošetřovatelského procesu 29 // 3.1.2 Fáze ošetřovatelského procesu 30 // 3.2 Ošetřovatelská a sociální dokumentace 33 // 3.3 Potřeby nemocných 33 // 3.4 Samostudium 38 // Kontrolní otázky, cvičení 38 // 4 OBVAZOVÁ TECHNIKA 40 // 4.1 Dělení obvazů podle materiálu 40 // 4.1.1 Šátkové obvazy 41 // 5 // 4.1.2 Obinadlové obvazy 42 // 4.1.3 Obvazy z pružných hmot 48 // 4.2 Samostudium 48 // Kontrolní otázky, cvičení 50 //
5 NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY A JEJICH PREVENCE 51 // 5.1 Nozokomiální nákazy 51 // 5.1.1 Dělení nozokomiálních nákaz 51 // 5.1.2 Proces šíření nozokomiálních nákaz ’ 53 // 5.2 Prevence nozokomiálních nákaz 54 // 5.2.1 Úklid 55 // 5.2.2 Mytí a praní 55 // 5.2.3 Péče o ruce pečovatele 56 // 5.2.4 Dezinfekce 59 // 5.2.5 Sterilizace 65 // 5.3 Samostudium 68 // Kontrolní otázky, cvičení 68 // 6 SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ 70 // 6.1 Sledování tělesné teploty 70 // 6.1.1 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu 71 // 6.1.2 Hodnoty tělesné teploty 72 // 6.1.3 Příznaky změněné tělesné teploty 73 // 6.1.4 Měření tělesné teploty 74 // 6.1.5 Samostudium 79 // Kontrolní otázky, cvičení 79 // 6.2 Sledování pulzu 80 // 6.2.1 Hodnoceni pulzu 80 // 6.2.2 Místa měření pulzu 82 // 6.2.3 Postup při měřeni pulzu 84 // 6.2.4 Samostudium 84 // Kontrolní otázky, cvičení 85 // 6.3 Sledování krevního tlaku 85 // 6.3.1 Faktory ovlivňující krevní tlak 85 // 6.3.2 Hodnocení krevního tlaku 86 // 6.3.3 Měření krevního tlaku 87 // 6.3.4 Místa a metody měření krevního tlaku 89 // 6.3.5 Zásady měření krevního tlaku 89 // 6.3.6 Chyby při měření krevního tlaku 91 // 6.3.7 Samostudium 91 // Kontrolní otázky, cvičení 91 // 6.4 Sledování dechu 92 // 6.4.1 Faktory ovlivňující dýchání 92 // 6.4.2 Hodnocení dechu 93 // 6.4.3 Postup při měření dechu 94 // 6.4.4 Samostudium 95 // Kontrolní otázky, cvičení 95 // 7 PÉČE O ZÁKLADNÍ POTŘEBY KLIENTŮ 96 // 7.1 Péče o lůžko klienta 96 // 7.1.1 Typy lůžek 96 // 7.1.2 Pomocná zařízení a pomůcky lůžka 98 // 7.1.3 Úprava prázdného lůžka 100 // 7.1.4 Úprava lůžka s klientem 102 // 7.1.5 Samostudium 102 // Kontrolní otázky, cvičení 103 //
7.2 Péče o osobní hygienu dospělých 103 // 7.2.1 Význam hygienické péče pro klienta 104 // 7.2.2 Zásady při zajištění hygieny 104 // 7.2.3 Posouzení hygienické péče 105 // 7.2.4 Hygienická péče u chodícího klienta 106 // 7.2.5 Hygienická péče u částečně soběstačného klienta . 107 // 7.2.6 Hygienická péče u imobilního klienta 107 // 7.2.7 Samostudium 115 // Kontrolní otázky, cvičení 116 // 7.3 Péče o osobni hygienu kojenců a batolat 117 // 7.3.1 Koupel kojence 117 // 7.3.2 Péče o zánětlivé projevy kůže kojenců 119 // 7.3.3 Samostudium 120 // Kontrolní otázky, cvičení 121 // 7.4 Polohy nemocných 121 // 7.4.1 Léčebné polohy 122 // 7.4.2 Vyšetřovací polohy 126 // 7.4.3 Vynucené polohy 127 // 7.4.4 Změny polohy, manipulace s klienty 128 // 7.4.5 Samostudium 129 // Kontrolní otázky, cvičení 130 // 7.5 Imobilizační syndrom 130 // 7.5.1 Poruchy pohybového systému 131 // 7.5.2 Poruchy krevního oběhu 131 // 7 // 7.5.3 Poruchy dýchacího systému 132 // 7.5.4 Poruchy trávicího traktu 133 // 7.5.5 Poruchy močového systému 134 // 7.5.6 Poruchy kožního systému 134 // 7.5.7 Metabolizmus a výživový systém 135 // 7.5.8 Psychosociální reakce na imobilitu 135 // 7.5.9 Samostudium 135 // Kontrolní otázky, cvičení 136 // 7.6 Prevence dekubitů 137 // 7.6.1 Definice a faktory ovlivňující vznik dekubitů 137 // 7.6.2 Predilekční místa vzniku dekubitů 140 // 7.6.3 Hodnocení rizika vzniku dekubitů 141 // 7.6.4 Klasifikace dekubitů 148 // 7.6.5 Preventivní opatření vzniku dekubitů 149 // 7.6.6 Léčení a ošetřování dekubitů 155 // 7.6.7 Samostudium 158 // Kontrolní otázky, cvičení 159 //
7.7 Péče o vyprazdňování 160 // 7.7.1 Vyprazdňování stolice 161 // 7.7.2 Vyprazdňování moči 175 // 7.7.3 Péče o stomie 184 // 7.7.4 Samostudium 193 // Kontrolní otázky, cvičení 194 // 7.8 Péče o dýchání 195 // 7.8.1 Faktory ovlivňující dýchání 196 // 7.8.2 Poruchy dýchání 196 // 7.8.3 Příznaky u poruch dýchání 196 // 7.8.4 Hodnocení dýchání a příznaků onemocnění 199 // 7.8.5 Stanovení ošetřovatelských problémů klienta 199 // 7.8.6 Ošetřovatelská péče 200 // 7.8.7 Použití inhalátoru 202 // 7.8.8 Aplikace kyslíku 204 // 7.8.9 Samostudium 206 // Kontrolní otázky, cvičení 206 // 7.9 Péče o výživu 207 // 7.9.1 Charakteristika výživy 208 // 7.9.2 Faktory ovlivňující výživu 211 // 7.9.3 Poruchy výživy 213 // 7.9.4 Příznaky poruch výživy 213 // 7.9.5 Zhodnocení výživy klienta 215 // 7.9.6 Ošetřovatelská péče 217 // 7.9.7 Dietní systém 218 // 7.9.8 Způsoby podávání stravy 221 // 7.9.9 Výživa dětí 222 // 7.9.10 Samostudium 225 // Kontrolní otázky, cvičení 226 // 7.10 Péče o spánek a odpočinek 227 // 7.10.1 Charakteristika spánku a odpočinku 227 // 7.10.2 Fáze spánku 228 // 7.10.3 Faktory ovlivňující spánek a odpočinek 229 // 7.10.4 Poruchy spánku 231 // 7.10.5 Ošetřovatelská péče 231 // 7.10.6 Samostudium 233 // Kontrolní otázky, cvičení 234 // 7.11 Péče o klienta s bolestí 235 // 7.11.1 Význam bolesti 235 // 7.11.2 Faktory ovlivňující bolest 236 // 7.11.3 Fyziologie bolesti 236 // 7.11.4 Typy bolesti 237 // 7.11.5 Projevy bolesti 237 // 7.11.6 Posuzování bolesti 238 // 7.11.7 Ošetřovatelská péče 240 // 7.11.8 Samostudium 241 // Kontrolní otázky, cvičení 242 //
7.12 Péče o pohyb 242 // 7.12.1 Význam pohybu 243 // 7.12.2 Faktory ovlivňující pohyb 243 // 7.12.3 Poruchy pohybového aparátu 245 // 7.12.4 Ošetřovatelská péče 246 // 7.12..5 Rehabilitační ošetřovatelství 248 // 7.12.6 Samostudium 251 // Kontrolní otázky, cvičení 251 // Literatura 253 // Slovník odborných výrazů 258 // Rejstřík 266
2. DÍL :   1 APLIKACE TEPLA A CHLADU 13 // 1.1 Aplikace tepla 13 // 1.1.1 Působení tepla 13 // 1.1.2 Kontraindikace aplikace tepla 13 // 1.1.3 Vlastní aplikace tepla 15 // 1.2 Aplikace chladu 18 // 1.2.1 Vlastní aplikace chladu 19 // 1.3 Obklady a zábaly 20 // 1.3.1 Obklady 20 // 1.3.2 Zábaly 23 // 1.4 Samostudium 24 // Kontrolní otázky, cvičení 24 // 2 EDUKAČNÍ ČINNOSTÍ PEČOVATELE 25 // 2.1 Cíle edukace klienta 26 // 2.2 Podmínky efektivní edukace 26 // 2.3 Obecné zásady efektivní edukace 27 // 2.4 Specifické zásady efektivní edukace 28 // 2.5 Faktory, které ovlivňují schopnost učit se 29 // 2.6 Metody edukace 30 // 2.6.1 Metody slovní 31 // 2.6.2 Metody názorné a demonstrační 31 // 2.6.3 Praktické metody 32 // 2.7 Samostudium 32 // Kontrolní otázky, cvičení 33 // 3 DUŠEVNÍ HYGIENA PEČOVATELE 35 // 3.1 Zátěž pečovatele 35 // 3.2 Stres v práci pečovatele 36 // 3.2.1 Stresory 37 // 3.2.2 Fáze stresových reakcí 38 // 3.3 Syndrom vyhoření = syndrom burn out 39 // 3.3.1 Charakteristika syndromu vyhoření 39 // 3.3.2 Projevy vyhoření 40 // 3.4 Zvládání stresu 42 // 3.4.1 Zvládaní profesního stresu 43 // 3.4.2 Aktivní přístup k životu 44 // 3.4.3 Relaxace 45 // 3.4.4 Autogenní trénink 48 // 3.5 Samostudium 48 // Kontrolní otázky, cvičení 48 // 4 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE 50 // 4.1 Význam ošetřovatelské dokumentace 50 // 4.2 Složky ošetřovatelské dokumentace 51 // 4.2.1 Ošetřovatelský záznam 51 // 4.2.2 Plán ošetřovatelské péče 57 // 4.2.3 Výstupní ošetřovatelský záznam 57 // 4.3 Zásady správné dokumentace 57 // 4.3.1 Chyby v dokumentaci 64 // 4.4 Zdroje informací o klientovi 64 // 4.5 Samostudium 65 // Kontrolní otázky, cvičení 65 //
5 VEDENÍ A POMOC V DOMÁCNOSTI 66 // 5.1 Zanedbaná domácnost 66 // 5.2 Vlastní úklid 67 // 5.2.1 Údržba kuchyně 67 // 5.2.2 Údržba sociálního zařízení a WC 69 // 5.2.3 Údržba podlahových ploch 71 // 5.2.4 Úklid nábytku a zařízení bytu 71 // 5.2.5 Uložení dezinfekčních a mycích prostředků // v domácnosti 72 // 5.3 Nákupy 73 // 5.3.1 Povinnosti pečovatele při nakupování 73 // 5.3.2 Povinnosti pečovatele při manipulaci // s potravinami 73 // 5.4 Samostudium 74 // Kontrolní otázky, cvičení 74 // 6 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V DOMÁCNOSTI KLIENTA 76 // 6.1 Úvod do první pomoci 76 // 6.1.1 Vyšetření postiženého 76 // 6.1.2 Zajištění další pomoci 77 // 6.2 Zajištění dýchacích cest 78 // 6.2.1 Kontrola dýchání 78 // 6.2.2 Dýchání z plic do plic 80 // 6.3 Zástava krevního oběhu 80 // 6.4 Péče o klienta v bezvědomí a poruchy vědomí 82 // 6.5 Krvácení 85 // 6.5.1 Dělení krvácení 85 // 6.5.2 Způsoby stavění krvácení 86 // 6.6 Náhlé stavy u diabetes mellitus 88 // 6.6.1 Hypoglykemické kóma 88 // 6.6.2 Hyperglykemické kóma 89 // 6.7 Samostudium 89 // Kontrolní otázky, cvičení 89 // 7 KOMUNITNÍ PÉČE 91 // 7.1 Komunita a komunitní péče 91 // 7.1.1 Faktory ovlivňující rozšíření komunitní péče 92 // 7.2 Komunitní služby 93 // 7.2.1 Vybrané sociální služby v rámci komunitní péče .. 93 // 7.2.2 Alternativní formy péče 95 // 7.3 Samostudium 96 // Kontrolní otázky, cvičení 96 //
8 PSYCHOSOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTA 98 // 8.1 Cíle aktivizace 99 // 8.2 Faktory ovlivňující možnosti aktivizace 99 // 8.3 Požadavky, které klademe na aktivity 100 // 8.4 Druhy činností 101 // 8.4.1 Aktivizace mentálních schopností 101 // 8.4.2 Činnosti podporující fyzické schopnosti 105 // 8.4.3 Činnosti podporující senzorické schopnosti 111 // 8.5 Samostudium 113 // Kontrolní otázky, cvičení 113 // 9 PÉČE O KLIENTA S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 116 // 9.1 Charakteristika mentálního postižení 116 // 9.2 Dělení mentální retardace 117 // 9.2.1 Lehká mentální retardace: IQ 50-69 117 // 9.2.2 Středně těžká mentální retardace: IQ 35-49 117 // 9.2.3 Těžká mentální retardace: IQ 20-34 118 // 9.2.4 Hluboká mentální retardace: IQ je nižší než 20 118 // 9.2.5 Downův syndrom 120 // 9.3 Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací .. 121 // 9.4 Organizace pomáhající osobám // s mentálním postižením 121 // 9.5 Ošetřovatelská péče 123 // 9.5.1 Péče o dítě 123 // 9.5.2 Péče o dospělého klienta 127 // 9.6 Samostudium 128 // Kontrolní otázky, cvičení 128 // 10 PÉČE O KLIENTA SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 130 // 10.1 Charakteristika zrakového postižení 130 // 10.2 Organizace pomáhající osobám // se zrakovým postižením 131 // 10.3 Odborná práce s osobami se zrakovým postižením 133 // 10.3.1 Kompenzační pomůcky pro klienty // s postižením zraku 134 // 10.3.2 Nácvik prostorové orientace // a samostatného pohybu (POSP) 135 // 10.4 Pomoc pečovatele 138 // 10.4.1 Faktory ovlivňující spolupráci // pečovatele a klienta 138 // 10.4.2 Vlastní péče 138 // 10.5 Zásady kontaktu pečovatele s nevidomým klientem 139 // 10.6 Desatero rad pro kontakt // s klientem, kterého vede pes 140 // 10.7 Samostudium 141 // Kontrolní otázky, cvičení 141 //
11 PÉČE O KLIENTA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 143 // 11.1 Příčiny tělesného omezení 144 // 11.2 Ošetřování klienta s roztroušenou sklerózou (RS) 145 // 11.2.1 Charakteristika onemocnění 145 // 11.2.2 Cvičení a fyzioterapie 147 // 11.2.3 Ošetřovatelská péče 148 // 11.2.4 Organizace pomáhající osobám s RS 151 // 11.2.5 Samostudium 152 // Kontrolní otázky, cvičení 152 // 11.3 Péče o klienta s Parkinsonovou chorobou 154 // 11.3.1 Charakteristika nemoci 154 // 11.3.2 Ošetřovatelská péče 156 // 11.3.3 Organizace pomáhající osobám // s Parkinsonovou chorobou 168 // 11.3.4 Samostudium 168 // Kontrolní otázky, cvičení 168 // 11.4 Péče o klienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) 169 // 11.4.1 Charakteristika nemoci 170 // 11.4.2 Fyzioterapie nemocných 173 // 11.4.3 Ošetřovatelská péče 181 // 11.4.4 Organizace pomáhající osobám s CMP 186 // 11.4.5 Samostudium 187 // Kontrolní otázky, cvičení 187 // 11.5 Péče o klienta s míšním poraněním 187 // 11.5.1 Charakteristika poranění 188 // 11.5.2 Psychologická problematika osob // s míšním poraněním 189 // 11.5.3 Ošetřovatelská péče 190 // 11.5.4 Organizace pomáhající osobám po úraze míchy .. 194 // 11.5.5 Samostudium 194 // Kontrolní otázky, cvičení 194 // 11.6 Kompenzační pomůcky 195 // 11.6.1 Význam kompenzačních pomůcek 196 // 11.6.2 Výběr vhodných pomůcek 196 // 11.6.3 Dělení pomůcek 197 // 11.6.4 Používání pomůcek 198 // 11.7 Úpravy bytu klienta 204 // 11.7.1 Překonávání schodů 204 // 11.7.2 Úprava ložnice a lůžka 204 // 11.7.3 Obývací pokoj 205 // 11.7.4 Podlahové krytiny 205 // 11.7.5 Dveře 206 // 11.7.6 Kuchyně 206 // 11.7.7 Koupelna a WC 207 // 11.7.8 Samostudium 207 // Kontrolní otázky, cvičení 207 //
12 PÉČE O KLIENTA S DUŠEVNÍ PORUCHOU 211 // 12.1 Etiologie duševních poruch 211 // 12.2 Symptomy duševních poruch 212 // 12.2.1 Poruchy vnímání 212 // 12.2.2 Poruchy emocí 213 // 12.2.3 Poruchy pozornosti 213 // 12.2.4 Poruchy myslení 214 // 12.2.5 Poruchy paměti 214 // 12.2.6 Poruchy intelektu 214 // 12.2.7 Poruchy vůle 215 // 12.2.8 Poruchy pudů 215 // 12.2.9 Poruchy osobnosti 215 // 12.3 Péče o klienta se schizofrenií 216 // 12.3.1 Charakteristika psychóz a schizofrenie 216 // 12.3.2 Príznaky poruchy 216 // 12.3.3 Léčení schizofrenie 217 // 12.3.4 Ošetřovatelská péče 219 // 12.4 Komunitní péče o duševně nemocné 223 // 12.4.1 Fokus 224 // 12.4.2 BONA, o.p.s 225 // 12.5 Samostudium 225 // Kontrolní otázky, cvičení 226 // 13 PÉČE O KLIENTA S DIABETES MELLITUS 228 // 13.1 Charakteristika onemocnění 228 // 13.2 Rozdíl mezi DM 1. typu a DM 2. typu 230 // 13.3 Léčba diabetů 230 // 13.4 Komplikace diabetů 233 // 13.5 Ošetřovatelská péče o diabetika s chronickými komplikacemi 235 // 13.5.1 Psychologická problematika diabetů 235 // 13.5.2 Ošetřovatelská péče 236 // 13.6 Samostudium 245 // Kontrolní otázky, cvičení 245 // 14 PÉČE O KLIENTA S PORUCHAMI PAMĚTI 247 // 14.1 Základní terminologie 247 // 14.2 Specifické faktory stáří 249 // 14.3 Vybrané problémy stáří 250 // 14.3.1 Pohyb a cvičení 250 // 14.3.2 Pády u seniorů 251 // 14.3.3 Inkontinence moči a stolice, zácpa 254 // 14.3.4 Výživa seniorů 257 // 14.4 Péče o klienta s Alzheimerovou chorobou (ACH) 258 // 14.4.1 Charakteristika onemocněni 258 // 14.4.2 Ošetřovatelská péče 260 // 14.4.3 Zásady přístupu ke klientům s demencí 267 // 14.5 Samostudium 268 // Kontrolní otázky, cvičení 268 //
15 PÉČE O KLIENTA S ONKOLOGICKÝMI NEMOCEMI 270 // 15.1 Charakteristika nádorů 270 // 15.2 Rizikové faktory podílející se na vzniku nádorů 272 // 15.3 Příznaky nádorových onemocnění 272 // 15.4 Léčení nádorových nemocí a nežádoucí účinky léčby 273 // 15.4.1 Léčba nádorů podle účelu a cíle 273 // 15.4.2 Způsoby léčby 274 // 15.5 Psychologická problematika // nádorových onemocnění 276 // 15.5.1 Reakce pacienta na sdělení diagnózy 277 // 15.5.2 Zásady kontaktu s klientem 278 // 15.6 Ošetřovatelská péče 279 // 15.6.1 Péče o bolest a tělesný komfort 280 // 15.6.2 Péče o nežádoucí účinky při ozařování hlavy a krku, příjem stravy a tekutin 281 // 15.6.3 Péče o nežádoucí účinky při ozařování dutiny břišní 287 // 15.6.4 Péče o hygienu, zvláštní péče o ozařovanou kůži 288 // 15.6.5 Prevence infekčních onemocnění 290 // 15.6.6 Péče o odpočinek, spánek, trávení volného času 291 // 15.7 Samostudium 292 // Kontrolní otázky, cvičení 292 // 16 PÉČE O KLIENTA V TERMINÁLNÍM STADIU NEMOCI 296 // 16.1 Paliativní péče 296 // 16.1.1 Předpoklady pro poskytování domácí // paliativní péče 297 // 16.1.2 Nejčastější příznaky konečného stadia nemoci 297 // 16.2 Ošetřovatelská péče 298 // 16.2.1 Péče o biologické potřeby 298 // 16.2.2 Péče o vyšší potřeby 300 // 16.3 Fáze umírání a smrti 301 // 16.4 Péče o mrtvé tělo 302 // 16.5 Samostudium 304 // Kontrolní otázky, cvičení 304 // Rejstřík 306 // Literatura 308
(OCoLC)681496469
cnb002123770

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC