Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:52x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
232 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2457-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6954-7 (online ; pdf)
Sociologie
Obsahuje bibliografii na s. 221-232
000187930
Úvod: Proměny sociologické teorie...9 // Část I. // Léta hledání a úsilí o dosažení shody (1945-1968) ... 19 // Alfred Schütz: Fenomenologická sociologie...21 // Životní svět a intersubjektivita...24 // Sociální vztahy...26 // Claude Lévi-Strauss: Strukturalismus ...29 // Horké a studené společnosti...30 // Tři roviny směny ...33 // Od modelu ke struktuře ...35 // Talcott Parsons: Strukturální funkcionalismus...39 // Jednání ... 40 // Systém, struktura, funkce...42 // AGIL ...44 // Spor o Parsonsův teoretický odkaz...46 // Robert K. Merton: Teorie středního dosahu...48 // Mertonova varianta funkcionalismu...49 // Anomie a deviace...51 // Mezi empirií a teorií...54 // Charles Wright Mills: Kritická sociologie...56 // Millsova trilogie... 57 // Millsův sociologický odkaz ...59 // George Caspar Homans: Behavioristická sociologie ...61 // Základy behavioristické sociologie...62 // Lewis Coser: Teorie sociálního konfliktu ...69 // Sociální konflikty a jejich typy ...70 // Konsenzus a konflikt...72 // Norbert Elias: Civilizační teorie...74 // Civilizační proces...75 // Sociální procesy a figurace...79 // Peter L Berger - Thomas Luckmann: Sociální konstruktivismus ... 83 // Sociologie vědění...84 // Institucionalizace, legitimizace, internalizace ...86 // Harold Garfinkel: Etnometodologie ...90 // Imanentní racionalita struktur životního světa ...91 // Etnometodologický výzkum ...92 // Erving Goffman: Dramaturgický přístup ...95 // Management dojmů... 96 // Interakční řád ...100 // Analýza rámce...101 // Jedinec a instituce...103 // Daniel Bell: Koncepce postindustriální společnosti ...105 // Konceptualizace sociální změny...105 // Tři oblasti strukturace...109 // Kapitalismus a jeho vnitřní rozpory ...110 // Proměny kulturní sféry ...111 //
Část II. // Léta rozkladu a obnovy (1968-2000)... 115 // Alvin W. Gouldner: Radikální sociologie ...118 // Kritika mýtu nehodnotící sociologie...118 // Reflexivní sociologie ...120 // Ralf Dahrendorf: Teorie moderního sociálního konfliktu ...122 // Třídní konflikt ...125 // Vývoj konfliktů a jejich regulace...126 // Životní šance...130 // Michel Foucault: Poststrukturalismus...132 // Rozum a ne-rozum ...133 // Od archeologie ke genealogii ...135 // Disciplinární společnost ...137 // Dispozitiv sexuality...139 // Jürgen Habermas: Teorie komunikativního jednání...143 // Kritická teorie ...144 // Teorie komunikativního jednání...147 // Dvoustupňový model společnosti...149 // Niklas Luhmann: Systémová teorie ...154 // Koncepce sociálních systémů...155 // Základní pojmy systémové teorie...157 // Evoluce a systémová diferenciace...160 // Média a kódy...161 // James S. Coleman: Metodologický individualismus ...164 // Východiska Colemanovy teorie jednání ...165 // Vztahy mezi mikro- a makroúrovní...166 // Modernizace, korporace, sociální kapitál...168 // Pierre Bourdieu: Štrukturalistický konstruktivismus ...172 // Habitus ...173 // Sociální pole ...174 // Formy kapitálu...175 // Třídy a jejich vkus...178 // Funkce vzdělávacího systému...180 // Randall Collins: Mikrosociologie...183 // Mikro a makro...184 // Fyzický svět a sociální struktura...187 // Řád a konflikt ...189 // Mechanismy sociální změny...190 // Anthony Giddens: Teorie strukturace...193 // Giddensův pokus o rekonstrukci sociální teorie ...194 // Kritika funkcionalismu ...195 // Aktéři a jednání...197 // Teorie strukturace...198 // Teorie modernity...200 // Ulrich Beck: Koncepce druhé moderny ...204 // Soudobá rizika...205 // Klasická industriálni společnost a společnost riziková ...206 //
Politika, technika, ekonomika ..209 // Jeffrey C. Alexander: Multidimenzionální teoretická syntéza...213 // Teoretická logika v sociologii ...213 // Systémy jednání ...215 // Teorie modernizace...217 // Citovaná literatura...221
(OCoLC)670479453
cnb002109313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC