Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Vyd .1.
Praha : Ekopress, 2010
286 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-65-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 283-286
000188091
1 Množiny, logika, zobrazení, reálné funkce jedné reálné proměnné, inverzní funkce -- 1.1 Množiny a logika -- 1.2 Základní číselné množiny -- 1.3 Zobrazení -- 1.4 Reálné funkce jedné reálné proměnné, elementární funkce, -- inverzní funkce -- 2 Limita posloupnosti a funkce, spojitost funkce -- 2.1 Limita posloupnosti -- 2.2 Limita funkce -- 2.3 Spojitost funkce -- 3 Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné -- 3.1 Derivace funkce v bodě -- 3.2 Vztah mezi derivací a spojitostí funkce v bodě -- 3.3 Derivace funkce v intervalu -- 3.4 Přehled základních vzorců pro výpočet derivací -- 3.5 Derivace algebraických operací -- 3.6 Derivace složené funkce -- 3.7 Derivace vyšších řádů -- 3.8 Diferenciál funkce -- 3.9 Výpočet limit, 1’Hospitalovo pravidlo -- 3.10 Význam první derivace pro průběh funkce -- 3.11 Lokální extrémy -- 3.12 Absolutní extrémy ---
3.13 Význam druhé derivace pro průběh funkce, funkce konkávní a konvexní, -- inflexní body funkcí -- 3.14 Průběh funkce -- 3.15 Taylorův polynom -- 4 Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných proměnných -- 4.1 Úvodní poznámky -- 4.2 Množiny v R2 -- 4.3 Definiční obory reálných funkcí dvou reálných proměnných -- 4.4 Limita posloupnosti v R2 -- 4.5 Limita funkce -- 4.6 Spojitost funkce -- 4.7 Parciální derivace prvního a druhého řádu -- 4.8 Hladké funkce -- 4.9 Lokální extrémy funkcí dvou proměnných -- 4.10 Vázané extrémy funkcí dvou proměnných -- 5 Integrály -- 5.1 Primitivní funkce, neurčitý integrál -- 5.2 Integrály jednoduchých typů racionálních funkcí, kde v čitateli je polynom nejvýše prvního stupně a ve jmenovateli je polynom druhého stupně -- 5.3 Určitý integrál -- 5.4 Nevlastní integrály -- 5.5 Geometrická interpretace určitého integrálu -- 6 Nekonečné řady ---
6.1 Nekonečné řady reálných čísel, základní pojmy -- 6.2 Geometrické řady -- 6.3 Rady s nezápornými členy -- 6.4 Rady s kladnými členy -- 6.5 Alternující řady -- 6.6 Absolutně konvergentní řady -- 6.7 Mocninné řady -- 7 Diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními koeficienty -- 7.1 Diferenciální rovnice prvního řádu, separace proměnných -- 7.2 Homogenní lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty -- 7.3 Homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty -- 7.4 Lineární diferenciální rovnice prvního řádu se speciální pravou stranou -- 7.5 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu se speciální pravou stranou -- Seznam literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC