Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:72x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
632 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1620-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7543-2 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 592-612 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000188183
ČÁSTI -- DIAGNOSTIKA DUŠEVNÍCH PORUCH -- 1. DIAGNOSTICKÝ PROCES -- 1.1 Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii -- 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) -- 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch -- 1.4 Rozpoznání duševně nemocného -- 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika -- 1.6 Diagnostika dynamický proces -- 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice -- 1.8 Objektivní faktory v diagnostice -- 1.9 Získávání a zpracování informací -- 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování -- 1.9.2 Anamnestické údaje -- 1.9.3 Nynější onemocnění -- 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření -- 1.9.5 Tělesné vyšetření -- 1.9.6 Popis chování -- 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) -- 1.9.8 Diagnostický závěr -- 2. SYMPTOMY DUŠEVNÍCH PORUCH -- 2.1 Symptom -- 2.2 Vnímání a jeho poruchy -- 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání -- 2.2.2 Poruchy vnímání -- 2.3 Emotivita a její poruchy ---
2.3.1 Charakteristické rysy emocí -- 2.3.2 Rozdělení emocí -- 2.3.3 Somatické projevy emocí -- 2.3.4 Poruchy emotivity -- 2.3.5 Poruchy afektů -- 2.3.6 Poruchy nálad -- 2.3.7 Poruchy vyšších citů 59 -- 2.3.8 Fobie 59 -- 2.4 Paměť a její poruchy 62 -- 2.4.1 Vlastnosti paměti 63 -- 2.4.2 Poruchy paměti 64 -- 2.5 Intelekt a jeho poruchy 69 -- 2.5.1 Strukturální elementy 69 -- 2.5.2 Vyšetřování intelektu 70 -- 2.5.3 Poruchy intelektu 71 -- 2.6 Myšlení a jeho poruchy 72 -- 2.6.1 Poruchy myšlení 74 -- 2.7 Vědomí a jeho poruchy 85 -- 2.7.1 Změny vědomí 86 -- 2.7.2 Poruchy vědomí 90 -- 2.8 Pozornost a její poruchy 96 -- 2.8.1 Poruchy pozornosti 97 -- 2.9 Orientace a její poruchy 99 -- 2.9.1 Poruchy orientace 100 -- 2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 102 -- 2.10.1 Poruchy instinktů 103 -- 2.10.2 Poruchy pudů 104 -- 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 108 -- 2.11.1 Poruchy volního jednání 109 -- 2.11.2 Poruchy vůle 109 ---
2.11.3 Poruchy jednání 110 -- 2.12 Osobnost a její poruchy 115 -- 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 117 -- 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 119 -- 2.12.3 Poruchy osobnosti 121 -- 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 128 -- 2.14 Neklid 131 -- 2.15 Agrese 135 -- 2.16 Autoagrese a sebevražedná aktivita 137 -- 3 SYNDROMY DUŠEVNÍCH PORUCH 144 -- 3.1 Syndrom 144 -- 3.2 Abstinenční syndrom 145 -- 3.3 Akinetický syndrom 146 -- 3.4 Amentní syndrom 147 -- 3.5 Anxiózní syndrom 148 -- 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 149 -- 3.7 Autistický syndrom 150 -- 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 151 -- 3.9 Depersonalizační syndrom 152 -- 3.10 Depresivní syndrom 154 -- 3.11 Fobický syndrom 156 -- 3.12 Halucinatorní syndrom 157 -- 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 160 -- 3.14 Hyperkinetický syndrom 161 -- 3.15 Hypochondrický syndrom 162 -- 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 163 -- 3.17 Katatonní syndrom 165 ---
3.18 Manický syndrom 167 -- 3.19 Neurastenický syndrom 168 -- 3.20 Obnubilatorní syndrom 170 -- 3.21 Obsedantní syndrom 171 -- 3.22 Oneiroidní syndrom 172 -- 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 173 -- 3.24 Paranoidní syndrom 175 -- 3.25 Paranoidně halucinatorní syndrom 176 -- 4 DUŠEVNÍ PORUCHY 178 -- 4.1 F 00-09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických 179 -- 4.1.1 F 00 Demence u Alzheimerovy choroby 180 -- 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 182 -- 4.1.3 F 02 Demence u chorob klasifikovaných jinde 186 -- 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 190 -- 4.1.5 Psychické poruchy při expanzivních procesech nitrolebních 191 -- 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 193 -- 4.1.7 Psychické poruchy při lues 195 -- 4.1.8 F 04 Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný -- alkoholem a jinými drogami 198 -- 4.1.9 F 05 Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 198 ---
4.1.10 F 06 Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 199 -- 4.1.11 F 06.0 Organická halucinóza 202 -- 4.1.12 F 06.1 Organická katatonní porucha 203 -- 4.1.13 F 06.2 Organický syndrom s bludy (schizoformní) 203 -- 4.1.14 F 06.3 Organické afektivní poruchy 204 -- 4.1.15 F 06.4-06.6 Organická úzkostná porucha, organická disociační porucha, organická emoční labilita astenická porucha 204 -- 4.1.16 F 06.7 Mírná kognitivní porucha 204 -- 4.1.17 F 07 Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku 204 -- 4.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních -- látek 205 -- 4.2.1 F 10 Poruchy vyvolané požíváním alkoholu 206 -- 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu 214 -- 4.3 F 20-29 Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy 218 -- 4.3.1 F 20 Schizofrenie 218 ---
4.3.2 F 21-Schizotypní porucha 228 -- 4.3.3 F 22 Trvalé duševní poruchy s bludy 229 -- 4.3.4 F 23 Akutní a přechodné psychotické poruchy 230 -- 4.3.5 F 24 Indukovaná porucha s bludy 231 -- 4.3.6 F 25 Schizoafektivní poruchy 231 -- 4.4 F 30-39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 232 -- 4.4.1 F 30 Manická epizoda 232 -- 4.4.2 F 31 Bipolární afektivní porucha 236 -- 4.4.3 F 33 Rekurentní depresivní porucha 237 -- 4.4.4 F 34 Trvalé poruchy nálady 238 -- 4.4.5 Výpovědi nemocných o depresi 239 -- 4.5 F 40 9 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy 242 -- 4.5.1 F 40 Fobické úzkostné poruchy 242 -- 4.5.2 F 43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 247 -- 4.5.3 F 44 Disociační (konverzní) poruchy 250 -- 4.5.4 F 45 Somatoformní poruchy 254 -- 4.5.5 F 48 Jiné neurotické poruchy 258 -- 4.6 F 50 Poruchy příjmu potravy 259 -- 4.6.1 F 50.0 Mentální anorexie 259 -- 4.6.2 F 50.2 Mentální bulimie 261 ---
4.7 F 51 Neorganické poruchy spánku 261 -- 4.7.1 F 51.0 Neorganická nespavost 262 -- 4.7.2 F 51.1 Neorganická hypersomnie 262 -- 4.7.3 F 51.2 Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 263 -- 4.7.4 F 51.3 Somnambulismus (náměsíčnost) 263 -- 4.7.5 F 51.4 Noční děsy (pavor nocturnus) 264 -- 4.7.6 F 51.5 Noční můry (úzkostné sny) 265 -- 4.8 F 52 Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo -- nemocí 265 -- 4.9 F 53 Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím -- (neklasifikované jinde) 269 -- 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty a při menses 269 -- 4.10 F 55 Abúzus látek nevyvolávajících závislost 270 -- 4.11 F 60-69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých 271 -- 4.11.1 Definice, terminologie 272 -- 4.11.2 Klasifikace 272 -- 4.11.3 Epidemiologie 274 -- 4.11.4 Etiologie a patogeneze 275 -- 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 276 -- 4.11.6 Klinický obraz 277 ---
4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch -- osobnosti 279 -- 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 294 -- 4.12 F 63 Návykové a impulzivní poruchy 306 -- 4.12.1 F 63.0-Patologické hráčství (gambling) 306 -- 4.12.2 F 63.1-Patologické zakládání požárů (pyromanie) 307 -- 4.12.3 F 63.2-Patologické kradení (kleptomanie) 307 -- 4.12.4 F63.3-Trichotillomanie 307 -- 4.13 F 64 Poruchy pohlavní identity 308 -- 4.13.1 F 64.0 Transsexualismus 309 -- 4.13.2 F 64.1 Transvestitismus 309 -- 4.13.3 F 64.2 Porucha pohlavní identity v dětství 309 -- 4.14 F 65 Poruchy sexuální preference 310 -- 4.14.1 F 65.0 Fetišismus 310 -- 4.14.2 F 65.2 Exhibicionismus 311 -- 4.14.3 F65.4-Pedofilie 311 -- 4.14.4 F 65.5 Sadomasochismus 312 -- 4.15 F 70-79 Mentální retardace 313 -- 4.15.1 Mentální retardace na podkladě chromozomálních odchylek 315 -- 4.15.2 Mentální retardace na podkladě metabolických poruch 316 ---
4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 317 -- 4.15.4 Sociální faktory v etiologii mentální retardace 317 -- 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) 317 -- ČÁST II -- TERAPIE DUŠEVNÍCH PORUCH -- 5. PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP 323 -- 5.1 Úvod a definice 323 -- 5.2 Rozhovor 326 -- 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 326 -- 5.2.2 Některé specifické problémy 329 -- 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 330 -- 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 331 -- 5.3 Psychologický přístup k sobě jako zdravotníkovi 333 -- 5.3.1 Burn-out syndrom 333 -- 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 335 -- 6. PSYCHOTERAPIE 337 -- 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 338 -- 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 339 -- 6.3 Kvalita života a duševní porucha 341 -- 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 342 -- 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 342 -- 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 345 ---
6.4.3 Rogersovská psychoterapie 347 -- 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 347 -- 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 348 -- 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 349 -- 6.4.7 Racionální psychoterapie 350 -- 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 350 -- 6.4.9 Nácviková psychoterapie 351 -- 6.4.10 Logoterapie a existenciální analýza 352 -- 6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 354 -- 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 355 -- 6.4.13 Rodinná psychoterapie (RT) 358 -- 6.4.14 Integrativní psychoterapie 360 -- 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 362 -- 6.4.16 Některé další psychoterapeutické metody 363 -- 6.5 Krizová intervence 366 -- 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 366 -- 6.5.2 Suicidální krize 371 -- 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 374 -- 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 376 -- 7 PSYCHOFARMAKOTERAPIE 385 -- 7.1 Úvod 385 -- 7.2 Psychostimulancia 388 ---
7.3 Hypnotika 390 -- 7.3.1 Klasická hypnosedativa 392 -- 7.3.2 Benzodiazepiny 394 -- 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 396 -- 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu melatonin 398 -- 7.3.5 Agonisté melatoninových receptorů
cnb002128190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC