Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:78x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
632 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1620-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7543-2 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 592-612 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000188183
ÚVOD 13 // Z HISTORIE ČESKÉ A SVĚTOVÉ PSYCHIATRIE 15 // ČÁST I // DIAGNOSTIKA DUŠEVNÍCH PORUCH // 1. DIAGNOSTICKÝ PROCES 21 // 1.1 Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii 21 // 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) 22 // 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch 24 // 1.4 Rozpoznání duševně nemocného 26 // 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika 28 // 1.6 Diagnostika - dynamický proces 30 // 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice 31 // 1.8 Objektivní faktory v diagnostice 33 // 1.9 Získávání a zpracování informací 34 // 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování 34 // 1.9.2 Anamnestické údaje 36 // 1.9.3 Nynější onemocnění 37 // 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření 38 // 1.9.5 Tělesné vyšetření 39 // 1.9.6 Popis chování 39 // 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) 40 // 1 .9.8 Diagnostický závěr 40 // 2. SYMPTOMY DUŠEVNÍCH PORUCH 42 // 2.1 Symptom 42 // 2.2 Vnimání a jeho poruchy 42 // 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání 43 // 2.2.2 Poruchy vnímání 44 // 2.3 Emotività a její poruchy 52 // 2.3.1 Charakteristické rysy emocí 52 // 2.3.2 Rozdělení emocí 53 // 2.3.3 Somatické projevy emocí 54 // 2.3.4 Poruchy emotivity 54 // 2.3.5 Poruchy afektů 54 // 2.3.6 Poruchy nálad 56 // 2.3.7 Poruchy vyšších citů 59 // 2.3.8 Fobie 59 // 2.4 Paměť a její poruchy 62 // 2.4.1 Vlastnosti paměti 63 // 2.4.2 Poruchy paměti 64 // 2.5 Intelekt a jeho poruchy 69 // 2.5.1 Strukturální elementy 69 // 2.5.2 Vyšetřování intelektu 70 // 2.5.3 Poruchy intelektu 71 // 2.6 Myšlení a jeho poruchy 72 // 2.6.1 Poruchy myšlení 74 // 2.7 Vědomí a jeho poruchy 85 // 2.7.1 Změny vědomí 86 // 2.7.2 Poruchy vědomí 90 // 2.8 Pozornost a její poruchy 96 // 2.8.1 Poruchy pozornosti 97 // 2.9 Orientace a její poruchy 99 // 2.9.1 Poruchy orientace 100 //
2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 102 // 2.10.1 Poruchy instinktů 103 // 2.10.2 Poruchy pudů 104 // 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 108 // 2.11.1 Poruchy volního jednání 109 // 2.11.2 Poruchy vůle 109 // 2.11.3 Poruchy jednání 110 // 2.12 Osobnost a její poruchy 115 // 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 117 // 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 119 // 2.12.3 Poruchy osobnosti 121 // 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 128 // 2.14 Neklid 131 // 2.15 Agrese 135 // 2.16 Autoagrese a sebevražedná aktivita 137 // 3. SYNDROMY DUŠEVNÍCH PORUCH 144 // 3.1 Syndrom 144 // 3.2 Abstinenční syndrom 145 // 3.3 Akinetický syndrom 146 // 3.4 Amentni syndrom 147 // 3.5 Anxiózní syndrom 148 // 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 149 // 3.7 Autistický syndrom 150 // 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 151 // 3.9 Depersonalizační syndrom 152 // 3.10 Depresivní syndrom 154 // 3.11 Fobický syndrom 156 // 3.12 Halucinatorní syndrom 157 // 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 160 // 3.14 Hyperkinetický syndrom 161 // 3.15 Hypochondrický syndrom 162 // 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 163 // 3.17 Katatonní syndrom 165 // 3.18 Manický syndrom 167 // 3.19 Neurastenický syndrom 168 // 3.20 Obnubilatomi syndrom 170 // 3.21 Obsedantní syndrom 171 // 3.22 Oneiroidní syndrom 172 // 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 173 // 3.24 Paranoidní syndrom 175 // 3.25 Paranoidně halucinatomí syndrom 176 // 4. DUŠEVNÍ PORUCHY 178 // 4.1 F 00-09 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických 179 // 4.1.1 F 00 - Demence u Alzheimerovy choroby 180 // 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 182 // 4.1.3 F 02 - Demence u chorob klasifikovaných jinde 186 // 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 190 //
4.1.5 Psychické poruchy při expanzivních procesech nitrolebních 191 // 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 193 // 4.1.7 Psychické poruchy při lues 195 // 4.1.8 F 04 - Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami 198 // 4.1.9 F 05 - Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 198 // 4.1.10 F 06 - Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 199 // 4.1.11 F 06.0 Organická halucinóza 202 // 4.1.12 F 06.1 - Organická katatonní porucha 203 // 4.1.13 F 06.2 - Organický syndrom s bludy (schizoformní) 203 // 4.1.14 F 06.3 - Organické afektivní poruchy 204 // 4.1.15 F 06.4-06.6 - Organická úzkostná porucha, organická disociační // porucha, organická emočni labilita — astenická porucha 204 // 4.1.16 F 06.7 - Mírná kognitivní porucha 204 // 4.1.17 F 07 - Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané // onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku 204 // 4.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních // látek 205 // 4.2.1 F10- Poruchy vyvolané požíváním alkoholu 206 // 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu 214 // 4.3 F 20-29 - Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy 218 // 4.3.1 F 20 - Schizofrenie 218 // 4.3.2 F 21 - Schizotypní porucha 228 // 4.3.3 F 22 Trvalé duševní poruchy s bludy 229 // 4.3.4 F 23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy 230 // 4.3.5 F 24 - Indukovaná porucha s bludy 231 // 4.3.6 F 25 - Schizoafektivní poruchy 231 // 4.4 F 30-39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 232 // 4.4.1 F 30 - Manická epizoda 232 // 4.4.2 F 31 - Bipolámí afektivní porucha 236 // 4.4.3 F 33 - Rekurentní depresivní porucha 237 // 4.4.4 F 34 - Trvalé poruchy nálady 238 // 4.4.5 Výpovedi nemocných o depresi 239 //
4.5 F 40-49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy 242 // 4.5.1 F 40 - Fobické úzkostné poruchy 242 // 4.5.2 F 43 — Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 247 // 4.5.3 F 44 - Disociační (konverzní) poruchy 250 // 4.5.4 F 45 — Somatoformní poruchy 254 // 4.5.5 F 48 - Jiné neurotické poruchy 258 // 4.6 F 50 - Poruchy příjmu potravy 259 // 4.6.1 F 50.0 - Mentální anorexie 259 // 4.6.2 F 50.2 - Mentální bulimie 261 // 4.7 F 51 Neorganické poruchy spánku 261 // 4.7.1 F 51.0 - Neorganická nespavost 262 // 4.7.2 F 51.1-Neorganická hypersomnie 262 // 4.7.3 F 51.2 - Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 263 // 4.7.4 F 51.3 - Somnambulismus (náměsíčnost) 263 // 4.7.5 F 51.4 - Noční děsy (pavor nocturnus) 264 // 4.7.6 F 51.5 - Noční můry (úzkostné sny) 265 // 4.8 F 52 - Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí 265 // 4.9 F 53 - Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím (neklasifikované jinde) 269 // 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty a při menses 269 // 4.10 F 55 - Abúzus látek nevyvolávajících závislost 270 // 4.11 F 60-69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých 271 // 4.11.1 Definice, terminologie 272 // 4.11.2 Klasifikace 272 // 4.11.3 Epidemiologie 274 // 4.11.4 Etiologie a patogeneze 275 // 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 276 // 4.11.6 Klinický obraz 277 // 4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti 279 // 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 294 // 4.12 F 63 - Návykové a impulzivní poruchy 306 // 4.12.1 F 63.0 - Patologické hráčství (gambling) 306 // 4.12.2 F 63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie) 307 // 4.12.3 F 63.2 - Patologické kradení (kleptomanie) 307 // 4.12.4 F 63.3 - Trichotillomanie 307 // 4.13 F 64 - Poruchy pohlavní identity 308 //
4.13.1 F 64.0 - Transsexualismus 309 // 4.13.2 F 64.1 - Transvestitismus 309 // 4.13.3 F 64.2 - Porucha pohlavní identity v dětství 309 // 4.14 F 65 - Poruchy sexuální preference 310 // 4.14.1 F 65.0 - Fetišismus 310 // 4.14.2 F 65.2 - Exhibicionismus 311 // 4.14.3 F 65.4-Pedofilie 311 // 4.14.4 F 65.5 — Sadomasochismus 312 // 4.15 F 70-79 - Mentální retardace 313 // 4.15.1 Mentální retardace na podklade chromozomálních odchylek 315 // 4.15.2 Mentální retardace na podklade metabolických poruch 316 // 4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 317 // 4.15.4 Sociálni faktory v etiologii mentální retardace 317 // 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) 317 // ČÁST II // TERAPIE DUŠEVNÍCH PORUCH // 5. PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP 323 // 5.1 Úvod a definice 323 // 5.2 Rozhovor 326 // 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 326 // 5.2.2 Některé specifické problémy 329 // 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 330 // 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 331 // 5.3 Psychologický přístup k sobě jako zdravotníkovi 333 // 5.3.1 Burn-out sydrom 333 // 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 335 // 6. PSYCHOTERAPIE 337 // 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 338 // 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 339 // 6.3 Kvalita života a duševní porucha 341 // 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 342 // 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 342 // 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 345 // 6.4.3 Rogersovská psychoterapie 347 // 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 347 // 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 348 // 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 349 // 6.4.7 Racionální psychoterapie 350 // 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 350 // 6.4.9 Nácviková psychoterapie 351 // 6.4.10 Logoterapie a existenciálni analýza 352 //
6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 354 // 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 355 // 6.4.13 Rodinná psychoterapie (RT) 358 // 6.4.14 Integrativní psychoterapie 360 // 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 362 // 6.4.16 Některé další psychoterapeutické metody 363 // 6.5 Krizová intervence 366 // 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 366 // 6.5.2 Suicidální krize 371 // 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 374 // 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 376 // 7. PSYCHOFARMAKOTERAPIE 385 // 7.1 Úvod 385 // 7.2 Psychostimulancia 388 // 7.3 Hypnotika 390 // 7.3.1 Klasická hypnosedativa 392 // 7.3.2 Benzodiazepiny 394 // 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 396 // 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu - melatonin 398 // 7.3.5 Agonisté melatoninových receptoru 400 // 7.3.6 Další léčiva využívaná v léčbě poruch spánku 400 // 7.4 Antidepresiva 401 // 7.4.1 Antidepresiva I. generace 407 // 7.4.2 Antidepresiva II. generace 409 // 7.4.3 Antidepresiva III. generace-SSRI, ASRI, SARI, NARI, DARI 410 // 7.4.4 Antidepresiva IV. generace: SNRI, NaSSA, DNRI 415 // 7.4.5 Inhibitory zpětného vychytávání - RUI, Hypericum perforatum 421 // 7.4.6 SRE - stimulanty zpětného vychytávání serotoninu 421 // 7.4.7 MASSA - agonisté melatoninových receptorů a antagonisté // serotoninových receptorů 421 // 7.4.8 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) 422 // 7.4.9 Závěr 423 // 7.5 Anxiolytika 423 // 7.5.1 Propandiolová anxiolytika 425 // 7.5.2 Benzodiazepinová anxiolytika 425 // 7.5.3 Nebenzodiazepinová anxiolytika 430 // 7.6 Thymoprofylaktika 433 // 7.6.1 Lithium 434 // 7.6.2 Antiepileptika II. generace - valproáty a karbamazepin 436 // 7.6.3 Novější thymoprofylaktika - antiepileptika III. generace, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, topiramat 437 //
7.7 Antipsychotika 440 // 7.7.1 Kontraindikace podání antipsychotik 442 // 7.7.2 Akutní podání 442 // 7.7.3 Antipsychotika první generace (AP I. generace) 443 // 7.7.4 Antipsychotika II. generace 449 // 7.7.5 Depotní antipsychotika - prevence relapsu 462 // 7.7.6 Interakce antipsychotik 463 // 7.8 Neuroprotektiva a kognitiva 464 // 7.8.1 Kognitiva 466 // 7.8.2 Další látky využívané k léčbě demence 474 // 7.9 Léčiva používaná v léčbě závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku 479 // 7.9.1 Detoxikace a detoxifíkace 480 // 7.9.2 Substituční terapie 484 // 7.9.3 „Anti-cravingová léčba“ 487 // 7.9.4 Senzibilizační léčba 488 // 7.9.5 Terapie závislosti na tabáku 490 // 7.10 Léčba erektilní dysfunkce 493 // 7.10.1 Stanovení diagnózy 494 // 7.10.2 Perorální léčba s centrálním účinkem, tzv. sexuální tonika, centrální alfa-2 adrenergní antagonisté 495 // 7.10.3 Perorální léčba s periferním účinkem 496 // 7.10.4 Další možnosti léčby 499 // 7.11 Fytoterapie v psychiatrii 502 // 7.11.1 Hypnotika a sedativa 502 // 7.11.2 Antidepresiva 506 // 7.11.3 Nootropika a prokognitiva 507 // 7.11.4 Ženšen 507 // 7.11.5 Bachovy květy nejsou byliny, ale homeopatika 507 // 7.12 Interakce psychofarmak, výhodné a nevýhodné kombinace psychofarmak 508 // 7.12.1 Farmaceutické interakce 511 // 7.12.2 Farmakokinetické interakce 511 // 7.12.3 Interakce na úrovni farmakodynamické 518 // 7.12.4 Některé vhodné a nevhodné kombinace antidepresiv // a antipsychotik 521 // 7.12.5 Závěr 523 // 7.13 Intoxikace psychofarmaky 523 // 7.14 Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích 526 // 7.15 Volba psychofarmaka u definovaných skupin pacientů 529 // 7.15.1 Volba psychofarmaka v dětském věku 529 // 7.15.2 Volba psychofarmaka ve stáři 532 // 7.15.3 Volba psychofarmaka v graviditě a laktaci 534 //
7.15.4 Volba psychofarmaka při současné hyperplazii prostaty 542 // 7.15.5 Volba psychofarmaka při současné kardiopatii 543 // 7.15.6 Volba psychofarmaka při současné nefro-a hepatopatii 545 // 7.15.7 Volba psychofarmaka při současné nadváze 546 // 7.15.8 Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci 548 // 7.15.9 Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci 551 // 7.15.10 Volba psychofarmaka při současné zvýšené záchvatové pohotovosti 555 // 8. FYZICKÉ OMEZENÍ A OMEZOVACÍ PROSTŘEDKY 559 // 8.1 Omezovači prostředky v psychiatrii 559 // 8.2 Přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení bez souhlasu nemocného 562 // 8.3 Aplikace psychofarmak bez souhlasu pacienta a umělá výživa sondou 564 // 9. BIOLOGICKÉ TERAPIE 566 // 9.1 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) 567 // 9.1.1 Metodika postupu při EKT 568 // 9.1.2 Frekvence EKT 572 // 9.1.3 Nežádoucí účinky po EKT 572 // 9.1.4 EKT u speciálních populací 573 // 9.1.5 Souběžná farmakoterapie 573 // 9.1.6 EEG 574 // 9.1.7 Mechanismus účinku 574 // 9.1.8 Závěr 575 // 9.2 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 575 // 9.2.1 Mechanismus stimulace 576 // 9.2.2 Mechanismus účinku 576 // 9.3 Vagová stimulace (VNS) 577 // 9.4 Fototerapie 578 // 9.5 Experimentální metody 580 // 9.5.1 Magnetická konvulzivní terapie (magnetic seizure therapy, MST) . . 580 // 9.5.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 580 // 10. PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE A SOCIOTERAPIE 582 // 10.1 Cíle 582 // 10.2 Historie 583 // 10.3 Rehabilitace pracovní 584 // 10.4 Rehabilitace léčebná 585 // 10.5 Rehabilitace sociálně-psychologická a pedagogická 586 // 10.6 Rehabilitace sociálně-psychologická 587 // 10.7 Lázeňská léčba v psychiatrii 589 // 11. TERAPEUTICKÉ POSTUPY V LÉČBĚ DUŠEVNÍCH PORUCH 591 // LITERATURA 592 // REJSTŘÍK 613
cnb002128190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC