Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008
685 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89335-07-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
000188255
1. MEDZINÁRODNÉ SÚVISLOSTI FEBRUÁROVÝCH UDALOSTÍ // Pavol Petruf: Vývoj zahraničnopolitického postavenia ľudovodemokratického Československa v rokoch 1945 - 1948 ...11 // Slavomír Michálek: Osemnásty Brumaire Klementa Gottwalda (Postoj amerického kongresu k februáru 1948) ...50 // Norbert Wójtowicz: Nástup komunistickej diktatúry v Československu z pohľadu Poľska ...63 // Peter Mulík: Slovenské špecifiká nastolenia komunizmu s analógiou v stredoeurópskom priestore a na Balkáne ...84 // 2. OD JESENNEJ KRÍZY 1947 PO FEBRUÁR 1948 // Róbert Letz: Politický režim na Slovensku 1944 - 1948 (Charakteristika režimu, jeho základné trendy vývoja k februáru 1948) ... 109 // Marek Syrný: Jesenná politická kríza na Slovensku v roku 1947 ...127 // Jan Pešek: Priebeh februárových udalostí na Slovensku ...178 // Ladislav Vojáček: Únorová krize a její ústavnéprávní aspekty ...202 // Jozef Beňa: Slovenské národné orgány a február 1948 ...240 // Natália Rolková: Politické zápasy v pléne SNR (máj 1946-február 1948) ...269 // Michal Pehr: Slovensko a české politické strany v čase Tretí republiky ...311 // František Vnuk: Politika KSS (KSČ) v zápase o nastolenie monopolu moci 1945 - 1948 ...326 // Štefan Šutaj: Nekomunistické politické strany v jesennej politickej kríze 1947 ...349 // Anna Magdolenová: Proces s katolíckym krídlom Demokratickej strany v máji 1948 ...373 // Václav Vondrášek: Luďácká karta v období podzimní krize na Slovensku v roku 1947 ...384 //
Stanislav Sikora: Národné výbory a vývoj na Slovensku 1947 - 1948 ...422 // Michal Barnovský: Akčné výbory - nástroj nastolenia mocenského monopolu a pofebruárovej očisty 1948 ...438 // Matej Medvecký / Radoslav Ragač: Bezpečnostný aparát na Slovensku a nástup komunistov k moci ...458 // 3. FEBRUÁR 1948 A SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ // Miroslav Londák: Február 1948, zmena ekonomického systému a Slovensko ...485 // Marián Tkáč: Február 1948 a transformácia bankovníctva ...502 // Martin Lacko: Najhorlivejší pomocníci komunistov (Sväz slovenských partizánov a udalosti na Slovensku v rokoch 1945- 1948) ...519 // Viera Hlavová: Február 1948 a roľnícky stav ...557 // Peter Zelenák: Február 1948 a živnostenský stav ...571 // Elena Londáková: Február 1948 v slovenskej kultúre ...596 // Jozef Haľko: Katolícka cirkev v prelomovom roku 1948 ...613 // Norbert Kmeť: Nekatolícke cirkvi a február 1948 ...625 // Alex Maskalík: Politické represie dôstojníkov armády bývalej Slovenskej republiky po februári 1948 ...644 // Jan Staigl: Ľudové milície na Slovensku - ich vznik a vývoj do roku 1953 ...664

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC