Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2010
459 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8095-059-0 (brož.)
Anglické, německé a ruské resumé
000188260
Úvod 7 // Zoznam skratiek, archívov a použitých publikovaných prameňov 13 // A. Slovanský a stredoeurópsky kontext národného vývinu Slovákov a uhorských Slovanov za rastúceho nacionálneho útlaku v 19. storočí 17 // I. kapitola: Slovenské národné hnutie v prvej polovici 19. storočia v stredoeurópskom a slovanskom kontexte 19 // 1. Vplyv Slovákov na obrodenie Juhoslovanov v kontexte slovanskej renesancie 19 // 2. Za revolúcie 1848-1849. Projekty autonómie 38 // 3. Slovensko-juhoslovanské vzťahy za neoabsolutizmu 52 // II. kapitola: Vrcholenie mocensko-politickej krízy 1860-1867 v stredoeurópskom kontexte 61 // 1. Národný vývin uhorských Slovanov (Chorvátov, Srbov a Slovákov) v podmienkach provizória a medzinárodnej krízy 61 // 2. Zintenzívnenie chorvátsko-slovenských-juhoslovanských vzťahov v období štátoprávnych vystúpení 70 // HL kapitola: Koncepcia 67: Kompromisy vládnucich na úkor utláčaných v kontexte strednej a juhovýchodnej Európy 1867-1878-1885 115 // 1. Hnutie odporu voči vyrovnaniu 115 // 2. Slováci a južní Slovania. Veľká východná kríza 1868 - 1878 a jej ruské aspekty 145 // 3. Pacifikácia národných hnutí po balkánskej kríze 1879 - 1885. Strossmayer a Slováci 187 // B. Na ceste k národnému oslobodeniu a sociálnej emancipácii v európskom kontexte 205 // IV. kapitola: Od oživenia k aktivizácii a aktivite 1886 - 1901 v kontexte // habsburskej monarchie a jej vnútorných a vonkajších súvislostí.
// Rumuni v medzinárodnom kontexte slovenskej otázky 207 // 1. Národnoemancipačný zápas na počiatku krízy dualizmu 207 // 2. Európa - Slovania - Chorváti a aliančné hnutie Rumunov, // Slovákov a Srbov 224 // 3. Nástup pokrokárskej mládeže naprednjakov a hlasistov. // Oživovanie česko-slovenskej vzájomnosti. S. Radič a Slováci 245 // 4. Národný vývin v Chorvátsku. Slováci a vzájomné kultúrno-politické vzťahy na prelome storočí 262 // V. kapitola: Genéza a vyvrcholenie nového aktivizmu v rokoch // 1901 -1908 275 // 1. Genéza nového aktivizmu 1901 - 1904. Medzinárodné dimenzie slovenského hnutia v USA 275 // 2. Kulminácia národnodemokratických a sociálnych hnutí vo veľkej uhorskej kríze 1905 - 1908. Internacionalizácia národnostného útlaku a odporu Nemaďarov v Uhorsku. Odraz novej aktivity v medzinárodnej politike a diplomacii, korelácie v zahraničnej politike Srbska 299 // 3. Vrcholenie národnostnej aktivity. Vstup chorvátsko-srbskej koalície na uhorskú politickú scénu, postoj Srbska a pokusy o koordináciu so Snemovou stranou Rumunov, Slovákov a Srbov (1907 - 1908) 325 // VI. kapitola: V predvečer prvej svetovej vojny 1908 - 1914. // Stredoeurópske a balkánske súvislosti slovenskej otázky. // Zvýrazňovanie česko-slovenských súvislostí 337 // 1. Slovenská otázka v medzinárodnom kontexte. Úloha Srbska v dobe anekčnej a uhorskej krízy a aktivity národnostnej koalície 337 // 2. Medzinárodné súvislosti,
aliancia národností pred začínajúcim rozkladom monarchie 1910 - 1914. Juhoslovanská otázka a Slováci 358 // VII. kapitola: Za prvej svetovej vojny 1914 - 1918.Americkí Slováci 381 // 1. Medzinárodné koncepcie riešenia slovenskej otázky 381 // 2. Národné hnutia v štatariálnych pomeroch Uhorska a zahraničný odboj 398 // VIII. kapitola: Medzinárodný kontext slovenského národného hnutia 1820 - 1918. Resumé // 413 // IX. kapitola: Dodatok - Emancipačné’ snahy po roku 1918 421 // 1. Na úvod 421 // 2. Belehradské prímerie 422 // 3. Mierové zmluvy. Medzinárodnoprávne uznanie hraníc Slovenska na mierovej konferencii v Paríži 431 // 4. Po Trianone. Zahraničnopolitické koncepcie troch smerov slovenskej politiky 433 // 5. Emancipačné snahy v medzivojnovom období. Slovensko v medzinárodnej politike 438 // X. kapitola: Summary 449 // Abstract: deutsch 455 // Abstract: rusky 457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC