Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
2 sv. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-3345-3 (učebnice ; brož.) ISBN !978-80-251-3007-0 (chyb.)
ISBN 978-80-251-3345-3 (cvičebnice ; brož.)
Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu učebnice ; toto ISBN náleží publikaci: BÍBR, Ivan: Ubuntu 10.10 CZ
učebnice. 2010. ix, 393 s. + 1 MP3. -- cvičebnice. 2010. vi, 199 s.
000188475
OBSAH // POSTAVY PŘÍBĚHU 3 // LEKCE 1 - SEZNAMOVÁNÍ A NÁRODNOSTI 6 // Minidialogy 7 // SLOVNÍ ZÁSOBA: POZDRAVY A PŘEDSTAVOVÁNÍ 9 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 9 // DIALOGY 12 // GRAMATIKA 16 // • SLOVESA 16 // • A. Přítomný čas 16 // • CVIČENÍ I 17 // • B. Budoucí čas 20 // • CVIČENÍM 21 // ČTENÍ - K. Čapek: Anglické listy 24 // POSLECH - Jací jsou Češi 26 // ZOPAKUJTE Sl NOMINATIV PLURÁLU (viz cvičebnice lekce 1) 28 // VÝSLOVNOST - a/á, e/é, i/ý, y/ý, u/ů/ú, e/ě 30 // REÁLIE-České lidové zvyky 32 // LEKCE 2 - RODINA 36 // Minidialogy 37 // SLOVNÍZÁSOBA: RODINA A SVATBA 39 // • ROZUMÍTE? 39 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 39 // DIALOGY 43 // GRAMATIKA 47 // • SLOVESA 47 // • C. Minulý čas 47 // • CVIČENÍ I 48 // • D. Kondicionál 50 // • CVIČENÍM 53 // OBSAH // ČTENÍ 58 // • Mateřská dovolená 58 // POSLECH - Moje rodina 62 // ZOPAKUJTE Sl AKUZATIV (viz cvičebnice lekce 2) 64 // VÝSLOVNOST - au, eu, ie, ou 66 // REÁLIE - Rodinný tandem 67 // LEKCE 3 - SPORT 70 // Minidialogy 71 // SLOVNÍ ZÁSOBA: SPORT 73 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 73 // DIALOGY 78 // GRAMATIKA 84 // • 1. IMPERATIV 84 // • CVIČENÍ 1 85 // • CVIČENÍ II 88 // • CVIČENÍ III 92 // • II. PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ 93 // • CVIČENÍ VI 94 // ČTENÍ 97 // • OLYMPIONICI 97 // POSLECH - Tři dialogy o sportu 101 // ZOPAKUJTE Sl GENITIV (viz cvičebnice lekce 3) 103 // VÝSLOVNOST - d/ď, n/ň, t/ť 104 // REÁLIE - O. Pavel 105
// LEKCE 4-CESTOVÁNÍ 108 // Minidialogy 109 // SLOVNÍ ZÁSOBA: CESTOVÁNÍ 111 // • ROZUMÍTE? 111 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 111 // IV — // dialogy ’ // GRAMATIKA ”9 // • I. ČÍSLOVKY 119 // • CVIČENÍ I 121 // • II. DATUM a LETOPOČET 122 // • CVIČENÍM 123 // • m. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM-MINULÝ ČAS 123 // • CVIČENÍMI I25 // ČTENÍ-Nabídka zájezdů 128 // POSLECH - V cestovní kanceláři 132 // ZOPAKUJTE Sl LOKÁL (viz cvičebnice lekce 4) 134 // VÝSLOVNOST-t/ť 136 // REÁLIE - J. Hanzelka, M. Zikmund 138 // LEKCE 5 - MÓDA 140 // Minidialogy 141 // SLOVNÍ ZÁSOBA: MÓDA 143 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 143 // DIALOGY 145 // GRAMATIKA ISO // • I. PLURALIA TANTUM 150 // • CVIČENÍ I 150 // • II. ČÍSLOVKY M 153 // • CVIČENÍM 154 // ČTENÍ - Od silonek ? džínům 156 // POSLECH - V obchodě 160 // ZOPAKUJTE Sl DATIV A VOKATIV (viz cvičebnice lekce 5) 162 // VÝSLOVNOST - r/ř 163 // REÁLIE - Baťa, OP Prostějov // 165 // OBSAH // LEKCE 6 - POSTAVY PŘÍBĚHU 168 // LEKCE 6 - KONKURZ A ZAMĚSTNÁNÍ 172 // Minidialogy 173 // SLOVNÍ ZÁSOBA: KONKURZ 175 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 175 // DIALOGY 178 // GRAMATIKA 184 // • I. DEKLINACE-TURISTA 184 // • CVIČENÍ I 185 // • II. DEKLINACE-SOUDCE 187 // • CVIČENÍ II 188 // • III. ČÍSLOVKY 190 // • CVIČENÍ III 191 // ČTENÍ - Motivační dopis a ŽIVOTOPIS (CV) 193 // • ŽIVOTOPIS (CURRICULUM VITAE) 194 // • ŽIVOTOPIS 196 // POSLECH - Pracovní pohovor 198
// ZOPAKUJTE SI INSTRUMENTAL A PŘECHYLOVÁNÍ // (viz cvičebnice lekce 6) 201 // VÝSLOVNOST - h/ch 204 // REÁLIE-Cizinci pracující v ČR 205 // LEKCE 7 - ZDRAVÍ A NEMOCI 208 // Minidialogy 4 209 // SLOVNÍ ZÁSOBA: ZDRAVÍ, NEMOCI, U LÉKAŘE 212 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 212 // DIALOGY 217 // GRAMATIKA 223 // • I. ADVERBIA 223 // • CVIČENÍ I 223 // OBSAH // • II. ADJEKTIVA 228 // • CVIČENÍ II 228 // • Hl. DEKLINACE RUCE, NOHY, OČI, UŠI 232 // • CVIČENÍMI 232 // ČTENÍ - Pivní lárně 235 // POSLECH - U lékaře 238 // VÝSLOVNOST-r/l 240 // REÁLIE-O. Wichterle 241 // LEKCE 8 - CHARAKTERISTIKA 244 // Minidialogy 245 // SLOVNÍ ZÁSOBA: VZHLED, CHARAKTER 247 // • A. VZHLED 247 // • B. CHARAKTER 249 // DIALOGY 251 // GRAMATIKA 257 // • I. KOMPARACE ADJEKTIV (stupňování přídavných jmen) 257 // • CVIČENÍ I 259 // • II. POSESIVNÍ ADJEKTIVA (singulár) 261 // • CVIČENÍ II 262 // • III. ZÁJMENO KTERÝ, KTERÁ, KTERÉ 264 // • CVIČENÍMI 265 // ČTENÍ 267 // • Seznamka 267 // POSLECH - Drbny 270 // VÝSLOVNOST-e/é/ě 272 // REÁLIE - Bohumil Hrabal 273 // — VII // OBSAH // LEKCE 9-VE MESTE 276 // Minidialogy 277 // SLOVNÍ ZÁSOBA: ORIENTACE VE MĚSTĚ 279 // • ROZUMÍTE? 279 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 279 // DIALOGY 283 // GRAMATIKA 290 // • I. STUPŇOVÁNÍ ADVERBII’ 290 // • CVIČENÍ I 291 // • II. SUBSTANTIVA TYPU MUZEUM, CENTRUM 293 // • CVIČENÍ II 293 // • III. POSESIVNÍ ADJEKTIVA (plurál) 295
• CVIČENÍ III 296 // ČTENÍ - Procházka po Praze 298 // POSLECH - Půjdeme se projít?! 302 // VÝSLOVNOST-l/r 305 // REÁLIE - Olomouc 306 // LEKCE 10-MEDIA 308 // Minidialogy 309 // SLOVNÍ ZÁSOBA: MÉDIA 311 // • ROZUMÍTE? 311 // • KONVERZAČNÍ OBRATY 312 // DIALOGY // GRAMATIKA 323 // • I. REFLEXIVNÍ PASIVUM 323 // • CVIČENÍ I 324 // • II. SLOŽENÉ PASIVUM 327 // • CVIČENÍ II 329 // • III. SPOJKY A SPOJOVACÍ VÝRAZY 332 // • CVIČENÍ III 333 // Vlil — // OBSAH // ČTENÍ-Krátké zprávy POSLECH // • Rozhovor s mediální osobností // VÝSLOVNOST - Asimilace REÁLIE - Ondřej Neff // KLÍČ A POSLECHOVÉ TEXTY // lekce 1 // LEKCE 2 LEKCE 3 LEKCE 4 LEKCE 5 LEKCE 6 LEKCE 7 LEKCE 8 LEKCE 9 LEKCE 10 // 336 // 340 // 340 // 342 // 343 // 346 // 346 // 351 // 355 // 360 // 364 // 370 // 375 // 380 // 385 // 389
cnb002130422

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC