Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
142 s. : barev. il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-200-1362-8 (brož.)
Průhledy ; sv. 2
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000188486
Předmluva 9 // 1. Oxid uhličitý neboli CO2 - co je to? 12 // 1.1 Uhlík 12 // 1.2 Kyslík 13 // 1.3 Oxid uhličitý 14 // 1.4 Oxid uhelnatý 15 // 1.5 Oxid uhličitý jako součást koloběhu uhlíku na Zemi 15 // 2. Kolik CO2 je v atmosféře? 18 // 2.1 Atmosféra Země 18 // Způsoby vyjadřovaní koncentrace CO2 ve vzduchu 18 // 2.2 Změny atmosférické koncentrace CO2 v dávných dějinách Země 19 // 2.3 Koncentrace CO2 v minulých tisíciletích 21 // 2.4 Současná koncentrace CO2 v atmosféře 24 // 3. Odkud se CO2 bere a kam se ztrácí? 27 // 3.1 Vztah mezi uhlíkem a oxidem uhličitým 27 // Kolik biomasy rostlin v dávných geologických dobách // bylo třeba na vytvoření jednotlivých druhů fosilních paliv // spalovaných v současnosti? 28 // 3.2 Koloběh uhlíku na pevninách 30 // 3.3 Podíl oceánů na koloběhu uhlíku 32 // 3.4 Množství uhlíku v jednotlivých slož.kách globálního cyklu 33 // 3.5 Kvantitativní hodnoty toků v globálním cyklu uhlíku 34 // Veškeré emise CO: až do roku 2000 37 // 3.6 Spotřeba fosilních paliv a produkce oxidu uhličitého 39 // Energie: základní jednotky a přepočty 42 // 3.7 Změny v užívání krajiny 44 // Srovnaní energie různých zdrojů 46 // 3.8 Možné důsledky kvantitativních změn // v koloběhu uhlíku na Zemi 47 // 4. Země jako skleník? 48 // Stefanův-Boltzmannův zákon a Wienův zákon posuvu 48 // 4.1 Proč právě skleník? 49 // 4.2 Je Země také skleník? 50 // Skleníkový efekt chrání Zemi před zamrznutím 51 // 4.3 Přehled skleníkových plynu 52 // 4.4 Vodní pára 53 // 4.5 Oxid uhličitý 53 // 4.6 Metan 53 // 4.7 Oxidy dusíku 55 // 4.8 Ozon 56 // 4.9 Freony a další plyny 57 // 5. Jak se projevuje odlišné složení // atmosféry na sousedních planetách? 58 // 6. Jak se vyjadřuje míra účasti CO2 a dalších látek na skleníkovém efektu? 59 //
7. Opravdu se bude naše klima měnit? 63 // 7.1 Faktory ovlivňující klima a počasí 63 // 7.2 Význam matematického modelování klimatu 67 // 7.3 Účinky aerosolů 67 // 7.4 Vliv biosféry na uvolňování a pohlcování oxidu uhličitého 69 // Změny množství tepla v ledovcích, oceánech a atmosféře 69 // 7.5 Možné změny klimatu v 21. století 70 // 8. Jak snižovat produkci oxidu uhličitého? 74 // 8.1 Hlavní možnosti snížení produkce oxidu uhličitého 74 // 8.2 Zvýšení účinnosti využívání fosilních paliv 76 // 8.3 Výroba energie technologiemi neprodukujícími CO, 78 // 8.3.1 Sluneční energie 78 // 8.3.2 Jaderná energie 80 // 8.3.3 Vodní elektrárny 81 // 8.3.4 Vodík jako zdroj energie 81 // 8.3.5 Využití bioplynu 82 // 8.3.6 Další zdroje obnovitelné energie 82 // 8.4 Obnovitelné zdroje energie v České republice 84 // Příklady a perspektivy alternativních zdrojů energie v České republice 86 // 8.5 Odstraňování CO2 z atmosféry a jeho dlouhodobé ukládání 88 // 8.5.1 Odstraňování CO2 ze zplodin vytvářených při spalování fosilních paliv 88 // 8.5.2 Zvýšená absorpce CO2 v biomase rostlin a v půdě 89 // 8.5.3 Zvýšená akumulace uhlíku z CO2 v biomase moří 90 // 8.5.4 Pumpování CO, do velkých hloubek oceánů 91 // 8.6 Obecné aspekty snižování atmosférické koncentrace CO, 91 // 9. Studuje se uplatnění globálních změn klimatu také v České republice? 94 // 9.1 Národní klimatický program 94 // 9.2 Zvýšené ukládání uhlíku v lesních porostech 98 // 10. Co namítají někteří vědci proti úsilí o snižování emisí CO2? 100 // 11. Jak se mění růst rostlin při změně koncentrace CO2? 104 // Vliv CO2 na rostliny 106 // 12. Působí změny koncentrace CO2 na člověka? 109 // 12.1 Vliv zvyšování koncentrace CO2 na zdraví člověka 111 //
12.2 Výskyt chorob 112 // 12.3 Nebezpečné mořské řasy 115 // 12.4 Přehled očekávaných rizik 116 // 13. Jak náš každodenní život ovlivňuje skladbu skleníkových plynů? 121 // 13.1 Skladba našeho jídelníčku a emise CO2 121 // 13.2 Každodenní východiska 125 // 14. Kterou literaturu autor použil // a co ještě doporučuje čtenáři? 132 // Seznam citované literatury 134 // Rejstřík 141
(OCoLC)85546174
cnb001649600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC