Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2009
112 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86878-93-5 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000188545
Společný přehled a shrnující sdělení -- Posouzení hospodářské a sociální situace Shrnující sdělení -- Národní akční plán sociálního začleňování -- Pokrok ve vztahu k Národnímu akčnímu plánu sociálního začleňování -- na léta 2006-2008 a problémy vyjmenované ve Společné zprávě o sociální -- ochraně a sociálním začleňování z roku 2007 -- Klíčové problémy a prioritní cíle -- Prioritní cíl 1 -- Prioritní cíl 2 -- Prioritní cíl 3 -- Institucionální zajištění politiky sociálního začleňování -- Příprava Národního akčního plánu sociálního začleňování 2008-2010 a koordinace politik sociálního začleňování -- Přenesení akčního plánu sociálního začleňování na nižší regionální či lokální úroveň -- Mobilizace a zapojení aktérů a šíření povědomí o problematice sociálního začleňování ---
Mainstreaming sociálního začleňování Mechanismy sledování a hodnocení Národní strategie pro důchody -- Přiměřenost výše důchodů Základní důchodové pojištění (I. pilíř) Soukromé důchodové systémy (III. pilíř) Finanční udržitelnost důchodového systému Vývoj důchodové reformy v letech do roku 2008 Schválené změny v základním důchodovém pojištění Další pokračování důchodové reformy -- Vztah důchodového pojištění k měnícím se podmínkám, k trhu práce a různým modelům zaměstnání (výdělečné činnosti) -- Vliv měnících se vnějších podmínek na základní důchodové pojištění Mobilita a pokrytí osob důchodovým pojištěním Rovnost mezi muži a ženami Modernizace nositele pojištění -- Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče -- Klíčové problémy a prioritní cíle týkající se zdravotní a dlouhodobé péče Zdravotní péče ---
Pokrok ve vztahu k národním strategickým zprávám 2006 2008 a problémy vyjmenované ve Společné zprávě z roku 2007 -- Prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli J (dostupnost) -- Prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli K (kvalita) -- Prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli L (finanční udržitelnost) -- Dlouhodobá péče -- Pokrok ve vztahu k národním strategickým zprávám 2006 2008 a problémy vyjmenované ve Společné zprávě z roku 2007 -- Prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli J (dostupnost) -- Prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli K (kvalita) -- Prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli L (finanční udržitelnost) -- Přílohy -- Příloha č. 2.1 Příklady dobré praxe k Národnímu akčnímu plánu sociálního začleňování Příloha č. 2.2 Statistická příloha -- Příloha č. 3.1 Charakteristika základního důchodového pojištění) ---
Příloha č. 3.2 Nejvýznamnější opatření navržená v rámci I. etapy důchodové reformy -- Příloha č. 4.1 Statistická data zdravotních a sociálních služeb -- Příloha č. 4.2 Příklady dobré praxe

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC