Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.8) Půjčeno:75x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
150 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-628-4 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií - Centrum pro podporu projektů
Obsahuje bibliografické odkazy
000190844
i. část obecné vymezení -- 1. Sociální kurátor a metodik prevence v kontextu sociální práce -- 2. Vymezení činnosti sociálního kurátora -- 2.1 Vymezení v platné legislativě -- 2.2 Postavení sociálního kurátora v organizační struktuře jednotlivých úřadů -- 2.3 Kvalifikační předpoklady pro výkon profese sociálního kurátora -- 2.4 Vymezení kompetencí -- 2.5 Spolupráce s dalšími subjekty -- 3. Vymezení činnosti metodika sociální prevence -- 3.1 Vymezení v platné legislativě -- 3.2 Zařazení v organizační struktuře úřadů -- 3.3 Kvalifikační předpoklady -- 3.4 Vymezení kompetencí -- 3.5 Vymezení metod realizace jednotlivých činností -- II. Část historie, zásady a metody prače -- 4. Historie práce sociálního kurátora a metodiků sociální prevence -- 5. Etické zásady, dilemata a rizika v práci sociálního kurátora -- 6. Využití teorií a metod sociální práce v činnosti sociálního kurátora -- III. Část práce s cílovými skupinami -- 7. Práce s cílovými skupinami -- 7.1 Osoby propuštěné z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a osoby, proti nimž je vedeno trestní stíhání -- 7.2 Osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy -- 7.3 Osoby propuštěné z léčebných zařízení -- 7.4 Osoby bez přístřeší -- 7.5 Osoby, jejichž zájmy a práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby -- IV. Část profesní doprovodné činnosti
-- 8. Profesní sdružování -- slovník odborných pojmů -- použité zdroje -- přílohy -- Příloha č.1 Terapie jako nástroj pomoci sociálního kurátora -- Příloha č. 2 Typologie ETHOS v českém prostředí -- Příloha č. 3 Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené -- sociálním vyloučením -- Příloha č. 4 Vzorová náplň práce sociálního kurátora -- Příloha č. 5 Příklad textu pro služební průkaz sociálního kurátora -- Příloha č. 6 Statistický výkaz V 26-01 -- Příloha č. 7 Ochrana osobních údajů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC