Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
248 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2946-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7306-3 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 233-238 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000190869
1. KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 2. JAK A Z ČEHO JSOU SMYSLY POSTAVENY A JAK FUNGUJÍ -- Miroslav Orel, Ondřej Fac -- 2.1 Buněčné receptory -- 2.1.1 Rozlišení vlastního a cizího -- 2.2 Rozdělení smyslů -- 2.3 Osud smyslových informací -- 3. JAK JSME TO VIDĚLI KDYSI A JAK TO VIDÍME DNES -- Martin Kaláb -- 3.1 Zrak -- 3.2 Sluch -- 3.3 Čich -- 3.4 Chuť -- 3.5 Hmat, bolest a vnímání teploty -- 4. DÍVÁME SE -- Miroslav Orel, Věra Facová, Petr Mlčák, Radko Obereignerů -- 4.1 Čím a jak vidíme? -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 4.1.1 Stavba sítnice -- 4.1.2 Z oka do mozku -- 4.1.3 Přídatné orgány oční -- 4.2 Jak oko vzniká, roste a vyvíjí se před narozením -- Miroslav Orel -- 4.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů -- Petr Mlčák, Radko Obereignerů, Miroslav Orel -- 4.3.1 Vyšetření očních lékařů -- Petr Mlčák -- 4.3.2 Vyšetření zraku v psychologii -- Radko Obereignerů -- 4.4 Když zrakové ústrojí neslouží, jak má -- Petr Mlčák -- 4.4.1 Refrakční vady a vetchozrakost -- 4.4.2 Onemocnění víček -- 4.4.3 Onemocnění slzného ústrojí -- 4.4.4 Onemocnění spojivky -- 4.4.5 Onemocnění rohovky -- 4.4.6 Onemocnění živnatky -- 4.4.7 Onemocnění čočky -- 4.4.8 Onemocnění sklivce -- 4.4.9 Onemocnění sítnice -- 4.4.10 Onemocnění zrakového nervu zelený zákal (glaukom) -- 4.4.11 Úrazy oka -- 4.5 Můžeme zrak ovlivnit (?) -- Petr Mlčák -- 4.5.1 Léčba refrakčních
vad a vetchozrakosti -- 4.5.2 Léčba onemocnění víček -- 4.5.3 Léčba onemocnění slzného ústrojí -- 4.5.4 Léčba onemocnění spojivky a rohovky -- 4.5.5 Léčba onemocnění živnatky -- 4.5.6 Léčba šedého zákalu -- 4.5.7 Léčba vybraných onemocnění sítnice -- 4.5.8 Léčba zeleného zákalu (glaukomu) -- 4.5.9 Léčba úrazů oka -- POSLOUCHÁME -- Miroslav Orel, Věra Facová, Zdeněk Hložek, Radko Obereignerů -- 5.1 Čím a jak slyšíme? -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 5.1.1 Zevní ucho -- 5.1.2 Střední ucho -- 5.1.3 Vnitřní ucho -- 5.1.4 Z ušního boltce do mozku -- 5.2 Jak ucho vzniká, roste a vyvíjí se před narozením -- Miroslav Orel -- 5.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů -- Zdeněk Hložek, Radko Obereignerů, Miroslav Orel -- 5.3.1 Vyšetření ušních nosních krčních lékařů -- Zdeněk Hložek, Miroslav Orel -- 5.3.2 Vyšetření sluchu v psychologii -- Radko Obereignerů -- 5.4 Když sluch neslouží, jak má -- Zdeněk Hložek, Miroslav Orel -- 5.4.1 Vývojové poruchy ušního boltce -- 5.4.2 Vrozená atrézie zevního zvukovodu -- 5.4.3 Cerumen obturans -- 5.4.4 Záněty zevního zvukovodu -- 5.4.5 Exostózy -- 5.4.6 Cizí tělesa ve vnějším zvukovodu -- 5.4.7 Nádory vnějšího zvukovodu a středouší -- 5.4.9 Akutní zánět středního ucha -- 5.4.10 Chronický hnisavý zánět středního ucha -- 5.4.11 Záněty vnitřního ucha -- 5.4.12 Degenerativní nemoci vnitřního ucha -- 5.4.13 Poranění
bubínku a středoušních kůstek -- 5.4.14 Akutrauma -- 5.4.15 Náhlá ztráta sluchu nejasné etiologie -- 5.4.16 Morbus Meniěri (Meniěrova nemoc) -- 5.4.17 Otoskleróza -- 5.4.18 Tinnitus (ušní šelesty) -- 5.5 Můžeme sluch ovlivnit (?) -- Zdeněk Hložek, Miroslav Orel -- 5.5.1 Sluchadla -- 5.5.2 Kochleární implantáty -- 6. A CO ROVNOVÁHA (?) -- Miroslav Orel, Věra Facová, Bohdan Křupka -- 6.1 Čím a jak vnímáme polohu a pohyb hlavy -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 6.1.1 Orgány polohy -- 6.1.2 Orgány pohybu -- 6.1.3 Z blanitého labyrintu do mozku -- 6.2 Jak rovnovážné ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením Miroslav Orel -- 6.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů -- Bohdan Křupka, Miroslav Orel -- 6.4 Poruchy rovnováhy -- Bohdan Křupka -- 6.4.1 Nevestibulární závrať -- 6.4.2 Vestibulární závrať -- 6.5 Můžeme poruchy rovnováhy ovlivnit (?) -- Bohdan Křupka -- 7. ČICHÁME -- Miroslav Orel, Ondřej Fac, Radko Obereignerů -- 7.1 Čím a jak čicháme -- Miroslav Orel, Ondřej Fac -- 7.1.1 Z nosu do mozku -- 7.2 Jak čichové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením Miroslav Orel -- 7.3 Vyšetření čichu -- Radko Obereignerů, Miroslav Orel -- 7.4 Poruchy a ovlivnění čichu -- Miroslav Orel -- 8. OCHUTNÁVÁME -- Miroslav Orel -- 8.1 Čím a jak ochutnáváme? -- 8.1.1 Z jazyka a ústní dutiny do mozku -- 8.2 Jak chuťové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením -- 8.3 Vyšetření,
poruchy a ovlivnění chuťového čidla -- 9. DOTÝKÁME SE A DOTÝKAJÍ SE NÁS -- Miroslav Orel, Věra Facová, Bohdan Křupka -- 9.1 Co a jak vnímáme kůží (?) -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 9.1.1 Z kůže do mozku -- Miroslav Orel -- 9.2 Jak kůže vzniká, roste a vyvíjí se před narozením -- Miroslav Orel -- 9.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů -- Bohdan Křupka -- 9.4 Když kožní čití neslouží, jak má -- Bohdan Křupka -- 9.4.1 Periferní poruchy citlivosti -- 9.4.2 Centrální poruchy citlivosti -- 9.5 Můžeme kožní citlivost ovlivnit (?) -- Bohdan Křupka -- 10. PŘÍKLADY ZOBRAZOVÁNÍ VYBRANÝCH SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ -- A PORUCH SMYSLŮ -- Miroslav Heřman -- 11. ČÍM, JAK A CO VNÍMÁME UVNITŘ -- Miroslav Orel -- 11.1 Propriocepce -- 11.2 Viscerocepce -- 12. VNÍMÁME BOLEST A SLAST -- Miroslav Orel, Věra Facová, Rostislav Večeřa, Peter Wagner -- 12.1 Co je to bolest a jak vzniká -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 12.2 Cesty bolestivých zpráv -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 12.3 Bolí jen tělo (některé psychosomatické souvislosti bolesti)? -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 12 A Co lze s bolestí dělat? -- Miroslav Orel, Věra Facová, Rostislav Večeřa, Peter Wagner -- 12 A A Farmakologická léčba bolesti -- Rostislav Večeřa -- 12.4.2 A co placebo (?) -- Miroslav Orel -- 12.4.3 Nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti -- Miroslav Orel, Věra Facová, Peter Wagner -- 12.4.3.1 Bolest a léčebná rehabilitace
-- Peter Wagner, Miroslav Orel -- 12.5 Vnímáme slast -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 12.5.1 Mozek a slast -- 13. VNÍMÁME V ČASE -- Věra Facová, Miroslav Orel, Jiří Šimonek -- 13.1 Před narozením a krátce po něm -- 13.2 První roky -- 13.3 Rosteme dál -- 13.4 Jsme dospělí a stárneme -- 14. VJEMY ZKRESLENÉ A ŠALEBNÉ -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 14.1 Šalebné vjemy a hypnóza -- 14.2 Látky vyvolávající šalebné vjemy -- 14.3 „Jednoznačné nejednoznačno" nebo „nejednoznačné jednoznačno"? -- 15. KRÁTKÉ SLOVO NA ZÁVĚR -- Miroslav Orel, Věra Facová -- 16. LITERATURA -- 17. SEZNAM ZKRATEK -- 18. REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC