Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:30x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
248 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2946-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7306-3 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 233-238 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000190869
1. KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD - Miroslav Orel, Věra Facová // 2. JAK A Z ČEHO JSOU SMYSLY POSTAVENY A JAK FUNGUJÍ - Miroslav Orel, Ondřej Fac // 2.1 Buněčné receptory // 2.1.1 Rozlišení vlastního a cizího // 2.2 Rozdělení smyslů // 2.3 Osud smyslových informací // 3. JAK JSME TO VIDĚLI KDYSI A JAK TO VIDÍME DNES - Martin Kaláb // 3.1 Zrak // 3.2 Sluch // 3.3 Čich // 3.4 Chuť // 3.5 Hmat, bolest a vnímání teploty // 4. DÍVÁME SE - Miroslav Orel, Věra Facová, Petr Mlčák, Radko Obereignerů // 4.1 Čím a jak vidíme? - Miroslav Orel, Věra Facová // 4.1.1 Stavba sítnice // 4.1.2 Z oka do mozku // 4.1.3 Přídatné orgány oční // 4.2 Jak oko vzniká, roste a vyvíjí se před narozením - Miroslav Orel // 4.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů - Petr Mlčák, Radko Obereignerů, Miroslav Orel // 4.3.1 Vyšetření očních lékařů - Petr Mlčák // 4.3.2 Vyšetření zraku v psychologii - Radko Obereignerů // 4.4 Když zrakové ústrojí neslouží, jak má - Petr Mlčák // 4.4.1 Refrakční vady a vetchozrakost // 4.4.2 Onemocnění víček // 4.4.3 Onemocnění slzného ústrojí // 4.4.4 Onemocnění spojivky // 4.4.5 Onemocnění rohovky // 4.4.6 Onemocnění živnatky // 4.4.7 Onemocnění čočky // 4.4.8 Onemocnění sklivce // 4.4.9 Onemocnění sítnice // 4.4.10 Onemocnění zrakového nervu zelený zákal (glaukom) // 4.4.11 Úrazy oka // 4.5 Můžeme zrak ovlivnit (?) - Petr Mlčák // 4.5.1 Léčba refrakčních vad a vetchozrakosti // 4.5.2 Léčba onemocnění víček // 4.5.3 Léčba onemocnění slzného ústrojí // 4.5.4 Léčba onemocnění spojivky a rohovky // 4.5.5 Léčba onemocnění živnatky // 4.5.6 Léčba šedého zákalu // 4.5.7 Léčba vybraných onemocnění sítnice // 4.5.8 Léčba zeleného zákalu (glaukomu) // 4.5.9 Léčba úrazů oka //
5. POSLOUCHÁME - Miroslav Orel, Věra Facová, Zdeněk Hložek, Radko Obereignerů // 5.1 Čím a jak slyšíme? - Miroslav Orel, Věra Facová // 5.1.1 Zevní ucho // 5.1.2 Střední ucho // 5.1.3 Vnitřní ucho // 5.1.4 Z ušního boltce do mozku // 5.2 Jak ucho vzniká, roste a vyvíjí se před narozením - Miroslav Orel // 5.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů a psychologů - Zdeněk Hložek, Radko Obereignerů, Miroslav Orel // 5.3.1 Vyšetření ušních nosních krčních lékařů - Zdeněk Hložek, Miroslav Orel // 5.3.2 Vyšetření sluchu v psychologii - Radko Obereignerů // 5.4 Když sluch neslouží, jak má - Zdeněk Hložek, Miroslav Orel // 5.4.1 Vývojové poruchy ušního boltce // 5.4.2 Vrozená atrézie zevního zvukovodu // 5.4.3 Cerumen obturans // 5.4.4 Záněty zevního zvukovodu // 5.4.5 Exostózy // 5.4.6 Cizí tělesa ve vnějším zvukovodu // 5.4.7 Nádory vnějšího zvukovodu a středouší // 5.4.9 Akutní zánět středního ucha // 5.4.10 Chronický hnisavý zánět středního ucha // 5.4.11 Záněty vnitřního ucha // 5.4.12 Degenerativní nemoci vnitřního ucha // 5.4.13 Poranění bubínku a středoušních kůstek // 5.4.14 Akutrauma // 5.4.15 Náhlá ztráta sluchu nejasné etiologie // 5.4.16 Morbus Menieri (Menierova nemoc) // 5.4.17 Otoskleróza // 5.4.18 Tinnitus (ušní šelesty) // 5.5 Můžeme sluch ovlivnit (?) - Zdeněk Hložek, Miroslav Orel // 5.5.1 Sluchadla // 5.5.2 Kochleární implantáty // 6. A CO ROVNOVÁHA (?) - Miroslav Orel, Věra Facová, Bohdan Křupka // 6.1 Čím a jak vnímáme polohu a pohyb hlavy - Miroslav Orel, Věra Facová // 6.1.1 Orgány polohy // 6.1.2 Orgány pohybu // 6.1.3 Z blanitého labyrintu do mozku // 6.2 Jak rovnovážné ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením - Miroslav Orel // 6.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů - Bohdan Křupka, Miroslav Orel //
6.4 Poruchy rovnováhy - Bohdan Křupka // 6.4.1 Nevestibulární závrať // 6.4.2 Vestibulární závrať // 6.5 Můžeme poruchy rovnováhy ovlivnit (?) - Bohdan Křupka // 7. ČICHÁME - Miroslav Orel, Ondřej Fac, Radko Obereignerů // 7.1 Čím a jak čicháme - Miroslav Orel, Ondřej Fac // 7.1.1 Z nosu do mozku // 7.2 Jak čichové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením Miroslav Orel // 7.3 Vyšetření čichu - Radko Obereignerů, Miroslav Orel // 7.4 Poruchy a ovlivnění čichu - Miroslav Orel // 8. OCHUTNÁVÁME - Miroslav Orel // 8.1 Čím a jak ochutnáváme? // 8.1.1 Z jazyka a ústní dutiny do mozku // 8.2 Jak chuťové ústrojí vzniká, roste a vyvíjí se před narozením // 8.3 Vyšetření, poruchy a ovlivnění chuťového čidla // 9. DOTÝKÁME SE A DOTÝKAJÍ SE NÁS - Miroslav Orel, Věra Facová, Bohdan Křupka // 9.1 Co a jak vnímáme kůží (?) - Miroslav Orel, Věra Facová // 9.1.1 Z kůže do mozku - Miroslav Orel // 9.2 Jak kůže vzniká, roste a vyvíjí se před narozením - Miroslav Orel // 9.3 Vyšetřovací metody v rukou lékařů - Bohdan Křupka // 9.4 Když kožní čití neslouží, jak má - Bohdan Křupka // 9.4.1 Periferní poruchy citlivosti // 9.4.2 Centrální poruchy citlivosti // 9.5 Můžeme kožní citlivost ovlivnit (?) - Bohdan Křupka // 10. PŘÍKLADY ZOBRAZOVÁNÍ VYBRANÝCH SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ A PORUCH SMYSLŮ - Miroslav Heřman // 11. ČÍM, JAK A CO VNÍMÁME UVNITŘ - Miroslav Orel // 11.1 Propriocepce // 11.2 Viscerocepce // 12. VNÍMÁME BOLEST A SLAST - Miroslav Orel, Věra Facová, Rostislav Večeřa, Peter Wagner // 12.1 Co je to bolest a jak vzniká - Miroslav Orel, Věra Facová // 12.2 Cesty bolestivých zpráv - Miroslav Orel, Věra Facová // 12.3 Bolí jen tělo (některé psychosomatické souvislosti bolesti)? - Miroslav Orel, Věra Facová //
12.4 Co lze s bolestí dělat? - Miroslav Orel, Věra Facová, Rostislav Večeřa, Peter Wagner // 12.4.1 Farmakologická léčba bolesti - Rostislav Večeřa // 12.4.2 A co placebo (?) - Miroslav Orel // 12.4.3 Nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti - Miroslav Orel, Věra Facová, Peter Wagner // 12.4.3.1 Bolest a léčebná rehabilitace - Peter Wagner, Miroslav Orel // 12.5 Vnímáme slast - Miroslav Orel, Věra Facová // 12.5.1 Mozek a slast // 13. VNÍMÁME V ČASE // Věra Facová, Miroslav Orel, Jiří Šimonek // 13.1 Před narozením a krátce po něm // 13.2 První roky // 13.3 Rosteme dál // 13.4 Jsme dospělí a stárneme // 14. VJEMY ZKRESLENÉ A ŠALEBNÉ - Miroslav Orel, Věra Facová // 14.1 Šalebné vjemy a hypnóza // 14.2 Látky vyvolávající šalebné vjemy // 14.3 „Jednoznačné nejednoznačno" nebo „nejednoznačné jednoznačno"? // 15. KRÁTKÉ SLOVO NA ZÁVĚR - Miroslav Orel, Věra Facová // 16. LITERATURA // 17. SEZNAM ZKRATEK // 18. REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC