Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
2., rozš. vyd.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
413 s. : il., mapy, portréty,

objednat
ISBN 978-80-7422-039-5 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje bibliografii na s. 347-386, bibliografické odkazy a rejstřík
000190871
1. PRAVĚK -- Australopithecus africanus -- Horno sapiens -- Horno sapiens sapiens -- Doba kamenná -- Starší doba kamenná -- Střední doba kamenná -- Mladší doba kamenná -- Saňové -- Khoikhoiové -- Příchod černošských populací -- Starší doba železná -- Mladší doba železná -- Vznik prvních vnitrozemských kmenů -- Původní osídlení Kapská -- 2. PRVNÍ KONFLIKTY -- Nejstarší zprávy o námořních cestách v jižních mořích -- Portugalské a španělské výpravy -- První setkání s černošským obyvatelstvem -- Důsledky evropského podnikání -- Obchod s otroky a pirátské mezidobí -- Anglická námořní převaha -- Úspěšní Holanďané -- První usedlíci v Kapsku -- Správa mysu Dobré naděje -- Vznik jihoafrického otroctví -- Kapsko a život v něm -- Náboženské představy prvních usedlíků -- Zabírání nových území vně osady a první konflikty s Khoikoii ---
Kolonizace vnitrozemí na východ a na severovýchod od Kapská -- Společenské důsledky vnitrozemské odloučenosti burských farmářů -- Setkání s černošskými zemědělci -- První války mezi Xhosy a Búry -- Britská okupace (1795-1803) -- Období Batavské republiky -- Opětovné převzetí Kapská Brity -- Opatření k posílení britského vlivu -- 3. KOLONIZACE ZEMĚ V 19. STOLETÍ -- Mfecane a difaqane -- Počátky zuluské státnosti -- Vývoj poměrů na vnitrozemských náhorních rovinách -- Kolonizace Natalu -- Velký trek -- Poměry v Oranžsku -- Vznik burských republik a afričtí sousedé -- Britský Natal a KwaZulu za vlády náčelníka Mpandy -- Indové v Natalu -- Dobytí KwaZulu Angličany -- Kapsko v druhé polovině 19. století -- Objev diamantů -- Vytvoření samosprávné kapské vlády -- Vznik afrikánského nacionalismu -- Snahy o pacifikaci poměrů v Kapsku a černošská opozice -- 4. VYTVÁŘENÍ BĚLOŠSKÉHO STÁTU ---
Jihoafrická válka -- Vzrůst napětí mezi obyvatelstvem -- Britské imperiální představy -- Průběh války -- Britské posily -- Burská reakce na vojenskou situaci -- Poslední fáze bojů -- Ukončení Jihoafrické války -- Bambathovo povstání -- Rozvinutí satjágrahy -- Přípravy k vytvoření a vznik Jihoafrické unie -- Politický vývoj Jihoafrické unie -- Dělnické stávky -- První světová válka -- Vzpoura na Randu -- Rasové zákonodárství a záměry nacionalistické vlády -- Hertzogovy zákony -- Černošská opozice -- Hospodářská krize -- Snahy o vytvoření silné bělošské koaliční vlády -- Nová série rasových zákonů -- Vzrůst afrikánského nacionalismu -- Problémy černošského hnutí -- Druhá světová válka -- Vnitropolitické napětí -- Průběh válečných operací -- Vliv války na rasové soužití -- Vnitřní poměry po ukončení války -- 5. APARTHEID, JEHO VZNIK A DEMONTÁŽ ---
Výsledky prvních poválečných parlamentních voleb -- Významný předěl v novodobé historii Jižní Afriky -- Série nových nacionalistických a rasistických zákonů -- Rezistence černých Afričanů a Indů -- Africký národní kongres a odbory -- Charta svobody -- Události v Sharpeville -- Přípravy na zavedení úplné územní segregace -- Vyhlášení republiky -- Černošský odpor -- Zahraniční kontakty černošských organizací -- Problémy s Jihozápadní Afrikou -- Jižní Afrika a sousední země -- Vztahy Jižní Afriky k Mosambiku a Angole -- Zpřísnění vnitřních opatření pro zachování klidu a pořádku -- Vytváření domovin a problémy s nimi -- Hnutí za sebeuvědomění černochů -- Události v Sowetu -- Postavení odborů -- Problémy míšenců a počátky mezinárodní izolace země -- Nástup Pietera Willema Bothy k moci -- Konzervativní opozice -- Situace v domovinách a „nezávislých" státech ---
Vzrůstající vnitřní problémy „bělošské" Jižní Afriky -- Období výjimečného stavu -- Snahy o reformu -- Naplňování slibu demnotáže apartheidu -- 5. VZNIK NOVÉ JIŽNÍ AFRIKY -- Začátek oficiálních jednání mezi bělošskou vládou a černošskými -- představiteli -- Nové vážné komplikace a jejich řešení -- Křečovité snahy fundamentálních Afrikánců zmařit volby -- Nelson Mandela prvním černošským prezidentem -- První vládní úkoly a obtíže -- Vznik a činnost Komise pravdy a usmíření -- Schválení nové demokratické ústavy -- Nástup nové generace k moci -- Ekonomická situace a společensko-politické problémy -- Pozitivní diskriminace a Černošské ekonomické posílení -- Parlamentní a prezidentské volby roku 2004 -- Náhlý konec vlády prezidenta Mbekiho -- Kulturní situace v nové Jižní Africe ---
Mezivládí za prozatímního prezidenta Kgalemy Montlanteho Vývoj po parlamentních a provinčních volbách z roku 2009 Poznámky -- DODATKY -- Základní statistické údaje -- Genealogie některých černošských kmenů (národů) -- Přehled nejvyšších představitelů Jižní Afriky -- Představitelé států Jižní Afriky -- Představitelé Jihoafrické unie -- Představitelé Jihoafrické republiky -- Tisk vycházející v Jižní Africe -- Chronologie významných událostí -- Bibliografie -- Přehled map -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC