Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2010
147 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-674-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 143-145
000190872
1. ANATOMIE PLIC -- Josef Stingl, David Kachlík -- 1.1. Popis a uložení plic, názvosloví jejich částí -- 1.1.1. Makroskopicko-anatomický popis plic -- 1.1.2. Členění plic podle mezilalokových rýh -- 1.2. Průduškový strom (arbor bronchialis) -- 1.2.1. Členěni pravé plíce na laloky a segmenty (dílce) -- 1.2.2. Členění levé plíce na laloky a segmenty -- 1.2.3. Vrozené vady plic a průdušek -- 1.3. Cévy plic -- 1.3.1. Plicní tepny a jejich větve -- Topografické vztahy pravé plicní tepny -- (arteria pulmonalis dextra) -- Topografické vztahy levé plicní tepny -- (arteria pulmonalis sinistra) -- 1.3.2. Plicní žíly -- Topografické vztahy pravých plicních žil -- (venae pulmonales sinistrae) -- Topografické vztahy levých plicních žil -- Anomálie plicních žil -- 1.3.3. Nutritivní krevní plicní oběh -- Nutritivní tepny -- Nutritivní žíly -- Anastomózy nutritivního a funkčního krevního oběhu plic -- 1.4. Mízní odtok z plic ---
1.4.1. Periferie plicního mízního řečiště -- 1.4.2. Regionální uzliny plic -- 1.4.3. Klinické dělení plicních a mediastinálních mízních uzlin -- 1.5. Topografie plicních hilů -- 1.5.1. Topografie pravého plicního hilu -- 1.5.2. Topografie levého plicního hilu -- 2. ANESTÉZIE V PLICNÍ CHIRURGII -- Vladimír Bicek -- 2.1. Předoperační vyšetření -- 2.2. Předoperační příprava -- 2.3. Premedikace -- 2.4. Monitorace během hrudní anestézie -- 2.4.1. Respirační systém -- 2.4.2. Kardiovaskulární systém -- 2.4.3. Ostatní monitorace -- 2.5. Volba anestézie -- 2.6. Poloha pacienta -- 2.7. Fyziologie pozice na boku -- 2.8. Indikace jednostranné ventilace -- 2.9. Technika zajištění dýchacích cest pro jednostrannou ventilaci -- 2.9.1. Standardní tracheální rourka -- 2.9.2. Tracheální rourka s bronchiálním blokátorem -- 2.9.3. Univent -- 2.9.4. Biluminální tracheální rourka ---
2.10. Kompenzační mechanismy organismu při jednostranné ventilaci -- 2.11. Způsob provádění jednostranné ventilace -- 2.12. Anesteziologické techniky -- 2.13. Kontinuální epidurální blokáda -- 2.14. Ukončení výkonu -- 2.15. Videothorakoskopické výkony -- 2.16. Bronchofibroskopie -- 2.17. Pooperační analgezie -- 2.18. Intrathorakální krvácení a hemoptýza -- 2.19. Pooperační komplikace -- 3. KLASICKÉ OPERAČNÍ PŘÍSTUPY -- Pavel Fajko -- 3.1. Operační přístupy do pleurální dutiny -- Anterolaterální thorakotomie -- Posterolaterální thorakotomie -- Axilární thorakotomie -- »Clamshell« thorakotomie -- Podélná sternotomie -- Kosmetická, svaly šetřící thorakotomie -- Námi zvolený operační přístup -- Cervikální přístup k útvarům v horní hrudní apertuře -- 3.2. Otevření pleurální dutiny -- 3.3. Vyšetření pleurální dutiny -- 3.4. Pooperační drenáž pleurální dutiny -- 3.5. Vlastní plicní resekce ---
Ošetření plicních cév -- Ošetření bronchu -- 3.5.1. Pneumonektomie -- Pravostranná pneumonektomie -- Extraperikardiální pravostranná pneumonektomie -- Intraperikardiální pravostranná pneumonektomie -- Levostranná pneumonektomie -- Extraperikardiální levostranná pneumonektomie -- Intraperikardiální levostranná pneumonektomie -- Extrapleurální pneumonektomie -- 3.5.2. Lobektomie -- Zajištění pravé plicní tepny před plánovanou plicní resekcí -- Zajištění levé plicní tepny před plánovanou plicní resekcí -- Možné úskalí žilního podvazu -- Pravá horní lobektomie -- Střední lobektomie -- Pravá dolní lobektomie -- Dolní bilobektomie -- Horní bilobektomie -- Levá horní lobektomie -- Levá dolní lobektomie -- 3.5.3. Segmentární resekce -- Segmentární resekce pravé plíce -- Resekce apikálního segmentu pravého horního laloku -- Segmentektomie zadního segmentu -- Segmentektomie předního segmentu ---
Segmentektomie středního laloku -- Segmentární resekce dolního laloku -- Segmentární resekce apikálního segmentu -- Segmentární resekce bazálních segmentů -- Segmentární resekce levé plíce -- Segmentektomie levého horního laloku -- Segmentektomie apikodorzálního segmentu -- Segmentektomie předního segmentu -- Segmentektomie linguly -- Segmentektomie dolního laloku -- Mediastinální lymfadenektomie -- Bronchoplastické operace -- Obecné zásady bronchoplastických operací -- Angioplastické operace -- Angioplastika plicní tepny -- Angioplastika horní duté žíly -- Chirurgické řešení komplikací plicních resekcí -- Ošetření bronchopleurální píštěle po pneumonektomii -- Transperikardiální resekce bronchu -- Dekortikace -- Pleurostomie -- 3.10. Drenáž pleurální dutiny -- Vlastní technika zavedení drénu v místní anestézii -- 4. VIDEOTHORAKOSKOPICKÁ A VIDEOASISTOVANÁ -- CHIRURGIE PLIC -- Robert Lischke -- Úvodní poznámka ---
Pavel Pájko -- 4.1. Úvod -- Robert Lischke -- Historie -- Indikace a výběr pacientů -- Vybavení -- 4.2. Obecně k operační technice -- 4.3. VATS anatomické resekce -- Indikace a výběr pacientů -- Operační postup -- 4.3.1. Pravostranné resekce -- Pravá horní lobektomie -- Pravá střední lobektomie -- Pravá dolní lobektomie -- 4.3.2. Levostranné resekce -- Levá horní lobektomie -- Levá dolní lobektomie -- 4.4. VATS mediastinální lymfadenektomie -- Indikace a selekce pacientů -- Operační postup -- Lymfadenektomie uzlin skupiny 2R, 4R -- Lymfadenektomie uzlin skupiny 7 -- přístupem z pravé pleurální dutiny -- Lymfadenektomie uzlin skupiny 7 -- přístupem z levé pleurální dutiny -- 3.6. 3.7 -- 3.8. 3.9 -- Lymfadenektomie uzlin skupiny 5a6 -- Lymfadenektomie uzlin skupiny 8a9 -- 4.5. VTS/VATS atypické (neanatomické) plicní resekce -- 4.5.1. VTS pro spontánní pneumothorax -- Indikace a výběr pacientů -- Operační postup ---
4.5.2. VATS volumreduktivní resekce plic -- Indikace a výběr pacientů -- Operační postup -- 4.6. Videomediastinoskopie -- Indikace a výběr pacientů -- Operační postup

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC