Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň : Kulturní centrum Líšeň, 2009
269, lxviii s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-254-4860-1 (váz.)
Historie a kultura Líšně ; sv. 1
Obsahuje bibliografii na s. 243-251, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000190974
I. POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ A MEDIEVISTIKA -- LI. Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Privilegium Ferdinanda I. z roku 1558 mezník v dějinách Líšně (Pavel Krafl) -- I. Povýšení na městečko (15) II. Popis privilegia (18) III. Text privilegia (19) -- 1.2. Znak, vlajka a pečeti Líšně (Karel Maráz) -- I. Úvod. (22) II. Znak, vlajka a pečeť obecně (22) III. Znak a vlajka Líšně (23) -- IV. Pečeti Líšně a komunální razítka s heraldickou symbolikou Líšně (27) -- 1.3. Líšeň v držení pánů z Kunštátu (Jindra Pavelková) -- I. Vrcholný středověk: Líšeň a obřanská větev rodu (29) II. Na přelomu středověku a novověku: Líšeň a boleradická větev rodu (31) -- II. HISTORICKÁ KARTOGRAFIE A TOPONOMASTIKA -- 11.1. Líšeň na mapách aneb Od městečka k městské části (Aleš Vyskočil) -- I. Úvod (39) II. Líšeň na raněnovověkých mapách Moravy (39) III. Moderní mapová zobrazení Líšně (45) ---
11.2. Líšeňská pomístní jména (Michaela Čornejová František Bačovský) -- I. Úvod (52) II. Onomastika, toponomastika a pomístní jména (52) III. Pomístní jména dnes (53) -- IV. O jménu Líšeň (54) V. Pomístní jména v Líšni (55) VI. Mlýny a vodní nádrže (72) -- VII. Závěrem (74) -- 11.3. Jak se měnily názvy líšeňských ulic (Milena Flodrová) -- I. Úvod (75) II. Jak líšeňské ulice ke svým jménům přišly (77) III. Pojmenovávání ulic -- v současnosti (83) Přílohy: I. Abecední seznam ulic MČ Brno-Líšeň s vývojem jejich názvů (84) -- II. Přehled dat pojmenovávání a přejmenování líšeňských ulic a úprav uličního názvosloví (94) -- III. ARCHEOLOGIE A GEOLOGIE (DĚJINY VĚDY) III.1. Archeologické lokality na území Brna-Líšně -- a v jejím bezprostředním okolí (Ludvík Belcredi) -- I. Úvod (97) II. Starý paleolit (97) III. Střední paleolit (99) IV Mladý paleolit (99) ---
-V. Pozdní paleolit a mezolit (konečný paleolit) (103) VI. Neolit (103) VII Eneolit (pozdní doba kamenná) (105) VIII. Doba bronzová (114) IX. Halštat (doba železná) (118) -- X. Latén (příchod Keltů) (122) XI. Doba římská a stěhování národů (122) XII. Slovanské osídlení (124) XIII. Středověk (128) XIV Závěr (129) -- III.2. Martin Kříž a Jan Knies. Významní líšeňští krasoví badatelé -- 19. století (Rudolf Musil) -- I. Úvod (130) II. JUDr. Martin Kříž (131) II. 1. Osobní údaje (131) II.2. Mládí Martina Kříže (132) -- II.3. Badatelé v Moravském krasu v době výzkumů Martina Kříže (1864-1916) (134) II.4. Šíře odborných zájmů (135) II.5. Povahové a pracovní vlastnosti (135) II.6. Období od roku 1871 (138) -- II.7. Studie věnované geologickým vědám (138) II.8. Některé hlavní terénní výzkumy (141) -- II.8.1. Severní část Moravského krasu (141) II.8.2. Střední část Moravského krasu (143) ---
-II.8.3. Jižní část Moravského krasu (144) II.9. Předmostí (146) 11.10. Povodně v Moravském krasu (146) 11.11. Některé drobné zapomenuté informace z Křížových publikací (147) -- 11.12. Nejvýznamnější nové karsologické a teoretické poznatky (149) 11.13. Celkový souhrn (153) -- III. Jan Knies (154) III.l. Osobní údaje (154) III.2. Pracovní zaměření (155) III.3. Výzkumy -- v krasových oblastech (156) III.4. Dlouhodobé systematické výzkumy (157) III.5. Paleontologická studia (160) III.6. Kniesova aktivita (161) III.7. Muzeum Moravského krasu (162) III.8. Závěr (163) -- IV. DĚJINY HMOTNÉ KULTURY (DĚJINY UMĚNÍ A TECHNIKY) -- IV. 1. Umělecké památky Líšně v průběhu staletí (Tomáš Valeš) -- I. Úvod (167) II. Farní kostel sv. Jiljí (167) III. Kaple P. Marie na Kostelíčku (170) -- IV. Zámecký areál (171) V. Památky 19. a 20. století (173) -- IV.2. Historie budování areálu MHD v Líšni (Tomáš Kocman) ---
I. Kolekce historických vozidel MHD ve sbírce Technického muzea v Brně (175) -- II. Tramvajová trať Stránská skála Líšeň (176) III. Historická vozidla líšeňské dráhy (178) -- IV. Deponování historických vozidel a výstavba areálu MHD (181) -- V. DĚJINY LITERATURY, ETNOGRAFIE A MODERNÍ DĚJINY -- V.l. Líšenky očima bratří Mrštíků (Karel Altman) -- I. Úvod (191) II. Alois a Vilém Mrštíkové (192) III. Rok na vsi (194) -- IV. Líšeňští obchodníci v Roku na vsi (196) -- V.2. Ze života městečka mezi dvěma „velkými" válkami -- (František Čapka Monika Sobolová) -- I. Politický a hospodářský vývoj (204) II. Školství, spolková a osvětová činnost (212) III. Dopad hospodářské krize na život v městečku (222) IV. Cesta ke ztrátě samostatnosti (224)
(OCoLC)551379257
cnb001964947

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC