Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.1) Půjčeno:145x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2009
391 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-306-6 (váz.)
Na obálce pod názvem: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obsahuje bibliografii na s. 358-381 a rejstříky
Anglické resumé
000190991
PRVNÍ KAPITOLA -- (Helena Záškodná) -- 1. Teoretické aspekty altruismu -- 1.1 Terminologické vymezení -- 1.2 Pojetí altruismu -- 1.2.1 Filozofické pojetí altruismu -- 1.2.2 Evoluční pojetí altruismu -- 1.2.2.1 Kulturně evoluční pojetí altruismu -- 1.2.3 Psychologické pojetí altruismu -- 1.2.3.1 Počáteční psychologické přístupy -- k egoismu/altruismu -- 1.2.3.2 Současné sociálněpsychologické -- koncepce altruismu -- DRUHÁ KAPITOLA -- (Helena Záškodná) -- 2. Teoretické aspekty prosociálního chování -- 2.1 Druhy prosociálního chování -- 2.2 Pravděpodobnost poskytnutí pomoci -- 2.3 Teorie prosociálního chování -- 2.3.1 Prosociální chování jako důsledek internalizace sociálních norem -- 2.3.2 Prosociální chování jako důsledek osobních norem -- 2.3.3 Pomoc jako výsledek analýzy nákladů zisku -- 2.3.4 Prosociální chování jako projev empaticko-altruistického motivu -- 2.3.5 Prosociální chování jako rozhodovací proces -- 2.4 Vývoj prosociálního chování -- 2.4.1 Prosociální chování jako výsledek socializace -- 2.5 Prosociální osobnostní rysy a prosociální tendence -- 2.6 Motivy a emoční moderátory prosociálního chování -- TŘETÍ KAPITOLA -- (Zdeněk Mlčák) -- 3. Teoretické aspekty empatie -- 3.1 Nástin konceptuálního vývoje empatie -- 3.2 Problematika současného pojetí empatie -- 3.2.1 Emocionální koncepce empatie -- 3.2.2 Kognitivní koncepce empatie -- 3.2.3 Emocionálně kognitivní
koncepce empatie -- 3.2.4 Multifázové koncepce empatie -- 3.2.5 Multidimenzionální koncepce empatie -- 3.3 Fylogenetické aspekty empatie -- 3.4 Ontogenetické aspekty empatie -- 3.5 Emocionální důsledky empatie -- 3.6 Kognitivní důsledky empatie -- 3.7 Empatie a prosociální chování -- 3.8 Měření empatie a její rozvíjení -- ČTVRTÁ KAPITOLA -- (Z. Mlčák: 4.1; 4.4; 4.5; H. Záškodná: 4.2; 4.3; 4.6; 4.7; 4.8) -- 4. Další proměnné projektu -- 4.1 Pojetí genderu v současné psychologii -- 4.1.1 Nástin ontogeneze genderové identity -- 4.1.2 Gender, prosociální chování a empatie -- 4.2 Dobrovolnictví -- 4.3 Filantropie jako druh prosociálního chování -- 4.4 Pětifaktorový model osobnosti -- 4.5 Afiliativní tendence -- 4.6 Arousabilita -- 4.7 Optimismus -- 4.8 Hodnoty a hodnotová orientace -- PÁTÁ KAPITOLA -- (Helena Záškodná) -- 5. Výzkumné cíle projektu A -- 5.1 Hypotézy projektu A-AI -- 5.2 Popis souboru, pracovní postup -- 5.3 Použité metody -- ŠESTÁ KAPITOLA -- (Helena Záškodná) -- 6. Tabulkové a statistické zpracování projektu A, jeho popis -- 6.1 Prosociální rysy a tendence u studentů pomáhajících profesí -- 6.1.1 Prosociální rysy a tendence podle pohlaví a dobrovolnictví -- 6.2 Rysy osobnosti podle pětifaktorového modelu u studentů pomáhajících profesí -- 6.3 Filantropie u studentů pomáhajících profesí -- 6.4 Sociální žádoucnost u studentů pomáhajících profesí -- 6.5 Emoční empatie
u studentů pomáhajících profesí -- 6.6 Arousabilita a optimismus u studentů pomáhajících profesí -- 6.7 Exocentrický a endocentrický altruismus u studentů pomáhajících profesí -- 6.8 Hodnoty a hodnotová orientace u studentů pomáhajících profesí -- SEDMÁ KAPITOLA -- (Helena Záškodná) -- 7. Tabulkové a statistické zpracování projektu AI, jeho popis -- 7.1 Odlišnosti faktorů velké pětky podle míry -- prosociálních rysů a tendencí -- 7.2 Faktory velké pětky podle míry prosociálních tendencí -- 7.3 Preference hodnot podle míry prosociálních rysů a tendencí -- OSMÁ KAPITOLA -- (Helena Záškodná) -- 8. Souhrn nejdůležitějších výsledků projektů A, AI -- DEVÁTÁ KAPITOLA -- (Zdeněk Mlčák) -- 9. Výzkumný projekt B -- 9.1 Výzkumné cíle projektu B -- 9.2 Výzkumná metodika projektu B -- 9.3 Výzkumný soubor projektu B -- 9.4 Statistická analýza výsledků projektu B -- 9.5 Výsledky projektu B a jejich diskuse -- 9.5.1 Osobnostní diference z hlediska pohlaví -- 9.5.2 Osobnostní diference z hlediska oborové zaměřenosti -- 9.5.3 Osobnostní diference z hlediska interakce faktorů oborové zaměřenosti a pohlaví -- 9.5.4 Osobnostní diference z hlediska komparace -- s jinými výzkumnými údaji -- 9.5.5 Vztahy mezi pěti základními faktory osobnosti -- a prosociálními, empatickými a afiliativními tendencemi -- 9.6 Souhrný závěr výzkumného projektu B -- DESÁTÁ KAPITOLA -- (Zdeněk Mlčák) -- 10.
Tabulková část výzkumného projektu B -- JEDENÁCTÁ KAPITOLA -- (Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná) -- 11. Sumarizace nejdůležitějších výzkumných výsledků 11A. Summary of the most important research results -- 12. Literatura -- 13. Rejstřík jmenný -- 14. Rejstřík věcný
(OCoLC)614294441
cnb002093307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC